Je kunt op vele manieren astrologisch naar de Corona-crisis kijken, het breedste perspectief is dat van de mundane astrologie en dan vooral de cycli van de chronocratoren, de Heren van de Tijd, Saturnus en Jupiter. Hun conjuncties door de eeuwen heen, hun wisselingen van element geven het grote ritme van de geschiedenis aan. Zoals ik in een eerder artikel in Astrofocus liet zien zijn deze conjuncties net over gegaan van het Aarde- naar het Lucht-element, voor het eerst sinds 200 jaar! Zo’n zeldzame wisseling van element brengt altijd een grote crisis teweeg.

De mundane astrologie wordt wel als de hoogte discipline in onze hemelse kunst beschouwd, omdat ze zo’n weids perpectief geeft op de ondermaanse beslommeringen, maar je kunt ook heel goed met behulp van uurhoekastrologie naar de crisis kijken. De enige voorwaarde om tot een geldige uurhoek te komen is dat een vraag spontaan gesteld wordt, en dat was in dit geval zeker zo. Deze vraag werd op 13 april vorig jaar gesteld en luidde: “hoe lang gaat dit nog duren, wanneer zijn we uit de crisis?”. Het idee was toen bepaald nog niet dat we een jaar later nog steeds in een lockdown zouden zitten! De belangrijkste aanduider om te volgen in de uurhoek is de heerser van het eerste huis, de essentie van de vraag is immers: “hoe zal het verder met ons gaan”, en de vrager vind je in een uurhoek altijd in het eerste huis. Dat “ons” slaat dus ook heel specifiek op Nederland in ieder land is de situatie heel anders. China, Australië en Taiwan hebben de crisis onder controle, Brazilië en India zitten nog diep in de ellende. Als we dus kijken naar wat er met Heer 1 in de uurhoek zal gaan gebeuren, laat dat zien hoe de toestand zich in Nederland ontwikkelt.

Kreeft staat op de Ascendant van de uurhoek, dus is de Maan Heer 1 en het is direct duidelijk dat er iets zeer onaangenaams is gebeurd. Want de Maan staat in het zesde huis van ziekte en in Steenbok in zijn vernietiging. De Maan is in Steenbok ernstig verzwakt omdat de Steenbok tegenover het eigen teken van de Maan staat, de vloeibare Maan voelt zich hier in het teken van de strenge Saturnus helemaal niet lekker. Om verder tot een duidelijke tijdsbepaling te komen, moeten de graden in de horoscoop worden omgezet in een toepasselijke tijdseenheid en de beste keuze is in dit geval weken. Door iedere graad beweging als een week te tellen, kan vrij precies worden vast gesteld wanneer beaalde ontwikklingen zich zullen voordoen.

Terugkijkend vanaf de positie van Maan in de uurhoek is ook duidelijk te zien dat de situatie van het land recent verslechterd is. Zo’n drie graden terug, wat dus neerkomt op drie weken, was er een conjunctie met de Zuidkoop die altijd inperkt en dwingt tot een offer, en nog wat verder terug is de tekengrens, waar de Maan zijn vernietiging binnen ging. Wat er recentelijk is gebeurd, is dus heel duidelijk te zien, maar hoe ziet het eruit als Maan vooruitgeschoven wordt? Op korte termijn mag een verbetering verwacht worden, nog ongeveer zeven graden en dan komt de Maan het zesde huis van ziekte uit, dat is zeven weken na het stellen van de vraag half april, dus mag er begin juni een verbetering verwacht worden en ja toen leek het ook voorbij.

Maar als we verder kijken, ziet het er minder zonnig uit. De Maan blijft nog nog lang in zijn vernietiging en stuit 20 graden (= 20 weken ) verder op de conjunctie van Jupiter en Pluto. Pluto is natuurlijk niet zo fijn in deze context maar ook Jupiter is een zogeheten “accidentele malefic”, een bosdoener. Dat wil zeggen dat de normaal zo positieve Jupiter hier toch negatief uitwerkt omdat hij in zijn val staat in Steenbok. Inderdaad tekende de tweede golf zich half september duidelijk af. Er kwam een verlichting toen de Maan, vijfentwintig graden van zijn oorspronkelijke positie af, de Steenbok verliet, dat komt neer op vijentwintig weken, begin november dus.

Maar ook dan is het nog niet voorbij want de Maan verlaat dan weliswaar de verzwakkende vernietiging, maar gaat het achtste huis van de dood in en maakt nog aspecten met de malefics Saturnus en Mars. Echte verlichting lijkt er pas te komen als de Maan nog achttien graden verder het achtste huis van de dood eindelijk verlaat. Dat klopt niet precies als je de graden om rekent in tijd omdat er pas nu, eind april, echt wat verbetering zit aan te komen. Maar dat er aan exactheid wordt ingeboet is wel te verwachten, want er is een hele grote afstand van wel anderhalf teken afgelegd. De Maan gaat verder vanuit Waterman geen schadelijke aspecten meer maken, dus lijkt het erop dat de weg omhoog eindelijk gevonden is.