Hofman Coaching (Pegasus) registeert namen, (e-mail) adressen en telefoonnummers van studenten en deelnemers aan trainingen en workshops om de communicatie met studenten en deelnemers mogelijk te maken.

Deze gegevens worden bewaard zolang dit relevant is in verband met de communicatie over opleiding en/of training.

Oscar Hofman is degene die deze informatie bewaart en de enige die er toegang toe heeft, de gegevens worden nooit aan derden gegeven.

Als een student of een deelnemer aan een workshop dat kenbaar maakt, zullen zijn of haar gegevens direct worden vernietigd.

Een eventuele klacht over de omgang met de gegevens kan worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.