In het geval van een geschil kan de student eerst schriftelijk een klacht indienen bij Hofman
Coaching (Pegasus) , binnen een week krijgt dan de student een bevestiging van de ontvangst van de
klacht en wordt de zaak besproken. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld, dit zal altijd
vertrouwelijk gebeuren. Mocht de afhandeling van de klacht langere tijd vergen dan wordt dit aan
de student gemeld waarbij de termijn wordt aangegeven waarop de klacht verwerkt zal zijn.

Mocht er geen voor beide partijen bevredigende oplossing kunnen worden gevonden, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de klachtencommissie van de AVN, dit dient schriftelijk te gebeuren bij het AVN-secretariaat (via http ://www.avn-astrologie.nl). De opleiding van Hofman Coaching (Pegasus) is erkend door de Astrologische Vakvereniging Nederland, de beroepsvereniging voor astrologen in Nederland. Het is de enige erkende opleiding in de klassieke astrologie in Nederland en de uitspraak van de klachtencommissie van de AVN is bindend voor Hofman Coaching (Pegasus), de klacht zal uiterlijk binnen vier weken na de uitspraak van de klachtencommissie conform de uitspraak van de commissie worden afgehandeld.