Privacyverklaring

Hofman Coaching (Pegasus) registeert namen, (e-mail) adressen en telefoonnummers van studenten en deelnemers aan trainingen en workshops om de communicatie met studenten en deelnemers mogelijk te maken.

Deze gegevens worden bewaard zolang dit relevant is in verband met de communicatie over opleiding en/of training.

Oscar Hofman is degene die deze informatie bewaart en de enige die er toegang toe heeft, de gegevens worden nooit aan derden gegeven.

Als een student of een deelnemer aan een workshop dat kenbaar maakt, zullen zijn of haar gegevens direct worden vernietigd.

Een eventuele klacht over de omgang met de gegevens kan worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Pegasus Astrologisch Advies

Pegasus advies werd opgericht door Oscar Hofman die vijf boeken schreef, over medische astrologie, vaste sterren en uurhoekastrologie en die zijn verschenen in zeven talen.

Kortendijk 58
4201 KW Gorinchem

Tel: 0183-649405
E-mail: info@pegasus-advies.com