door Oscar Hofman

Uurhoekastrologie is een huiveringwekkend precies stuk gereedschap. Voorwaarde is wel dat de methodiek strak wordt toegepast, de astroloog kan niet zelf dingen gaan verzinnen. Discipline en objectiviteit zijn een vereiste, we mogen geen conclusies trekken omdat we van te voren al een idee hebben wat het antwoord zal zijn of omdat de klant dat zo graag hoort. We moeten ons ook beperken tot de enkele factoren die in een uurhoek van belang zijn, niet alles erbij slepen en er aan denken dat de situatie van de vrager de duiding be�nvloedt.

Voor de oplossing van uurhoekpuzzels bestaan vaste methodieken. In een relatievraag bijvoorbeeld kijk je vooral naar de recepties tussen de aanduiders van de partners, die laten immers zien hoe ze over elkaar denken. Meestal is dat, zoals iedere praktiserende astroloog weet, bijzonder negatief, niemand brengt zijn geld naar een sterrenwichelaar, als er niets aan de hand is. In zo’n situatie zal zelfs een driehoek tussen de aanduiders van de partners geen goed nieuws brengen, als ze elkaar niet meer willen, is het immers afgelopen. Hoewel sommigen zelfs een destructieve relatie zullen verkiezen boven geen relatie.
Dit maakt het verschil tussen receptie en aspect in de uurhoekastrologie heel duidelijk. Een aspect geeft een gelegenheid aan, een gebeurtenis, terwijl de recepties de intenties laten zien: wat willen de acteurs in het uurhoektheater?Maar het soort vraag bepaalt wel hoe je dit afweegt. Als er een financiële vraag wordt gesteld bijvoorbeeld, is de intentie van minder belang. Een contact tussen de aanduider van de vrager of zijn portemonnee – heer 1,2 of de Maan – met het geld van de ander – heer 8 -, is dan al snel positief. Bij financiële zaken, zijn gevoelens wat minder belangrijk dan in de liefde. Het is dus ook de context waarin de vraag wordt gesteld die bepaalt hoe de horoscoop wordt geduid.

Bij vragen over rechtszaken, gebruiken we bijvoorbeeld alle vier de hoekhuizen. Heer 1 is de vrager, heer 7 is de tegenpartij, heer 10 de rechter of de jury – de functie van rechterlijke macht is van belang, niet de feitelijke samenstelling – en heer 4 het vonnis. Dat komt duidelijk naar voren in de volgende vraag die werd gesteld over een procedure waarin de tegenpartij schadevergoeding eiste. De schade was veroorzaakt door een losgebroken rund van de vrager die met een auto in botsing was gekomen, met alle gevolgen van dien voor het voertuig – en het rund. Maar in feite is dit verhaal niet van belang. De vraag waarmee we het hadden kunnen doen was: ga ik dit proces winnen (gesteld te Gorinchem, 18 maart, 11:33 GMT, Asc, 22.52 Kreeft)?

De vrager wordt aangegeven door de Maan/heer 1 aan het einde van de Waterman, de tegenstander is Saturnus, een zwakke heer 7 in vernietiging in het twaalfde huis. Heer 1 en heer 7 staan in een sterke receptie met elkaar, en dat betekent hier dus niet dat ze elkaar erg aardig vinden. Met het oog op de context van de vraag, duidt het erop dat ze elkaar wederzijds in de tang houden, ze hebben macht over elkaar. De rechter is Jupiter heer 10, een incapabele magistraat: hij staat in vernietiging en retrograde. Misschien is dat de reden dat hij verder vrijwel geen rol speelt in de horoscoop, noch via aspect, noch via receptie is hij verbonden met heer 1 of heer 7.

Het vonnis dat hij gaat geven, wordt aangeduid door Mercurius, heer 4. Nu is het vonnis als het ware de buit van de rechtszaak. Dus moet je kijken welke van de twee partijen het eerst bij de buit zal zijn, die partij wint het proces. Hier zien we geen van beide partijen de buit bereiken. Dat wil niet zeggen dat er geen uitspraak komt, we moeten alleen het vonnis verder analyseren. Omdat Mercurius in de Ram staat, ontvangt hij Saturnus in val. Het vonnis zal dus de tegenpartij, die al zwak staat, behoorlijk gaan schaden. Maar dat is op zich zelf geen positief teken voor de vrager, dat de tegenpartij niet tevreden is, wil nog niet zeggen dat je dat zelf wel bent.

Kijken we dus naar de recepties en beweging van heer 1. De Maan gaat eerst een vierkant maken met een zeer slecht geplaatste Mars – wat onmogelijk positief kan zijn – en daarna gaat zij over naar de Vissen. Het overschrijden van een tekengrens wijst op een sterke verandering van houding of situatie. In de Vissen zal de Maan het vonnis in vernietiging en val gaan ontvangen, de vrager zal het vonnis dus vreselijk gaan vinden.
Al met al een bijzonder slecht vooruitzicht en mijn antwoord luidde dan ook dat vrager het proces niet zou kunnen winnen. Maar het was natuurlijk duidelijk dat het vonnis voor de tegenpartij ook niet prettig zou uitpakken. Een kleine drie maanden later – let op de Maan die nog een kleine drie graden heeft te gaan tot de tekenwisseling – bracht de vrager mij op de hoogte van het feit dat ze was veroordeeld tot het betalen van een fors bedrag aan schadevergoeding. De tegenpartij, in dit geval de eiser, kreeg echter een beperkt deel van het geëiste bedrag toegewezen.

Het is altijd de moeite waard om nog even een blik te werpen op het Pars Fortunae, die “de schat” van de vrager aanduidt. De plaats op de cusp van huis 12 geeft een onbereikbare schat aan en bovendien gaat heer 7 een conjunctie maken met het antiscion van het PF. De tegenpartij maakt zich meester van haar schat, geen goed teken – al is dit dan altijd extra informatie en vormt het niet de kern van de duiding.

Zo is duidelijk dat we bij rechtszaken altijd systematisch de beschrijving moeten opbouwen. Dat is essentieel, omdat er in de afloop zoveel verschillende mogelijkheden zijn. Het kan zijn dat beide partijen verliezen en soms zelfs ook dat beiden tevreden zijn. Degene die het proces wint, kan ook de uiteindelijke verliezer blijken te zijn, omdat hij dan wel formeel gezien wint, maar toch te veel kosten voor advocaten heeft gemaakt. De recepties zullen die verhoudingen precies laten, waarbij dus alle mogelijke combinaties kunnen voorkomen.

Sanguinische uitputting

Een andere horoscoop die een plaats in Anima’s trofeeënkast verdient, is de volgende medische vraag (5 april 2004, 12:02 GMT, Terneuzen, Asc 9.42 Leeuw). De vrager was het slachtoffer van een toestand van totale uitputting met onder meer hoge bloeddruk, slaapproblemen, opgezette maag, reuma-achtige verschijnselen en pijn aan de armen als symptomen. In de medische uurhoek representeert heer 1 het lichaam en als we dus willen weten wat daar mis mee is, kijken we naar heer 1. Dit is de Zon in Ram en dat maakt de analyse direct wat ingewikkeld. Want normaal is de dispositor van heer 1 de aanduider van de oorzaak van de ziekte, maar dat verband is alleen zo direct als het teken waarin heer 1 staat niet overeenkomt met de aard van heer 1.

Had bijvoorbeeld Mercurius als heer 1 in de Ram gestaan, dan hadden we direct naar dispositor Mars gekeken als de oorzaak. Want Mercurius is koud en droog en Ram is warm en droog, dus past de planeet niet bij het teken en dat wil zeggen dat de plaatsing in dat teken de ziekte veroorzaakt. Hier gaat dat echter niet direct op. De Zon is heet en droog en de Ram is heet en droog, en daarom is Mars niet sowieso aanduider van de ziekte-oorzaak. We moeten in de horoscoop gaan kijken of er geen andere planeet is die heer 1 schaadt.

Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een aspect of via een receptie: een planeet die heer 1 in vernietiging of val ontvangt en dus het lichaam schaadt. In deze horoscoop heeft de Maan net een aspect met de Zon/heer 1 gemaakt en de Maan is de enige planeet die met de Zon is verbonden via een negatieve receptie. Zij staat namelijk in het teken Weegschaal waar de Zon in val staat.

Maar de Maan heeft nog een rol te vervullen in de horoscoop. Ze geeft namelijk altijd extra informatie over de ziekte, bijvoorbeeld een bijkomende oorzaak of een van de symptomen en dus kijken we altijd naar het laatste aspect dat de Maan heeft gemaakt. Dat wijst hier dus weer terug naar de Zon, maar de Maan heeft met die oppositie naar de Zon, ook net een overdracht van licht van Mars naar de Zon voltooid. Dat wijst verder terug naar Mars. Lilly zegt van deze stand van de Maan in Christian Astrology onder meer dat de patiënt lijdt aan een teveel aan Bloed, oververhitting, hoge pols, slapeloosheid en onrust. Dit beschrijft in ieder geval een deel van de symptomen.

Het teken waar de Maan in staat Weegschaal, is namelijk sanguinisch van aard en zo’n teken wijst op een teveel aan Bloed. Saunders zegt over deze stand in zijn Astrological Judgement and Practice of Physick dat het tot indigestie leidt en maagverstoppingen. Ook Mars, de andere mogelijke ziekte-aanduider staat in de sanguinische Tweelingen, dus dat zou de analyse alleen maar kunnen bevestigen. Een van de symptomen van de patiënt was ook hoge bloeddruk, wat natuurlijk past bij het typische beeld van een exces aan Bloed.

Zowel de Maan als Mars wijzen dezelfde oorzaak aan – al zal de Maan de hoofdoorzaak zijn – en dus moet een dieet met veel zwarte gal worden voorgeschreven om dit exces te bestrijden. Voorbeelden daarvan zijn postelein, aardappelen, andijvie, gerst, gerstewater met limoensap, bier, mispels, wei en tamarinde. Ook surrogaatkoffie – “eikeltjeskoffie” – dat het zeer verkoelende eikenextract bevat, kan wonderen doen. Sanguinische, Bloed-vormende voeding moet worden vermeden, dus geen olijven, vijgen, pasta, wijn (vooral geen witte wijn) of rood vlees.

Het is ook altijd goed om naar de toestand van de lever te kijken, dit is het centrale orgaan in het lichaam. Omdat de lever in het vijfde huis valt, kijken we naar de waardigheid van heer 5. Dit is Jupiter die in vernietiging in Maagd staat en bovendien retrograde loopt. Het is verstandig een korte leverkuur te doen met agrimoniethee of -preparaten. De slechte toestand van de lever werd ook door een medisch onderzoek bevestigd.

Het voorgeschreven dieet had op korte termijn effect. De vrager die haast niet meer in staat was tot enige activiteit, was na twee weken weer op de been. Bij controle enige tijd later door de specialist, bleek er een spectaculaire verbetering te zijn opgetreden. Sinds dertig jaar waren de testwaarden van bloed en lever niet zo goed geweest! Een batterij artsen had zich over zijn probleem gebogen, maar men was nooit tot een effectieve diagnose of behandeling gekomen. Bij de controlerende hooggeleerde specialist wekte het wonderlijke geval echter geen belangstelling, het zou allemaal wel toeval zijn.

Illegale Jupiter

De volgende vraag gaat over de mogelijke koop van een huis (19 december 2003, 15:40 GMT, Den Bosch, Asc 21.50 Tweelingen). De vrager had maar liefst twee panden bekeken en was in verwarring geraakt. Was het verstandig om nu te gaan kopen of zou het beter zijn te wachten? Bij zo’n vraag over een huis, dat komt redelijk vaak voor, volgen we ook een vaste procedure. Heer 1 en de Maan geven de vrager, heer 7 is de verkoper. Omdat de verkoop van een huis een verkoop is, moeten deze twee partijen een aspect met elkaar gaan maken. Anders doet zich de gelegenheid om tot een transactie te komen niet eens voor.

Verder zijn ook hier huis 10 en huis 4 van belang. Huis 4 verwijst naar het aan te kopen pand. Dat hangt niet af van de verdere bezittingen van de vrager, of hij al drie landhuizen bezit of een zolderkamertje huurt, dat maakt niet uit, het gaat hier en nu om dit pand. De actuele context van de vrager is van belang bij de duiding van de horoscoop. Het maakt dus ook niet uit of het huis in Spanje staat of in de Bijlmer, een pand is een pand. De toestand van heer 4 geeft de toestand van het pand weer en die van heer 10 de prijs. Aflicties op heer 4 geven de mogelijke problemen aan met het huis, heer 3 laat zien hoe de buren zijn en heer 5 geeft de doorverkoopwaarde.

Dat is veel, laten we eerst de horoscoop erbij pakken. De vrager wordt aangegeven door Mercurius en de Maan en de verkoper is Jupiter heer 7. De Maan is kort voor de vraagstelling in oppositie geweest met het antiscion van Mercurius, gevoel en verstand zijn dus met elkaar in strijd, vandaar de sterke verwarring en twijfel. De Maan doet verder niets wat interessant is, maar Mercurius/heer 1 is op weg naar een driehoek met Jupiter. Het is bij de aankoop van huizen overigens zo dat ieder aspect tussen heer 1 en heer 7, ook een oppositie of vierkant op een deal wijst. De verkoop van huizen is blijkbaar zo moeizaam dat de teleurstelling al ingecalculeerd is.

Wat vindt de vrager van de hele zaak? De Maan staat in Tweelingen, het teken waar Jupiter in vernietiging staat en heer 1 in Steenbok, waar Jupiter in val staat. Vrager moet werkelijk niets hebben van de verkoper. Heer 7 staat echter in Maagd het teken waar Mercurius heerser van is, verhoogt staat en waar de Maan zijn tripliciteit heeft (nachthoroscoop, Zon onder de horizon). Heer 7 wil de vrager dus enorm graag, hij wil heel graag tot een deal komen.

Maar komen de twee nu bij elkaar? Nee, want voor Mercurius Jupiter kan bereiken, heeft Venus dat al gedaan. Er is dus een andere koper op de kust die de vrager voor zal zijn. Wat bevestigt wordt door het feit dat Mercurius retrograde gaat lopen voor hij Jupiter ooit had kunnen bereiken. Zo’n draai van een planeet wijst er op dat de vrager zich zal bedenken en zich terug zal trekken. In feite zou het hiermee klaar zijn, want het is duidelijk dat er geen transactie zal plaatsvinden tussen de partijen.

Maar toch is het de moeite waard de andere punten nog eens te bekijken. De vraag ging over twee huizen en we zien heer 4/de Zon dan ook in een dubbel teken staan. Deze huizen hoeven niet te worden gescheiden, de horoscoop geeft vanzelf het huis aan dat de vrager eventueel gaat kopen, er wordt er maar een gekocht. Nu staat de Zon tegenover de ascendant, ook al geen goed teken, de ascendant is immers de vrager, het huis staat de vrager tegen. De Zon ontvangt bovendien heer 1 in vernietiging en brengt dus schade toe aan de vrager!

De Zon heeft geen essentiële waardigheid, en dat geeft de kwaliteit van het huis aan. De prijs wordt echter aangeduid door heer 10 en dat is een retrograde Saturnus in vernietiging. De prijs is dus veel zwakker dan het huis en dat wijst op een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding. Maar heer 4 maakt wel een vierkant, met een vernietigde Jupiter in Maagd, en dat is dus aflictie op het huis. Want zo’n slechte Jupiter kan wel degelijk schade toebrengen, ondanks het feit dat hij essentieel een benefic is.

Omdat Jupiter op expansie wijst en in een aardeteken staat, luidde mijn advies te letten op de funderingen/grond bij een uitbouw of aanbouw, daar zou iets mis mee kunnen zijn. Het huis dat de vrager later nog eens bekeek, bleek een loggia te hebben die zonder de vereiste vergunningen was bij gebouwd! Dat Jupiter heer 7 is, kan er op wijzen dat de “schade” die deze stand aan heer 4 toebrengt door de eigenaar zelf veroorzaakt is. Uiteindelijk ging de hele verkoop inderdaad niet door, zoals de horoscoop maar al te duidelijk laat zien.

Dit blinkend uur-werk inspireert tot veel enthousiasme, maar dat is tegelijkertijd een valkuil, zo luidt het vermanend slotwoord. Een valkuil waar ikzelf ook in gestapt ben. Want als het zo een aantal keren achter elkaar kaarsrecht en glashelder in de roos is, zal de astroloog de gepaste terughoudendheid en discipline dreigen te verliezen. Het ego groeit onder het succes en zal in de triomferende stemming zaken over het hoofd gaan zien. Wie de nederigheid vergeet, verliest zijn open houding en zijn inspiratie. We mogen niet vergeten dat we toegewijde lappers moeten blijven, anders zal ons uur-werk weldra al te dof worden.