Pegasus is opgericht door Oscar Hofman, opgeleid in de klassieke astrologie in Londen bij de wereldvermaarde astroloog John Frawley. Oscar behaalde daar de graden van Horary Craftsman en Craftsman Astrologer en hij werkt al jaren met klassieke astrologie voor bedrijven en privé-personen. Daarnaast runt hij drie beroepsopleidingen in de vragen-, medische en geboorte-astrologie en hij is redacteur van het astrologische vaktijdschrift Anima Astrologiae.

Oscar studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, maar de wijsbegeerte aan de universiteit was voor hem uiteindelijk niet bevredigend. Hij werkte na zijn studie eerst als journalist en vertaler, maar hij bleef doorzoeken naar een levensvisie die praktisch, diepgaand en spiritueel was.

Die vond hij in de klassieke astrologie waar Pegasus consequent mee werkt. Klassieke astrologie brengt met zich mee dat er heldere, concrete uitspraken worden gedaan, vage duidingen die geen duidelijkheid scheppen zijn taboe.

Deze benadering is diepgravend, de kern van de zaak wordt benoemd, maar het blijft concreet en praktisch. Met klassieke astrologie draaien we niet om de hete brij heen; we noemen man en paard. Ken uzelve, is het motto. Want uiteindelijk is iedereen gebaat bij objectieve kennis van zijn talenten en mogelijkheden en van zijn zwakke punten.