Het individuele talent wordt in de horoscoop aangegeven door de planeet die het sterkste staat. Dat is het gebied waarop iemand het beste zou kunnen werken. Er zijn zeven planeten en elke planeet geeft als talent een aantal mogelijkheden.

Saturnus, De Asceet

Saturnus is de oude man onder de planeten, het is de kracht van soberheid en begrenzingen. De gave van Saturnus is beperking en discipline en hij kan goed met het lijden van anderen (en zichzelf) omgaan.

De planeet verwijst naar alles wat met zware, beperkende en oude dingen te maken heeft.

Mogelijke werkgebieden:

Mensen in nood, oude mensen, psychiatrie, verslavingszorg, marginale types, armoede, archieven, geschiedenis, tradities, oude dingen, grond, milieu, landbouw, afval, riolen, gif/gevaarlijke stoffen, budgetbeheerders, dood, sterven,restricties en normen, tuinieren, bouwwerken, mijnwerkers, bewakers, loodgieters, nederig ploeterwerk.

Jupiter, de Leraar

Jupiter is de optimist onder de planeten die naar de toekomst kijkt en daarvoor de lijn wil uitzetten. Hij gelooft in expansie en vooruitgang en is in de astrologie de tegenhanger van de serieuze Saturnus, de sobere beperker.

Jupiter verwijst naar alles wat met visie, planning en groei te maken heeft.
Mogelijke werkgebieden:

Hoger onderwijs, middelbare school, universiteit, filosofie, spiritualiteit, ethiek, educatie, coaching, beleid, politiek, mensen die de lijn bepalen, beleidsambtenaren, kerk, geestelijkheid, liefdadigheid, de rechterlijke macht, juridische zaken (maar geen advocaten), grote rijkdommen of bezittingen, rijke mensen, internationale contacten, buitenland.

Mars, de Krijger

De volgende planeet Mars is de krijger in het kosmische gezelschap, het is de oorlogsgod uit de klassieke oudheid. Hij gaat graag de strijd aan en vecht dan op het scherpst van de snede. Mars kan door zijn vurige kracht de energie geven om de concurrentie voorbij te streven en bij tegenstand hard door te drukken.

De planeet verwijst naar alles wat met scherpte, strijd, vuur en hitte te maken heeft.
Mogelijke werkgebieden:

Sport, competitie, martial arts, energiewerk, fysieke inspanning, chirurgie, operaties, scheikunde, farmacie, scherpte, slagers, leerbewerkers, kleermakers, pedicures, koks, energie, vuur, hitte, metaalbewerking, militairen, politiemensen, wapens, brandweer.

Venus, de Schone

Venus is de tegenhanger van de vurige Mars. Zij is de dame in de astrologie, Venus heeft een grote hekel aan het strijdgewoel van Mars en bewaart maar al te graag de lieve vrede. Zij richt zich op cultuur, goede smaak en genietingen.

De planeet verwijst naar alles wat met lekker, leuk en mooi te maken heeft.
Mogelijk werkgebieden:

Schoonheid, luxe, comfort, plezier, kunst, creativiteit, recreatie, amusement, gastvrijheid, horeca, design, decorateurs, mode, cosmetica, genot, de schone schijn, pr, reclame, ontspanning, lekkere dingen, liefde, erotiek, harmonie, vrede, elegantie, vrouwelijkheid.

Mercurius, de Koopman

Mercurius is de snelle flitser in het kosmische gezelschap. Hij is nieuwsgierig en maakt graag een praatje, waardoor hij goed op de hoogte blijft. Mercurius is mentaal scherp en alert en hij is daarom geschikt voor handel en verkoop, hij communiceert en reageert snel en in het debat is hij een formidabele tegenstander.

De planeet verwijst naar alles wat met communicatie, praktische kennis, handel en techniek te maken heeft.
Mogelijke werkgebieden:

Journalistiek, schrijven, media, internet, technici, secretarissen, handel, commercie, logistiek, marketing, sales, administratie, informatie, communicatie, boekhouders, accountants, advocaten, notarissen, IT-ers, onderzoekers, wetenschappers, uitvinders, rekenaars, regelaars, basisonderwijs, artsen.

De Zon, de Koning

De Zon is de koning, de bron van het licht en het symbool van vitaliteit en energie. Hij is de baas van de planeten, zijn licht kan hen immers allemaal overstralen.

De Zon verwijst daarom naar alles wat het stralende middelpunt of de baas wil zijn.
Mogelijke werkgebieden:

Licht, glas, goud, warmte, energie, ogen en zien, het hart, de vorst, de leider, de spelleider, acteurs, toneel, de baas, de assistent van de baas, showbizz, eer, roem, decorum, koningschap, hoogwaardigheidsbekleders, pronk en praal.

De energie van de Zon is wat abstracter dan die van de andere planeten. Het belangrijkste voor de Zon is dat hij ergens het stralende middelpunt wil zijn, het maakt niet zoveel uit waar en hoe.

De Maan, De Koningin

De Maan is de tegenhanger en de partner van de Zon, zij weerspiegelt zijn licht. De Maan is het licht dat de nacht beheerst. Haar beweging bepaalt het ritme van de getijden, eb en vloed en zij is het symbool voor de Grote Moeder.

De Maan verwijst daarom naar alles wat met zorg, moederschap en vloeistoffen te maken heeft.
Mogelijke werkgebieden:

Tehuizen, kinderdagverbijven, consultatiebureau, verpleging, vroedvrouwen, schoonmaaksters, facilitaire diensten, de jongste kinderen, baby´s, gezinnen, vrouwen in het algemeen, zorg voor de dagelijkse gang van zaken, vissen, vissers, zee, zeelieden, scheepvaart, reizigers, dranken, barmannen, water, vloeistoffen.

Het centrale punt van de Maan is dat ze op een of andere manier wil kunnen zorgen, het maakt in feite niet zo veel uit waar en hoe.

Deze beschrijving van talenten en planeten is nog maar een algemene lijn. Het beroep kan verder worden geanalyseerd op basis van het element waar de sterkste planeet in staat. In het element vuur werkt het talent het beste in een omgeving waar strijdbaarheid en competitiedrang vereist zijn, in het element lucht is een werksituatie met veel kennisoverdracht en communicatie optimaal. Zo kan de duiding van het beste beroep verder worden gedetailleerd.