De uurhoekastrologie is de meest directe vorm van financiële astrologie, alles wat je nodig hebt is een welgemeende, spontane vraag over een investering of een prijsontwikkeling. Als het gaat om geld en bezittingen, is het vaak het tweede huis dat van groot belang is. Wordt Heer 2 sterker, dan stijgt de waarde van de investering en om dat te kunnen vast stellen zijn de klassieke waardigheden onmisbaar, anders kun je de sterkte van een planeet niet goed bepalen. Het is ook heel belangrijk is om je te realiseren dat alles draait om “wanneer”, dit soort vragen zijn dus een soort electie- uurhoeken!De kern is immers wat het optimale tijdstip is om te kopen.

Daar ging het deze klant om toen hij begin maart de vraag stelde of het een goed idee zou zijn om in goud te investeren. In crisistijden zie je vaak dat de vraag naar goud als veilige belegging sterk toeneemt maar zou dat nu ook het geval zijn? De goudprijs is de afgelopen twee jaar sowieso sterk gestegen, zou dat nu door de Corona-crisis extra door zettten? Ondanks het feit dat ook goud een vorm van bezit is, kijk je om de goudprijs te kunnen volgen toch niet naar de heerser van het tweede huis, goud is een uitzondering! Het is de Zon die het goud symboliseert, die het goud is en je kijkt dus wat de Zon gaat doen als hij in de uurhoek voorwaarts beweegt.

Het gaat er daarbij om het punt te vinden waar de Zon heel zwak is, om daarna sterker te worden. Dan koop je voor een lage prijs en kun je later verkopen voor een hoge prijs. Buy low, sell high. De Zon die de waarde van het goud vertegenwoordigt, staat in deze uurhoek midden in Vissen, waar hij volgens het eeuwenoude klassieke systeem geen positieve of negatieve waardigheid heeft, hij is er “peregien”, niet heel erg zwak maar zeker ook niet sterk. Tevens staat de Zon in het achtste huis van de dood en dat is natuurlijk verzwakkend. Dat is allemaal goed nieuws want er is een grote kans dat de nu nog zwakke Zon op de duur sterker gaat worden en dus zou het dan inderdaad goed zijn om te kopen. Alles draait om de optimale timing van de aankoop, daarom moeten we gedetaileerd volgen wat de Zon gaat doen als hij zijn weg door de zodiak vervolgt.

Een graad verderop al komt de Zon op de heldere ster Achernar en hoewel in uurhoeken de sterren waar een planeet overheen gaat bewegen normaal niet mee tellen, is dat hier wel van belang omdat dit een electie-uurhoek is. Je kijkt immers hoe de Zon er aan toe is op een bepaald tijdstip en dan hebben de sterren wel veel invloed! Achernar is een ster van usurpatie en schadelijke zelfoverschatting, gesymboliseerd door het met de de ster verbonden verhaal van de Zonnewagen die uit hemel valt en het land verschroeit. De Zon is het goud, dus zal de waarde van het goud, als het uit de hemel valt, snel na het stellen van de vraag nog verder dalen. Omdat in deze context een graad voor een week staat, zal dat een week na het stellen van de vraag, rond half maart, gebeuren. Op dat dieptepunt kan er het beste ingekocht worden.

Want uiteindelijk is een hele krachtige verhoging van de goudprijs te verwachten, 15.30 graden verder verlaat de Zon immers de Vissen en springt naar zijn verhoging in de Ram, een zeer grote toename in waardigheid! Een graad is een week dus ruim vier maanden later, begin juli stijgt de gouprijs sterk. Het verliep allemaal precies zoals de uurhoek liet zien. Tot grote tevredenheid van mijn klant was de kiloprijs van half maart van 43.500 Euro (waarvoor hij had gekocht op mijn advies) begin juli gestegen tot 51.000 Euro om begin augustus een zeldzaam hoogtepunt te bereiken van bijna 56.000 Euro!