Een van de meest populaire producten van Pegasus is het astrologisch beroepsprofiel. Zo´n profiel geeft een overzicht van de mogelijkheden en problemen die iemand in zijn werk tegenkomt. Een van de sterkste punten in het beroepsprofiel is de duiding van het grote talent dat vrijwel iedere persoon heeft.
Dit grote talent wordt aangegeven door de planeet die in de horoscoop het sterkste staat. Als dat Mercurius is, dan geeft dat bijvoorbeeld een aanleg voor marketing.

Opvallend is dat veel mensen niet met hun talent werken, een verspilling van energie voor de persoon zelf en voor de organisatie. Een beroepsprofiel maakt duidelijk hoe dat veranderd kan worden. Een persoon met een sterke Venus kan het beste een pr-taak krijgen en iemand met een sterke Maan kan in de facilitaire dienst worden ingezet. Wie werkt met zijn talent krijgt daar energie van en een organisatie die mensen hun talenten laat gebruiken, functioneert beter.

Het astrologisch loopbaanprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

Het temperament of de individuele werkstijl

Mensen met veel vuur in hun temperament zijn competitief en strijdbaar, luchtmensen communicatief en relativerend, watermensen gericht op relaties en de aardetypes praktisch, vasthoudend en echt “down to earth”. Ieder type heeft zijn sterke en zwakke kanten. Aardetypes kunnen te koppig vasthouden, maar luchtmensen kunnen te luchtig en relativerend worden. Dat er dan in een samenwerking iets mis kan gaan, zal duidelijk zijn. Inzicht in de werkstijl kan veel problemen voorkomen.

Het motief

Dit zou je het doel kunnen noemen, de inhoud waardoor iemand wordt gemotiveerd. Is dat motief bijvoorbeeld de planeet Mars, dan zoekt dit individu strijd en uitdaging op, is het Venus dan gaat het om harmonische relaties, plezier en een prettige sfeer. Temperament en motief samen geven aan wat iemand wil en hoe hij dat doet.

Ook problemen worden hier duidelijk zichtbaar. Als de vurige strijdplaneet Mars als aan duider van de motivatie niet zo goed staat in de horoscoop, kan dat al snel leiden tot onnodige conflicten door een te grote assertiviteit op de verkeerde momenten. Vaak kan op basis van de horoscoop worden aangegeven, hoe dit te corrigeren valt.

Communicatiecapaciteit en verstand

Dit geeft aan of iemand helder waarneemt wat er in zijn omgeving gebeurt en of hij zich duidelijk kan uitdrukken. Het laat ook zien op welke manier en bij welke onderwerpen het verstand het beste functioneert en bij welke niet. Blijft het allemaal goed werken in stress-situaties en is er een storende invloed van emoties? Het geeft per individu aan hoe de communicatie zo helder mogelijk kan verlopen.

Krachtplaneet

Dit is het grote talent waar een individu het beste mee zou kunnen werken. Vaak is dat niet het geval en dat leidt tot veel problemen, voor de personen zelf en voor organisaties. Als iemand werkt met zijn talent, geeft dat veel meer energie en bevrediging. Een directe overstap naar werk dat past bij het talent is niet altijd mogelijk, maar meestal kan een functie wel zo worden ingevuld dat er vaker een beroep op dat talent wordt gedaan. Werken met het talent komt ook de mentale en fysieke gezondheid ten goede. meer informatie »

Vervolgens worden in het beroepsprofiel nog opvallende sterke en zwakke punten besproken zoals samenwerking, verhouding tot collega´s en tenslotte de toekomstontwikkelingen: welke kansen zullen zich het komende jaar voordoen? Het profiel kan desgewenst worden uitgebreid met een analyse van andere gebieden: gezondheid (met preventief advies), relatie, familie/kinderen, financiën, spiritualiteit.

Het astrologisch beroepsprofiel wordt als schriftelijke rapport geleverd, en wordt gevolgd door een nabespreking.

lees artikel » De astrologie van de roeping