In mijn praktijk worden heel wat vragen gesteld over liefde, huwelijk en relaties en anders dan vaak gedacht wordt, gaat het in de klassieke uurhoekastrologie om meer dan alleen maar voorspellen. Sterker nog, de klassieke uurhoekastrologie is de “astrologie van de vrije wil” omdat een duiding de klant in staat stelt in de gegeven situatie de optimale beslissing te nemen. Dat wil overigens niet zeggen dat je het allemaal zomaar naar je hand kunt zetten, de horoscoop geeft juist een zeer bruikbaar inzicht in de beperkingen van de situatie.

Om het maar direct concreet te maken als een uurhoek laat zien dat een begeerde dame geen enkele belangstelling heeft voor de vrager, heeft het niet veel zin de hofmakerij voort te zetten. Vaak ligt het gelukkig wat genuanceerder, als er een vraag wordt gesteld over een bestaande relatie waarin veel spanningen zijn, kan je bijvoorbeeld ook advies geven over wat de spanninngen zou kunnen verminderen. Zoals altijd is de context bepalend voor de duiding van de horoscoop en is heldere communicatie cruciaal om tot een juiste duiding te komen.

Een mooi voorbeeld is volgende vraag over een mogelijke relatie die werd gesteld door een jonge vrouw die al een tijdlang een man op het oog had, er was prettig contact maar er er zat geen schot in de zaak. De man in kwestie toonde niet veel initiatief en mijn klant wilde weten of hij nu wel echt interesse had of dat ze het maar beter kon vergeten. In een uurhoekhoroscoop is de vrager altijd de heerser van het eerste huis, hier Mercurius en de vrager krijgt daarnaast de Maan als mede-aanduider tenzij de Maan een andere heel belangrijke rol te vervullen heeft in de horoscoop. In uurhoeken over de liefde, en alleen dan, krijgt de vrouw daarnaast ook nog Venus als algemene vrouwelijke significator. Vanzelfsprekend kunnen alleen de klassieke tekenheren worden gebruikt, het huizensysteem is het door de overgrote meerderheid van professionele uurhoekastrologen gebruikte Regiomontanus.

De aanduider van de begeerde man is de heerser van het zevende huis van de anderen, hier Jupiter en de man krijgt daarnaast de Zon als de algemene significator van zijn mannelijkheid. Eerst kijken we nu naar haar gevoelens en hoe deze zich gaan ontwikkelen. Mercurius / Heer 1 staat in Kreeft het teken waar Jupiter zijn verhoging heeft. Jupiter is Heer 7 de man dus, ze vindt hem geweldig, zo’n receptie via verhoging laat vaak overdrijving zien, ze is verliefd. De Maan de gevoelskant van de vraagster staat in Ram, het teken waar de Zon, ook weer de man, verhoogd is. Nog een keer receptie via verhoging , ze is heel verliefd. Alleen Venus laat wat anders zien, in het teken Tweelingen is ze voornamelijk gericht op Mercurius Heer 1 (de heer van Tweelingen) en dat is zijzelf. Maar goed, met twee keer die verhoging van de man heeft ze echt veel belangstelling, hoewel ze hem wel een beetje idealiseert.

Hoe zit dat nu bij hem?Jupiter Heer 7 staat in eigen teken en heeft dus vooral belangstelling voor zichzelf daarom doet hij niet zoveel. Zijn andere aanduider de Zon die zijn meer instinctief-mannelijke kant aangeeft, staat in Kreeft en hij heeft dus veel belangstelling voor de tekenheer van Kreeft de Maan, de emotioneel-sensitieve kant van de vraagster, die ze dus moet benadrukken als ze hem wil. Het beeld dat uit de recepties naar voren komt, is ambivalent maar dat mochten we gezien de situatie ook wel verwachten, er is oprechte belangstelling maar vooral van zijn kant zijn er ook bedenkingen. Zo kun je het voor je klant beschrijven, zij neemt de beslissing wat verder te doen op basis van die informatie. Maar de Maan, mede-aanduider van de vrager die appliceert op een driehoek met Jupiter / Heer 7 laat zien dat er al snel een mogelijkheid komt om de zaak in beweging te zetten.