Erkenning

De opleidingen van Pegasus vormen een compleet pakket: klassieke uurhoekastrologie, medische astrologie, geboorte-astrologie, electieastrologie en mundane astrologie. Voor wie het diploma van de opleiding geboorte-astrologie heeft behaald zal er binnenkort ook de mogelijkheid zijn om -  indien de student dit wenst - officieel erkend te worden door de Astrologische Vakvereniging Nederland als praktijk voerend astroloog. Er moet dan nog wel bij de AVN een aanvullende procedure doorlopen worden. Klik op de onderstaande link om deze te kunnen bekijken. Door het volgen van de opleiding bij Pegasus heeft de student alle kennis in huis om erkend te kunnen worden.

PDF AVN Examenregeling

Lesprogramma 

Het programma van de opleiding geboorte/electie-astrologie ziet er als volgt uit:

Les 1 Het basismateriaal: de bepaling van het temperament. Hyleg, alcocoden en anareta

Les 2 Verstand, motivatie en gedragsaanduider

Les 3  Het levenslot, algemene sterktebepaling van de horoscoop, prenatale eclipsen en lunaties. 

Les 4 Duiding van huizen – deel 1

Les 5 Duiding van huizen – deel 2

Les 6 Electie-astrologie – deel 1

Les 7 Electie-astrologie – deel 2

Les 8 Voorspelling – deel 1, progressies

Les 9 Voorspelling – deel 2, solaren

Les 10 Overige voorspellingstechnieken, profecties en hyleg

Les 11 Medische astrologie met de geboortehoroscoop: preventieve adviezen

Les 12 De Astrologie van liefde en relaties

Les 13 Werken met de Maanhuizen

Les 14 Uw meesterstuk, de duiding van een geboortehoroscoop van een onbekende radix, de gegevens worden door mij toegezonden. In deze laatste les zullen ook de consultvaardigheden aan de orde komen, er zullen een aantal opgenomen proefconsulten worden beoordeeld 

Klachtenprocedure

In het geval van een geschil kan de student eerst schriftelijk een klacht indienen bij Pegasus, binnen een week krijgt de student een bevestiging van de ontvangst van de klacht en wordt de zaak besproken. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld, dit zal altijd vertrouwelijk gebeuren. Mocht de afhandeling van de klacht langere tijd vergen dan wordt dit aan de student gemeld waarbij de termijn wordt aangegeven waarop de klacht verwerkt zal zijn.     

Mocht er geen voor beide partijen bevredigende oplossing kunnen worden gevonden, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de klachtencommissie van de AVN, dit dient schriftelijk te gebeuren bij het AVN-secretariaat (via http ://www.avn-astrologie.nl). De uitspraak van de klachtencommissie van de AVN is bindend voor Pegasus, de klacht zal uiterlijk binnen vier weken na de uitspraak van de klachtencommissie conform de uitspraak van de commissie worden afgehandeld. De opleiding van Pegasus Advies zal binnenkort erkend worden door de Astrologische Vakvereniging Nederland, de beroepsvereniging voor astrologen in Nederland. Daarmee wordt Pegasus de enige officieel erkende opleiding in de klassieke astrologie in Nederland.

Contact

Pegasus Astrologisch Advies

Pegasus advies werd opgericht door Oscar Hofman die vier boeken schreef, over medische astrologie, vaste sterren en uurhoekastrologie en die zijn verschenen in zeven talen.

Kortendijk 58
4201 KW Gorinchem

Tel: 0183-649405
E-mail: info@pegasus-advies.com