Meer Pegasus

Pegasus is het gevleugelde paard dat opwiekt uit het bloed van de monsterlijke Medusa die door de held Perseus werd gedood. Medusa was een van de Gorgonen, drie vervaarlijke zusters met enorme slagtanden, ijzeren handen, drakenschubben als huid en een dos sissende slangen als haren. Wie rechtstreeks naar deze Gorgonen-zusters keek versteende, maar de held Perseus wist dit gevaar heel slim te omzeilen.

Hij gebruikte namelijk het spiegelende schilddat hij van Pallas Athene – de godin van de wijsheid – had gekregen. Kijkend via deze spiegel kon Perseus zonder gevaar de drie slapende gezusters besluipen en met een ferme zwaai van zijn bronzen sikkel Medusa het hoofd afslaan � om vervolgens snel te vluchten voor de twee overgebleven zusters, die onsterfelijk waren. Het afgehakte hoofd van Medusa zette Perseus op zijn schild om voortaan zijn tegenstanders mee te verstenen.

De drie Gorgonen symboliseren dat deel van de menselijke natuur dat vaak zo verward en verstrikt wordt door allerlei intense verlangens, begeertes en tegenstrijdige emoties. Dat is waar de slangen op het hoofd van de Gorgonen mythologisch gezien naar verwijzen. Iemand die teveel gevangen blijft op dit niveau versteent als het ware, hij heeft niet werkelijk een doelgericht en vrij leven. Perseus kon door te kijken via de spiegel van de wijsheid Medusa onschadelijk maken, zich verheffen boven dit te beperkte instinctieve leven.

Daarom stijgt uit het bloed van Medusa Pegasus, het gevleugelde paard op, een beeld van een geestelijk perspectief dat boven de chaos uitgaat. Pegasus werd uiteindelijk getemd door Bellerophon die op het gevleugelde paard boven zijn tegenstanders vloog en ze zo met zijn pijlen buiten gevecht kon stellen. Dankzij de kracht van Pegasus, blijft hij buiten bereik van de lagere wereld van verwarring, hij wint de strijd dankzij zijn overzicht en heldere koers.

Een spiegel van wijsheid

Dit is wat de klassieke astrologie van Pegasus u te bieden heeft: een spiegel van wijsheid, waarmee u Medusa de kop afhakt en Pegasus kan laten vliegen. Net als de held Bellerophon die Pegasus temt en berijdt en daardoor gevaren en belagers te slim af is, kunt u met deze objectieve astrologische kennis die overzicht geeft, uw voordeel doen.