Geboortehoroscopen

De geboortehoroscoop wordt gemaakt voor het tijdstip, de datum en de plaats dat een individu wordt geboren. Uit deze horoscoop zijn de algemene levenslijn, de voornaamste mogelijkheden, talenten en problemen en de sterke en zwakke punten van een persoon afte lezen. Ook kunnen de dominante karakterlijn, het functioneren van het verstand en de motivatie worden geanalyseerd.

De geboortehoroscoop is verder onderverdeeld in twaalf huizen die bepaalde levensgebieden aangeven, zo is er een huis van liefde en relaties, van werk, van spiritualiteit, gezondheid en financiën. Uit de astrologische duiding van zo´n gebied, komt een concreet advies voort, waardoor u in staat bentdat gebied zo goed mogelijk te laten werken. Astrologie is dus niet fatalistisch, maar geeft op basis van de horoscoop reële keuzemogelijkheden.

Zo kan het zijn dat de eerste aanduider van relaties en liefde in de horoscoop niet goed staat. Vaak heeft zo iemand heel lang problemenbij het vinden van een stabiele relatie, de negatieve invloed van deze eerste aanduider laat zich voortdurend gelden. Er zijn echter vaak betere alternatieven voor handen, die niet direct op de voorgrond treden, maar waarvoor iemand wel bewust kan kiezen. Dan zal het betreffende gebied beter gaan lopen.

Het is ook mogelijk op basis van geboortehoroscopen voorspellingen te doen die aangeven wat er op diverse gebieden zal gaan gebeuren, wat heel praktisch kan zijn. Ziet het er financieel het komende jaar niet zo goed uit, dan is het misschien verstandig nu wat extra te sparen. Loopt een belangrijk punt in de horoscoop door een gebied dat problemen geeft, neem dan niet al te wilde, ondoordachte stappen, het zal spoedig voorbij zijn. Gaat de planeet die het lichaam aangeeft door een zone die veel vuur brengt in het lichaam, dan kan de voeding tijdelijk worden aangepast.

Voorspellingen en jaarprognoses kunnen alleen worden gemaakt na een voorafgaande analyse van de geboortehoroscoop.