Het is ieder jaar weer raak in de Australische zomer, er breken grote bosbranden uit die regelmatig hele dorpen in de as leggen en ook dodelijke slachtoffers vergen. Als je daar astrologisch iets over wilt zeggen, moet je dus uitgaan van dit gegeven, er zullen branden zijn, daar hoef je in de relevante horoscopen geen speciale indicaties voor te vinden. Zoals alle andere vormen van astrologie wordt ook mundane astrologie altijd in context gedaan, kennis van wat er gaande is in de omgeving of het leven waarop je horoscopen betrekking hebben is cruciaal voor goede duidingen en voorspellingen. Dus dat betekent voor de Australische bosbranden dat alleen als er in de relevante mundane horoscopen extra sterke negatieve aanwijzingen zijn, je mag verwachten dat de bosbranden in dat jaar ook extra erg zullen zijn. Omdat er op dit moment een enorme, ongekende mega-brand lijkt te ontstaan, is het de moeite waard een blik te werpen op de relevante horoscopen.

AUSTRALIE

Er zijn om dat te doen diverse mogelijkheden, je kunt bijvoorbeeld kijken naar de horoscoop van de `ingress`, het moment dat de Zon de Ram binnen gaat, maar je kunt ook een radix van het land bekijken, als die er tenminste is. Voor heel wat landen heb je  zo´n radix niet omdat er geen duidelijk tijdstip voor de stichting van het land is, maar voor “down under” is die er wel. Er is historisch een tijd voor het begin van de kolonisatie bekend en de horoscoop van dat tijdstip kunt u zien door te klikken op de bovenstaande link. Onmiddellijk is duidelijk dat deze horoscoop in ieder geval geen totale onzin is, Mars staat in Kreeft in val op de ascendant. Dat is wel heel toepasselijk voor het zo sportgekke land en deze Mars staat via antiscion conjunct Jupiter in vernietiging op cusp 12 van gevangenissen. Dat is wel een hele mooie weerspiegeling van het feit dat het land begonnen is als strafkolonie en dat de bevolking deels afstamt van vrij gekomen misdadigers. Ook staat het land niet bekend om zijn elegantie en verfijnde omgangsvormen iets wat natuurlijk heel goed past bij een wat grove Mars in val, zeker als deze nog verder wordt opgejaagd door de conjunctie met de vernietigde Jupiter. Dat Mars op de zeer heldere Sirius staat, een ster uit de Grote Hond met een Jupiter/Mars natuur en berucht om zijn  wat directe optreden maakt het plaatje helemaal rond.           

SOLAARAUSTRALIE

Dat is dus de radix van het land maar om te zien wat er dit jaar zal gebeuren kan er een solaar worden gemaakt net zoals je dat doet met een radix voor een persoon. Klik op de bovenstaande link om de solaar te kunnen zien. Dat ziet er direct al behoorlijk beroerd uit want de MC/IC-as van de solaar valt over de as Antares-Aldebaran, allebei zeer krachtige koninklijke sterren met een uitgesproken martiaal karakter. Ook staat het antiscion van Venus solaarheer 8 van de dood op een dominante positie op het MC en Jupiter heer 1 en heer 10 is vernietigd in Tweelingen en retrograde in conjunctie met het IC en nog eens extra benadrukt door de conjunctie met de Maan via antiscion. De positie van de Maan is altijd extra aandacht waard in een solaar, het is immers het Licht dat niet automatisch  op zijn radixpositie staat.

De solaar laat dus zien dat er extra gevaar dreigt voor het land dit jaar en dat zou de vorm van een mega-bosbrand kunnen aannemen. Dat het om een brand zou kunnen gaan kun je niet direct heel duidelijk opmaken uit de solaar, die mogelijkheid wordt  simpelweg gesuggereerd door de kennis dat dit veel voor komt. Zou het een regio zijn die gevoelig is voor vulkaanuitbarstingen dan zou je in een andere richting denken natuurlijk. De progressies berekend op basis van dezelfde nationale radix bevestigen het negatieve beeld, de MC/IC-as beweegt over dezelfde zeer vurige Antares/Aldebaran-as die ook al de solaar domineerde en ook de progressieve Knopenas staat er mee conjunct! Het wil zeggen dat het land twee jaar lang uitermate gevoelig voor dramatische martiale zaken. De snelle progressie van het Pars Fortunae bevestigt de negatieve indicaties, het staat in oppositie met het antiscion van de radix-Mars.

PROGRESSIES AUSTRALIE

Er zijn ook weer diverse technieken om de maanden te vinden dat het zo dreigende potentieel uit de radix uit de solaar en de progressies zich zal gaan uiten, maar als we onze voorspellingen en duidingen baseren op de radix van het land zijn de lunaren belangrijk. De nu geldige lunaar die viel op 3 oktober heeft Mars lunaarheer 1 in oppositie met de Saturnus/PF-conjunctie uit de radix, de Maan in oppositie met de lunaar-Zon via antiscion (“verbrand via oppositie”) en Mars staat via antiscion op de kwaadwaardige Zuidknoop in het eerste huis van de lunaar. Dat ziet er beroerd uit en het vuur woedt op het moment op een rampzalige manier, terwijl het echte brandenseizoen nog moet komen.     

LUNAARAUSTRALIE

Een lokale Australische astroloog kan op deze manier zien wanneer de grootste gevaren dreigen en dat is ook de manier waarop een mundane astroloog altijd werkte: vanuit een lokaal perspectief. De fundamentele vraag van de koning aan zijn astroloog was immers altijd: wat zal er dit jaar met het koninkrijk gebeuren dit jaar? Het is dus niet de bedoeling dat een mundane astroloog voorspelt waar de volgende ramp in de wereld ergens zal gaan plaats vinden, het gaat in eerste instantie om het eigen land, dat geeft het overzicht. Maar je kunt natuurlijk ook regio’s waar groot gevaar dreigt astrologisch in de gaten houden.             

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *