Klassieke astrologie voor de moderne tijd

Klassieke astrologie is gebaseerd op de enorme hoeveelheid kennis en ervaring van twintig eeuwen traditie van de “hemelse kunst” en is in onze moderne tijd nog steeds uiterst relevant en effectief. De methodieken van astrologische grootheden uit diverse tijden zoals William Lilly, Guido Bonatti, Jean-Baptiste Morin de Villefranche, Al-Biruni, Claudius Ptolemaeus en vele anderen vormen de bron van de klassieke astrologie die nog altijd springlevend is. In de bekende moderne “psychologische” sterrenbeelden-astrologie is nog maar heel klein deel van die oude kennis terug te vinden, klassieke astrologie biedt daarom veel meer mogelijkheden, ze put direct uit de oude bronnen.

Pegasus Astrologisch Advies werkt als een van de weinige bureaus in Nederland volgens de richtlijnen van de echte, klassieke astrologie. Wij geven dus heldere, concrete adviezen zonder ons te verschuilen achter een wollige terminologie waarmee je alle kanten op kunt.

Klassieke astrologie kan onder meer worden ingezet om echte bezieling in werk te vinden, talenten te ontdekken en zicht te krijgen op problemen in relaties, communicatie en samenwerking. Een horoscoop biedt objectief inzicht in de mogelijkheden van het individu.

Pegasus werkt niet alleen voor privé-personen, maar ook voor bedrijven en heeft veel ervaring met astrologische beroepsprofielen, HRM-ondersteuning en zakelijke astrologie. Het is door duiding van de horoscoop mogelijk de sterke en zwakke punten van een individu in kaart te brengen en zo talenten optimaal te benutten. Astrologie is ook zeer geschikt als assessment-instrument bij de werving van personeel en kan effectief worden ingezet bij outplacement- en reïntegratietrajecten.

Daarnaast kunt u met de uurhoek- of vragenastrologie alle mogelijke vragen concreet, helder en snel laten beantwoorden en met electie-astrologie het optimale moment voor de start van een activiteit of onderneming laten berekenen. De horoscoop maakt precies duidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen in een gegeven situatie zijn.

Pegasus biedt bovendien een volledig opleidingenprogramma in de klassieke astrologie: uurhoekastrologie, medische astrologie, geboorte/electie-astrologie en mundane astrologie.Ook is het mogelijk diverse masterclasses te volgen.

INTERNATIONAAL

Pegasus is ook internationaal zeer actief en heeft klanten en studenten over de hele wereld, in meer dan 25 landen. Het opleidingenprogramma wordt in vijf talen aangeboden, in het Frans, Duits, Engels, Russisch en Nederlands. Pegasus is volstrekt onafhankelijk van welke school of organisatie dan ook, wij zijn geen filiaal of verkooppunt voor een buitenlandse opleiding, bij ons krijgt u het authentieke handwerk. Oscar Hofman, de oprichter van Pegasus Advies, geeft lezingen en workshops in vele landen, van Wenen tot Johannesburg, van Kiev tot Taipei en schrijft artikelen in diverse internationale vaktijdschriften. Hij is onder meer vaste columnist van het prominente Duitstalige vakblad Astrologie Heute met een oplage van 15.000 exemplaren. De door Oscar Hofman geschreven bestseller "Klassieke Medische Astrologie - genezen met de elementen" werd in het Engels, Duits, Frans, Russisch en Chinees vertaald.

In 2013 verscheen "Vaste sterren in de horoscoop - Mythologie, Maanhuizen en Constellaties", dat ook in het Frans, Russisch en Duits werd vertaald. Na een boek over de uurhoekastrologie, kwam in 2017 zijn vierde boek "Praktijkboek Klassieke Medische Astrologie" uit.

PUUR

Pegasus Astrologisch Advies biedt u pure astrologie, de authentieke "hemelse kunst", zoals deze door de eeuwen heen beoefend is, en geen amateurpsychologie in een astrologisch jasje. Deze authentieke aanpak is vele malen effectiever dan de zo bekende maar sterk gesimplificeerde moderne pop-astrologie van de sterrenbeelden.

Als u op zoek bent naar professionele, heldere en concrete adviezen op basis van uw horoscoop bent u bij Pegasus aan het juiste adres. Wij zijn geen bijklussers met een andere baan of gepensioneerde hobbyisten, maar full-time astrologen.

Bij Pegasus krijgt U, zoals het hoort, complete horoscoopduidingen,dus inclusief Maanhuizen, mythologie van de vaste sterren, Arabische punten, astrologische voedingsadviezen en temperamentsanalyse.

Pegasus is als een van de zeer weinigen ook ter zake kundig in de medische astrologie.

Wat is klassieke astrologie?

Klassieke astrologie is de astrologie zoals die meer dan twintig eeuwen lang werd beoefend in Europa. Klassieke astrologie omvat dan ook veel meer dan wat tegenwoordig meestal als astrologie wordt gepresenteerd, in die “moderne astrologie” is nog maar een heel klein deel te vinden van de denkbeelden, technieken, methodes die eeuwenlang door astrologen zijn gebruikt. Daarom kan de klassieke astrologie concreter en effectiever duiden en voorspellen dan de moderne astrologie.Het beschikt over een veel breder palet van methodieken.In diverse tijdperken in de geschiedenis van Europa, in het antieke Rome en Griekenland, in de Middeleeuwen en in de tijd van de Renaissance werd de astrologie wel steeds op een wat andere manier beoefend. In de huidige klassieke astrologie kunnen we daarom putten we uit dat hele rijke reservoir van traditionele kennis.

Het verschil tussen klassieke astrologie en moderne astrologie

Toen in de zeventiende eeuw de wetenschap op kwam, verdween de astrologie, die altijd zo’n grote rol had gespeeld, al vrij snel van het publieke toneel. Aan het einde van de negentiende eeuw begon een groep Engelse theosofen de astrologie weer uit de mottenballen te halen, alleen lieten ze heel weinig over van wat de astrologie eeuwenlang was geweest. Ze verwijderden 95 % van de eeuwenoude technieken en vervingen deze door hun eigen opvattingen over astrologie, met een sterke nadruk op karma, reїnrcarnatie, spiritisme en occultisme. Het zweverigheidsgehalte was nogal hoog, zo beweren de theosofen hun kennnis te krijgen via zich materialiserende telepatisch verzonden brieven van “Mahatma’s”, onbekende meesters die op de grens van Tibet zouden wonen! Er was ook een sterke ideologische en politieke ondertoon, de astrologie werd ingezet om de denkbeelden van de theosofie, die werd gepresenteerd als de nieuwe religie voor de nieuwe tijd, te verbreiden en alles wat daar niet bij paste, werd uit de astrologie gehaald. Zo ontstond de moderne astrologie, een uitvinding van de theosofen die niet veel meer leek op de hemelse kunst, die de astrologie meer dan twintig eeuwen lang geweest was.

In de jaren ‘60 en ’70 kwam de volgende stap, in de kringen van de tegencultuur van de hippies werd de theosofische astrologie weer opgepakt en verder omgevormd tot “psychologische” astrologie die geen concrete, controleerbare uitspraken meer wilde doen, maar vooral psychotherapeutisch wilde handelen.Zo werd de astrologie veranderd in een instrument ter ondersteuning van psychotherapeutische processen. Door de theosoof Daniel Chevennière, beter bekend onder zijn astro-pseudoniem Dane Rudyar werd de verbinding gelegd met de psychologie van Carl Gustav Jung, er werd zelfs wel gesproken van “Jungiaanse astrologie”.Omdat de moderne psychologische astrologie is gepopulariseerd door de hippie-tegencultuur van de jaren ‘ 60 en ‘70, zijn de opvattingen uit die tijd nog steeds bepalend voor de manier waarop de moderne astrologie ook tegenwoordig nog te werk gaat.

Klassieke astrologie gaat daar niet in mee en gebruikt de eeuwenoude, beproefde technieken van de astrologie om een horoscoop helder, objectief en concreet te duiden. Een klant krijgt zo de duidelijke informatie waar hij recht op heeft, waar hij een goede beslissing kan baseren en geen als astrologie verpakte theosofie, hippie-moraal of Jungiaanse psychotherapie.

Toepassingen van de Klassieke astrologie

Klassieke astrologie kent een heel breed spectrum van toepassingen. Zo kunnen vragen over een bepaalde problematische situaties snel, concreet en helder worden beantwoord,niet voor niets heeft Pegasus veel zakelijke klanten die vragen stellen over investeringen, fusies, winstpotentieel, beurskoersen en onroerend goed.

Met behulp van de electie-astrologie kan het gunstigste tijdstip worden bepaald om ergens mee te beginnen een onderneming, een restaurant maar bijvoorbeeld ook een huwelijk.

Op basis van medische astrologie kan een betrouwbare diagnose worden gesteld, een behandelplan worden opgesteld en kunnen vragen over medische behandelingen en operaties worden beantwoord.

Met de geboorte-astrologie kan een volledig overzicht gegeven worden van de mogelijkheden en valkuilen van een individu en kunnen de te verwachten ontwikkelingen in het leven van de klant worden bekeken.

In de mundane astrologie tenslotte kunnen de grootschalige ontwikkelingen op het politieke en culturele vlak worden bekeken, wat voor zakelijke klanten buitengewoon interessant kan zijn.

Vragenastrologie

Vragenastrologie

beantwoorden van alle mogelijke vragen over zakelijke transacties, beroep, financiën, succes van projecten, investeringen, juridische procedures, betrouwbaarheid van personen, samenwerking en relaties.

Individueel beroepsprofiel

Individueel beroepsprofiel

karakterlijn, motivatie, verstand, talent, sterke en zwakke punten, toekomstontwikkelingen.

Relatie-analyse

Relatie-analyse

de sterke en zwakke punten in een samenwerkingsverband of liefdesrelatie.

Medische astrologie

diagnose, prognose en behandeling met voeding en/of kruiden en adviezen over de levensstijl. Preventie.

Electie-astrologie

het kiezen van het optimale tijdstip voor de start van een bepaalde actie of onderneming.

Geboortehoroscopen

analyse van mogelijkheden en problemen op alle levensgebieden: werk, relaties, spiritualiteit, gezondheid, financiën, gezin/familie, vruchtbaarheid, kinderen. Voorspellingen van toekomstontwikkelingen en jaarprognoses.

Kinderhoroscopen en opvoedingsadvies

een analyse van de horoscoop van een kind geeft inzicht in de karakterlijn, in talenten die het beste gestimuleerd kunnen worden, in sterke en zwakke punten en in de manier waarop een kind het gezin ervaart. Astrologie kan zo een zeer waardevolle en effectieve hulp bij de opvoeding zijn.

Beroepsopleidingen in vragenastrologie

medische astrologie en geboorte-astrologie en een cursus voor beginners.

Opleidingen tot Klassiek astroloog

De beroepsopleidingen van Pegasus worden wereldwijd in zeven talen gegeven in meer dan dertig landen. Er zijn opleidingen in uurhoekastrologie, medische astrologie, electie-astrologie, geboorte-astrologie en mundane astrologie.

Contact

Pegasus Astrologisch Advies

Pegasus advies werd opgericht door Oscar Hofman die vier boeken schreef, over medische astrologie, vaste sterren en uurhoekastrologie en die zijn verschenen in zeven talen.

Kortendijk 58
4201 KW Gorinchem

Tel: 0183-649405
E-mail: info@pegasus-advies.com