Deze week veroverden de radicaal-islamitische Taliban weer de macht in Afghanistan, de macht die ze twintig jaar geleden in de nasleep van 9/11 verloren, toen een Westerse alliantie onder leiding van de VS het land bezette. Ondanks het feit dat je deze machtsovername al maandenlang kon zien aankomen, hadden diverse landen, waaronder Nederland, hun lokale personeel niet op tijd in veiligheid gebracht. Daardoor ontstond er een gevaarlijke, chaotische situatie op het vliegveld die sterk aan de beruchte, paniekerige evacuatie van Saigon aan het einde van de oorlog in Vietnam deed denken.

Om het zacht te zeggen, de historie van Afghanistan is een nogal “bewogen” verhaal waar het beeld van deze chaos heel goed in past. Het is niet een land van sterk centraal gezag en er zijn nogal wat oorlogen uitgevochten in dit gebied. Het is daarom moeilijk een effectieve horoscoop te vinden voor het land, maar wat goed lijkt te werken als mundane radix is de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van oktober 1861, net voordat emir Dost Mohammed vlak voor zijn dood het land onder één regering bracht. Dat levert de onderstaande mundane radix op.                  

Heer 1, een van de belangrijkste huisheren, is de malefic Mars die in vernietiging staat in het zesde huis van tegenslag, dichtbij Vindemiatrix, de Tovenaarsleerling die zaken enorm uit de hand kan laten lopen. Dat is niet al te best natuurlijk, waar nog eens bij komt dat deze Mars via antiscion in oppositie staat met de graad van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter zelf! De GC zelf is vanzelfsprekend een centraal punt in deze horoscoop en die oppositie met die kwaaie Mars benadrukt de invloed van de vechtplaneet dus nog eens heel sterk. De GC staat op Denebola, de Leeuwenstaart, de ster die met provocatie van autoriteiten te maken heeft en op het MC staat Wega, de Gier die naar beneden wiekt omdat er iets te eten is. 

Alcyone

De sterren zijn in deze horoscoop dus nogal dramatisch, waar nog eens bijkomt dat de Maan op Alcyone valt, de hoofdster van Pleiaden die te maken hebben met scheiding, onenigheid en strijd. Het andere Licht de Zon is een planeet die heel veel invloed heeft omdat hij in het zevende huis van de ander staat dichtbij de descendant. De Zon is het symbool van de macht, die essentieel zwak is in zijn val en in oppositie met het land zelf in het eerste huis. Het zevende huis van de ander met die Zon in zijn val wijst ook op de vele buitenlandse interventies (de ander) en de daaruit voortkomende strijd en verdeeldheid, die het land bepaald geen goed doen.

Heer 7 van de anderen die interveniëren in het land, valt op de martiale doodsster Antares in het achtste huis van de dood. Na 20 jaar bezetting was de interventie in Afghanistan dus ook totaal uitzichtloos geworden, de Taliban zijn nooit echt verslagen. Het illusoire project om “een natie te bouwen” kostte meer dan 800 miljard dollar, duizenden gesneuvelde militairen en talloze burgerdoden. Het was een groteske zelfoverschatting. De hele radix van Afghanistan ademt een sfeer van anarchie, verdeeldheid, strijd, gebrek aan een sterk centraal gezag en kansloze interventie.

In de post van volgende week bespreken we de progressies in de Afghaanse radix waaruit duidelijk zal worden waarom regeringen vaardige mundane astrologen nodig hebben. Dat zou er wellicht toe bij kunnen bijdragen dat ze niet keer op keer falen en hun burgers en bondgenoten in levensgevaar brengen.   

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *