Voor de opleidingen en trainingen van Hofman Coaching (Pegasus Advies) zijn de volgende
Algemene Voorwaarden van kracht

  • Betalingstermijn: de student betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na inschrijving, indien een betaling in termijnen is overeengekomen, geldt dat voor de betaling van de eerste termijn.
  • Terugbetaling: als een student recht heeft op terugbetaling van een bedrag, zal dit twee weken na het verzoek om terugbetaling door Hofman Coaching (Pegasus) aan de student worden overgemaakt.
  • Privacy – zie Privacyverklaring
  • Geheimhouding: Alle tussen Hofman Coaching (Pegasus) en studenten van de opleidingen en deelnemers aan trainingen uitgewisselde informatie en comunicatie, blijft geheim en zal niet aan derden worden gegeven, tenzij daar expliciet toestemming voor gegeven is door de student/deelnemer.
  • Betalingswijze: verschuldigde bedragen kunnen contant, via bankovershcrijving of via Pay Pal worden voldaan.
  • Een opleiding of training kan binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst kostenloos worden geannuleerd door de student / deelnemer, eventueel reeds gedane betaling worden binnen twee weken gerestitueerd.
  • Na deze termijn kunnen de betalingen voor de opleidingen niet worden gerestitueerd.
  • Bij wanbetaling zal de opleiding worden stop gezet of zal een deelnemer aan een training niet (verder) kunnen deelnemen.
  • Een workshop of training zal worden geannuleerd bij een tekort aan deelnemers, eventueel al betaalde bedragen worden binnen twee weken gerestitueerd. Het copyright en de eigendomsrechten van al het cursusmateriaal berusten bij Hofman Coaching (Pegasus).