Klassieke astrologie horoscoop

Klassieke astrologie is gebaseerd op de enorme hoeveelheid kennis en ervaring van twintig eeuwen traditie van de “hemelse kunst” en is in onze moderne tijd nog steeds uiterst relevant en effectief. De methodieken van astrologische grootheden uit diverse tijden zoals William Lilly, Guido Bonatti, Jean-Baptiste Morin de Villefranche, Al-Biruni, Claudius Ptolemaeus en vele anderen vormen de bron van de klassieke astrologie die nog altijd springlevend is. In de bekende moderne “psychologische” sterrenbeelden-astrologie is nog maar heel klein deel van die oude kennis terug te vinden, klassieke astrologie biedt daarom veel meer mogelijkheden, ze put direct uit de oude bronnen.

Oscar Hofman, die vijf boeken schreef over medische astrologie, vaste sterren, Maanhuizen en uurhoekastrologie, is een van de meest bekende astrologen in Nederland en België. Zijn boeken zijn ook verschenen in zeven talen en hebben een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de klassieke astrologie in Nederland, België en in vele andere landen in en buiten Europa. Pegasus Advies is dezelfde instelling als Hofman Coaching, Teksten & Vertalingen.

Pegasus Astrologisch Advies werkt als een van de weinige bureaus in Nederland volgens de richtlijnen van de echte, klassieke astrologie. Wij geven dus heldere, concrete adviezen zonder ons te verschuilen achter een wollige terminologie waarmee je alle kanten op kunt. Een consult bij Pegasus stelt u in staat de optimale beslissing te nemen in een situatie.

Klassieke astrologie kan onder meer worden ingezet om echte bezieling in werk te vinden, talenten te ontdekken en zicht te krijgen op problemen in relaties, communicatie en samenwerking. Een horoscoop biedt objectief inzicht in de mogelijkheden van het individu.

Pegasus werkt niet alleen voor privé-personen, maar ook voor bedrijven en heeft veel ervaring met astrologische beroepsprofielen, HRM-ondersteuning en zakelijke astrologie. Het is door duiding van de horoscoop mogelijk de sterke en zwakke punten van een individu in kaart te brengen en zo talenten optimaal te benutten. Astrologie is ook zeer geschikt als assessment-instrument bij de werving van personeel en kan effectief worden ingezet bij outplacement- en reïntegratietrajecten.

Daarnaast kunt u met de uurhoek- of vragenastrologie alle mogelijke vragen concreet, helder en snel laten beantwoorden en met electie-astrologie het optimale moment voor de start van een activiteit of onderneming laten berekenen. De horoscoop maakt precies duidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen in een gegeven situatie zijn.

Pegasus biedt bovendien een volledig opleidingenprogramma in de klassieke astrologie: uurhoekastrologie, medische astrologie, geboorte/electie-astrologie en mundane astrologie. Ook is het mogelijk diverse masterclasses te volgen. Als enige opleiding in de klassieke astrologie in Nederland is Pegasus een erkende astrologie opleiding. Het programma leidt op tot de uitoefening van het beroep astroloog met alle praktische vaardigheden die daardoor nodig zijn.

CRKBO Instelling

De opleidingen zijn officieel gecertificeerd en geregistreerd in het CRKBO het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Voor meer gedetailleerde informatie over het studieprogramma kunt u mailen naar info@pegasus-advies.com. Binnen twee werkdagen ontvangt u dan antwoord.

INTERNATIONAAL

Pegasus is ook internationaal zeer actief en heeft klanten en studenten over de hele wereld, in meer dan 25 landen. Het opleidingenprogramma wordt in vijf talen aangeboden, in het Frans, Duits, Engels, Russisch en Nederlands. Pegasus is volstrekt onafhankelijk van welke school of organisatie dan ook, wij zijn geen filiaal of verkooppunt voor een buitenlandse opleiding, bij ons krijgt u het authentieke handwerk. Oscar Hofman, de oprichter van Pegasus Advies, geeft lezingen en workshops in vele landen, van Wenen tot Johannesburg, van Kiev tot Taipei en schrijft artikelen in diverse internationale vaktijdschriften. Hij is onder meer vaste columnist van het prominente Duitstalige vakblad Astrologie Heute met een oplage van 15.000 exemplaren. De door Oscar Hofman geschreven bestseller “Klassieke Medische Astrologie – genezen met de elementen” werd in het Engels, Duits, Frans, Russisch en Chinees vertaald.

In 2013 verscheen “Vaste sterren in de horoscoop – Mythologie, Maanhuizen en Constellaties”, dat ook in het Frans, Russisch en Duits werd vertaald. Na een boek over de uurhoekastrologie, kwam in 2017 zijn vierde boek “Praktijkboek Klassieke Medische Astrologie” uit. Vorig jaar kwam zijn boek over de Westerse Maanhuizen uit: The Lunar Mansions Guide – Rediscovering the Lunar Zodiac.

PUUR

Pegasus Astrologisch Advies biedt u pure astrologie, de authentieke “hemelse kunst”, zoals deze door de eeuwen heen beoefend is, en geen amateurpsychologie in een astrologisch jasje. Deze authentieke aanpak is vele malen effectiever dan de zo bekende maar sterk gesimplificeerde moderne pop-astrologie van de sterrenbeelden.

Als u op zoek bent naar professionele, heldere en concrete adviezen op basis van uw horoscoop bent u bij Pegasus aan het juiste adres. Wij zijn geen bijklussers met een andere baan of gepensioneerde hobbyisten, maar full-time astrologen.

Bij Pegasus krijgt U, zoals het hoort, complete horoscoopduidingen,dus inclusief Maanhuizen, mythologie van de vaste sterren, Arabische punten, astrologische voedingsadviezen en temperamentsanalyse.

Pegasus is als een van de zeer weinigen ook ter zake kundig in de medische astrologie.

Wat is klassieke astrologie?

Klassieke astrologie is een astrologische benadering die uit gaat van meer dan twintig eeuwen astrologie in Europa en die zich richt op de traditionele methoden en technieken van de astrologie.

De klassieke astrologie omvat een breed scala aan technieken en methoden die zijn ontwikkeld door astrologen in verschillende historische periodes, zoals het antieke Rome en Griekenland, de Middeleeuwen en de Renaissance. Het beschikt over een rijk reservoir van traditionele kennis die heel concreter en effectief kan worden gebruikt om zaken te duiden en voorspellen.

Het verschil tussen klassieke astrologie en moderne astrologie

Toen in de zeventiende eeuw de wetenschap op kwam, verdween de astrologie, die altijd zo’n grote rol had gespeeld, al vrij snel van het publieke toneel. Aan het einde van de negentiende eeuw begon een groep Engelse theosofen de astrologie weer uit de mottenballen te halen, alleen lieten ze heel weinig over van wat de astrologie eeuwenlang was geweest. Ze verwijderden 95 % van de eeuwenoude technieken en vervingen deze door hun eigen opvattingen over astrologie, met een sterke nadruk op karma, reїnrcarnatie, spiritisme en occultisme. Het zweverigheidsgehalte was nogal hoog, zo beweren de theosofen hun kennnis te krijgen via zich materialiserende telepatisch verzonden brieven van “Mahatma’s”, onbekende meesters die op de grens van Tibet zouden wonen! Er was ook een sterke ideologische en politieke ondertoon, de astrologie werd ingezet om de denkbeelden van de theosofie, die werd gepresenteerd als de nieuwe religie voor de nieuwe tijd, te verbreiden en alles wat daar niet bij paste, werd uit de astrologie gehaald.

In de jaren ‘60 en ’70 kwam de volgende stap, in de kringen van de tegencultuur van de hippies werd de theosofische astrologie weer opgepakt en verder omgevormd tot “psychologische” astrologie die geen concrete, uitspraken meer wilde doen, maar vooral psychotherapeutisch wilde handelen.Zo werd de astrologie veranderd in een instrument ter ondersteuning van psychotherapeutische processen. Door de theosoof Daniel Chevennière, beter bekend onder zijn astro-pseudoniem Dane Rudyar werd de verbinding gelegd met de psychologie van Carl Gustav Jung, er werd zelfs wel gesproken van “Jungiaanse astrologie”.Omdat de moderne psychologische astrologie is gepopulariseerd door de hippie- tegencultuur van de jaren ‘ 60 en ‘70, zijn de opvattingen uit die tijd nog steeds bepalend voor de manier waarop de moderne astrologie ook tegenwoordig nog te werk gaat.

Klassieke astrologie gaat daar niet in mee en gebruikt de eeuwenoude, beproefde technieken van de astrologie om een horoscoop helder, objectief en concreet te duiden.

Toepassingen van de Klassieke astrologie

Klassieke astrologie kent een heel breed spectrum van toepassingen. Zo kunnen vragen over een bepaalde problematische situaties snel, concreet en helder worden beantwoord,niet voor niets heeft Pegasus veel zakelijke klanten die vragen stellen over investeringen, fusies, winstpotentieel, beurskoersen en onroerend goed.

Met behulp van de electie-astrologie kan het gunstigste tijdstip worden bepaald om ergens mee te beginnen een onderneming, een restaurant maar bijvoorbeeld ook een huwelijk.

Op basis van medische astrologie kan een betrouwbare diagnose worden gesteld, een behandelplan worden opgesteld en kunnen vragen over medische behandelingen en operaties worden beantwoord.

Met de geboorte-astrologie kan een volledig overzicht gegeven worden van de mogelijkheden en valkuilen van een individu en kunnen de te verwachten ontwikkelingen in het leven van de klant worden bekeken.

In de mundane astrologie tenslotte kunnen de grootschalige ontwikkelingen op het politieke en culturele vlak worden bekeken, wat voor zakelijke klanten buitengewoon interessant kan zijn.

Vragenastrologie

Vragenastrologie

beantwoorden van alle mogelijke vragen over zakelijke transacties, beroep, financiën, succes van projecten, investeringen, juridische procedures, betrouwbaarheid van personen, samenwerking en relaties.

Lees meer
Individueel beroepsprofiel

Individueel beroepsprofiel

karakterlijn, motivatie, verstand, talent, sterke en zwakke punten, toekomstontwikkelingen.

Lees meer
Relatie-analyse

Relatie-analyse

de sterke en zwakke punten in een samenwerkingsverband of liefdesrelatie.

Lees meer
Medische astrologie

Medische astrologie

diagnose, prognose en behandeling met voeding en/of kruiden en adviezen over de levensstijl. Preventie.

Lees meer
Electie-astrologie

Electie-astrologie

het kiezen van het optimale tijdstip voor de start van een bepaalde actie of onderneming.

Lees meer
Geboortehoroscopen

Geboortehoroscopen

analyse van mogelijkheden en problemen op alle levensgebieden: werk, relaties, spiritualiteit, gezondheid, financiën, gezin/familie, vruchtbaarheid, kinderen. Voorspellingen van toekomstontwikkelingen en jaarprognoses.

Lees meer
Kinderhoroscopen en opvoedingsadvies

Kinderhoroscopen en opvoedingsadvies

een analyse van de horoscoop van een kind geeft inzicht in de karakterlijn, in talenten die het beste gestimuleerd kunnen worden, in sterke en zwakke punten en in de manier waarop een kind het gezin ervaart. Astrologie kan zo een zeer waardevolle en effectieve hulp bij de opvoeding zijn.

Lees meer
Beroepsopleidingen

Beroepsopleidingen

medische astrologie en geboorte-astrologie en een cursus voor beginners.

Lees meer