Er lijken zich weer donkere wolken samen te pakken boven Donald Trump, maar dat is bepaald niet de eerste keer. Het onderzoek naar de Russische connectie vordert gestaag en daar komt nog eens bij dat ook Stormy Daniels zich roert. Stormy Daniels is de porno-actrice waarmee Trump een (zeer) kortstondige affaire zou hebben gehad en aan wie tijdens de campagne zwijggeld zou zijn betaald. Berichten over een affaire met een porno-ster zouden Trump zeker vele stemmen van de evangelicale christenen (waarom stemmen christenen in Godsnaam op deze Neanderthaler?) hebben gekost en dus was het zaak dat ze zou zwijgen. De voormalige advocaat van Trump Michael Cohen heeft nu gezegd dat het verhaal klopt, en dat zou betekenen dat de campagnewet is geschonden.

Daniels zoekt ook zo nadrukkelijk de publiciteit uit veiligheidsoverwegingen. Natuurlijk zijn er heel wat mensen die haar definitief, eventueel met geweld, het zwijgen zouden willen opleggen en in het volle licht van de publiciteit is dat lastig. Donald Trump bereidt zich serieus voor op zijn herverkiezing in 2020 en kan deze berichten missen als kiespijn, zeker nu Daniels beweert informatie te hebben die Trump ten val zou kunnen brengen. Al met al, is het interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop van Stormy Daniels ,haar echte naam is Stephany Gregory Clifford, Stormy is haar artiestennaam. Klik op de link hieronder om haar geboortehoroscoop te kunnen zien.

STORMY DANIELS

Natuurlijk kun je niet zomaar in een geboortehoroscoop zien dat iemand er voor zal kiezen in de porno-industrie te gaan werken. Er is echter wel een heel opvallende stand die daarbij past en dat is  het MC dat in Weegschaal staat, wat betekent dat iemand er “automatisch’’, als eerste keus, toe neigt om in beroepen te gaan werken die met Venus te maken hebben. In het geval van Stephany Clifford was dat wel heel letterlijk waar, ze zou gaan studeren maar met strippen viel er toch wel makkelijk geld te verdienen en van het een kwam het ander. Er moeten natuurlijk wel meer aanwijzingen zijn, “three logs is a fire” wordt er wel gezegd, je bouwt een duiding altijd op uit meerdere aanwijzingen die een zelfde richting op wijzen, een zwaluw is nog geen zomer. In dit geval zijn er echter wel meerdere zwaluwen in de lucht, maar om die te zien heb je de planeetpunten en de sterren nodig.

Want vlakbij het MC staat het planeetpunt van Venus (Asc + Pars Solis – Pars Fortunae),dat de pure essentiële energie van de planeet symboliseert, dus van de aantrekkingskracht van de schoonheid en het vrouwelijke. Het Punt van Venus staat in oppositie met Heer 7 van relaties en de ander, wat natuurlijk heel passend is. Mercurius is retrograde en gaat dus tegen de normale stroom in, heeft geen waardigheid en staat op de Pegasus-ster Algenib, die geen leiding accepteert. Dit werk zal  natuurlijk grote spanningen in relaties veroorzaken, ze is net voor de vierde keer gescheiden, het is de oppositie met het Venus-punt, dat dit zo specifiek voor haar maakt. Daar komt nog eens bij dat het Venus –punt op de ster Vindemiatrix staat, die met scheidingen is verbonden en het losmaken van krachten die moeilijk te beheersen zijn

Ook een conjunctie of oppositie van twee planeetpunten kan iets zeggen zonder dat die punten een aspect maken met een planeet, het zijn twee essentiële energieën die samenkomen. Hier staan het Punt van Mars en het Punt van de Zon conjunct in het vijfde huis van seksualiteit en plezier, Mars en de Zon zijn natuurlijk de twee mannelijke planeten! Een psychologisch astroloog zou waarschijnlijk op zoek gaan naar de emotionele  schade uit haar jeugd  die haar ertoe brachten dit werk te doen, maar vaak is dat niet veel meer dan al dan niet feministisch moralisme, vermomd als horoscoopduiding.

Voor haar was het gewoon een goede manier om geld te verdienen. Klassiek-astrologisch kun je wel zeggen dat die zo centrale Mercurius ook Heer 9 van de verbinding met het “hogere” is. Mercurius is altijd pragmatisch, het is de minst “’vrome” planeet, dus zal ze wat losjes met normen kunnen omspringen, wat NIET wil zeggen dat ze een gewetenloze, kwaadaardige persoon is! Maar natuurlijk is het zo dat strippen en pornografie feitelijk van de maatschappelijke norm afwijkt en dat is wat de horoscoop laat zien. Het is verder niet aan ons om te oordelen en in een horoscoop kun je het ethische niveau van iemand ook niet duidelijk aflezen.

Haar profectie, die ieder jaar een huis verder schuift, is in het vierde huis gekomen, wat de hele boven beschreven sleutelconstelllatie  over de MC/IC-as nadrukkelijk activeert. In de solaar (hier niet afgebeeld) staat de Zon op het MC (de “roem” die haar nu ten deel valt) en Saturnus op de descendant (de strijd en de recente scheiding van haar man). In de progressies is een Nieuwe Maan op komst wat duidt op het afsluiten van een periode en het begin van een nieuwe fase. We hopen dat haar onthullingen de onberekenbare Neanderthaler die zich president van de VS noemt inderdaad ten val zullen brengen. Volgende week zullen we eens kijken of daar tekenen voor zijn.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *