Alle tussen Hofman Coaching (Pegasus) en studenten van de opleidingen en deelnemers aan trainingen uitgewisseld informatie en coomunicatie, blijft geheim en zal niet aan derden worden gegeven, tenzij daar expliciet toestemming voor gegeven is door de student/deelnemer.