De afgelopen weken was ik in Griekenland en dat riep naast vakantiestemming de nodige (astrologische) vragen op. De alom aanwezige antieke ruїnes leidden natuurlijk tot gedachten over Griekenland als “bakermat” van onze beschaving, maar ook de recente historie deed zich nadrukkelijk gelden, onder meer in het zeer lage prijsniveau. Met grote zakken buitenlands geld is het land de afgelopen jaren uit de economische afgrond gevist en het gaat net sinds een paar jaar weer wat beter. Wat zou daarvan te zien zijn in de relevante horoscopen? Als radix voor het land nemen we de horoscoop van het exacte moment van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de stichting van Griekenland als onafhankelijke staat in 1821, want daar praten we over.

Natuurlijk ging dar wel een veel langere historie aan vooraf, maar een verbinding van het huidige Griekenland met het roemruchte antieke Hellas is er niet echt. Wel is duidelijk dat de positie van Griekenland op de grens van Europa en Azië het land bij uitstek geschikt maakt als doorgeefluik en dat is ook wat het antieke Hellas is geweest. De oude Grieken pikten in allerlei regio’s in het oosten en het zuiden kennis en ideeën op en brouwden daar een eigen mengsel van, waaraan zij dan wel hun zeer specifieke draai gaven, een sterk rationalistische draai.

Zo is het ook gegaan met de astrologie die zeker niet in Griekenland zijn wortels heeft en die via vele andere kanalen ook is overgeleverd. Zogenaamde “hellenistische”astrologen (iets wat je helemaal niet kunt zijn) hebben nog wel eens de neiging te beweren dat onze hemelse kunst uit Griekenland komt en dat zij die echte oorspronkelijke astrologie als enigen beoefenen, wat historisch gezien helemaal niet klopt (lees bijvoorbeeld het uitstekende boek “’The Dawn of Astrology”’ van Nicholas Campion).

GRIEKENLAND OER GC

Maar een doorgeefluik en draaischijf van buitenlandse invloeden is het land wel degelijk altijd geweest. Eeuwenlang maakte het deel uit van het Romeinse Rijk, daarna van het Byzantijnse Rijk (Oost-Romeinse Rijk) en tenslotte van het Ottomaanse Rijk ( de Turken), waar het land zich in 1821 van los worstelde. In de Griekse radix  (GC uit 1802, klik op de link hierboven om de radix te kunnen zien) is de invloed van de ander goed te zien, want al werd het land een zelfstandige natie, het bleef een klein land en het grote Turkije was altijd dichtbij. Dat is een van de dingen die wordt aangegeven door de zeer prominente Mars op de ascendant, Mars is Heer 7 van de ander. Het is nooit echt fijn voor een land als de anderen zich zo sterk manifesteren, het wijst op een sterke invloed van het buitenland. Hier zie je in feite de erfenis van het verleden van bezettingen en van die positie als draaischijf, wat zich de afgelopen jaren weer uitte in de stroom vluchtelingen.

Dat het stevig uit de hand kan lopen, daar zijn meerdere aanwijzingen voor. Mars maakt bijvoorbeeld een nauwe oppositie met Neptunus die als mythologische factor vooral wanorde kan veroorzaken. Daar komt nog  eens bij dat Mars niet alleen Heer 7 van de ander is, maar ook Heer 12 van zelfdestructie en Mars is een malefic in vernietiging. Hier zie je dus potentieel van een land waar niet bepaald alles tot in de puntjes geregeld is en waar het helemaal mis kan gaan. Het kan wijzen op een gebrek aan daadkracht om desnoods met harde hand orde op zaken te stellen dat is wat Mars in goede conditie kan doen. Zoals een Griek met de nodig zelfkennis zei, als er een probleem dan gaan we even koffie drinken en erover praten, dat kunnen we heel erg goed. De horoscoop suggereert dat dat gebrek aan daadkracht te maken heeft met die grote invloed die anderen altijd hebben, het ontmoedigende gevoel geen baas in eigen huis te zijn.

In de eerste jaren van de economische cisis, in 2010 en 2011  liep de primaire ascendant, berekend op basis van de Grote Conjunctie over deze oppositie en over de actuele positie van de Zuidschaal. Dus werd de meest problematische positie in de horoscoop geactiveerd in combinatie met de genadeloze koninklijke ster die met harde hand rekeningen vereffent en orde op zaken stelt. Ook de Firdaria, de heersers over langere tijdfases laten de problemen zien, vanaf 2009 is de Firdar-heerser Mercurius die Heer 2 van de financiën is en verzwakt staat door verbranding en retrogradegang!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *