Na het doorlopen van de opleiding, kan de student middels een examen officieel erkend worden door de Astrologische Vakvereniging Nederland als praktijk voerend astroloog. Er moet dan bij de AVN een examenprocedure doorlopen worden. Klik op de onderstaande link om deze te kunnen bekijken. Door het volgen van de opleiding bij Pegasus heeft de student alle kennis in huis om erkend te kunnen worden door dit examen.

PDF AVN Examenregeling

Lesprogramma 
Het programma van de opleiding geboorte/electie-astrologie ziet er als volgt uit:

Les 1 Het basismateriaal: de bepaling van het temperament. Hyleg, alcocoden en anareta
Les 2 Verstand, motivatie en gedragsaanduider
Les 3  Het levenslot, algemene sterktebepaling van de horoscoop, prenatale eclipsen en
lunaties. 
Les 4 Duiding van huizen – deel 1
Les 5 Duiding van huizen – deel 2 – Consultvaardigheden
Les 6 Electie-astrologie – deel 1
Les 7 Electie-astrologie – deel 2
Les 8 Voorspelling – deel 1, progressies
Les 9 Voorspelling – deel 2, solaren
Les 10 Overige voorspellingstechnieken, profecties en hyleg – Consultvaardigheden
Les 11 Medische astrologie met de geboortehoroscoop: preventieve adviezen
Les 12 De Astrologie van liefde en relaties
Les 13 Werken met de Maanhuizen
Les 14 Uw meesterstuk, de duiding van een geboortehoroscoop van een onbekende radix, de
gegevens worden door mij toegezonden. In deze laatste les zullen ook weer
consultvaardigheden aan de orde komen, en er zullen een aantal opgenomen proefconsulten
worden beoordeeld. Ook zullen de zakelijke kanten van de praktijkvoering worden belicht.

Voorkennis: om de opleiding te kunnen starten, dient de student aantoonbaar te beschikken
over voldoende kennis van de klassieke uurhoekastrologie.