De afgelopen maand is gebeurd waarvoor in de financiële wereld al lang werd gewaarschuwd , de koers van de Bitcoin is in een duikvlucht beland. Sinds half december lijkt er aan de spectaculaire stijging in 2017 van de koers van de meest bekende crypto-munt een einde te zijn gekomen.  Een scherpe daling is ingezet , waarschijnlijk doen de late instappers van vorig jaar hun cryptomunten nu in hoog tempo weer van de hand, terwijl de ware speculant wacht tot de bodem bereikt is om dan fiks in te kopen. In de post van vorige week werd de horoscoop van de bitcoin gepresenteerd, de tijd en de datum van de geboorte van de bitcoin zijn exact bekend, alleen de plaats is wat onzeker omdat het niet vast staat wie de ontwerper  van de crypto-munt is. Met de woonplaats van de waarschijnlijke ontwerper Hal Finney, kwamen we echter tot een horoscoop die heel  goed overeenstemt met de werkelijkheid  van de digitale munt op een groot aantal punten.

BITCOIN

Klik op de link hierboven om de radix van de Bitcoin te kunnen bekijken, voor een bespreking van de horoscoop verwijs ik naar de post van vorige week. De echte test of een horoscoop werkt, zit hem natuurlijk niet alleen in de duiding van de radix, maar vooral in de effectiviteit van de voorspellingstechnieken, de progressies, de solaren en de lunaren.  Als die het “leven”’ van de bitcoin helder genoeg weerspiegelen, dan is dat een bevestiging van de radix. Daarbij moeten we wel kritisch blijven natuurlijk, als je vastbesloten bent positieve aanwijzingen voor iets te vinden  in een horoscoop, zul je die waarschijnlijk wel vinden. Dat is ook de reden waarom er terughoudend moet worden omgegaan met de  correctie van horoscopen, dat blijft in de meeste gevallen een wat glibberige aangelegenheid.

Desondanks is correctie van horoscopen uitgegroeid tot een ware plaag, ook met de online- databanken, hoe handig die ook zijn, moet je oppassen, men zegt het er niet altijd bij als er gecorrigeerd is. Het is altijd een gevaar voor de astroloog die de diepste, vormende krachten van de kosmos bestudeert om te denken dat hij met zijn technieken dan ook alles kan doorzien. Zo zijn er zelfs dwazen die alle horoscopen consequent tot op de seconde corrigeren, wat getuigt van een gebrek aan inzicht in astrologie en een totaal gebrek aan zelfkritisch vermogen. In sommige gevallen kun je een horoscoop wel corrigeren op een aanvaardbare manier, maar er zijn geen technieken die het mogelijk maken dat bij elke horoscoop te doen. Het is verbazend hoe sterk de weerstand tegen deze verstandige bescheidenheid is in Astro-land.

Goed, we zijn dus gewaarschuwd, bij het zoeken naar aanwijzingen dat de radix van de Bitcoin klopt, moeten we heel kritisch te werk gaan en alleen die aanwijzingen accepteren die er erg heel duidelijk uitspringen. De neiging om kleine positieve indicaties te gaan sprokkelen moet resoluut de kop in worden gedrukt en het is belangrijk om zoveel mogelijk het “’voorspellingsperspectief” aan te nemen. Dat wil zeggen dat je je voorstelt dat je zou moeten voorspellen hoe de koers van de Bitcoin zich gaat ontwikkelen het komende jaar omdat je nu ook wilt gaan investeren. Het eerste jaar dat het waard is om te bekijken is 2013, aan het einde van 2013 was er voor het eerst een korte piek in de waarde van de Bitcoin te zien. Komt dat terug in de solaar van 2013 gemaakt op basis van de Bitcoin-radix?

BITCOINSOLAAR 2013

Wat direct in het oog springt, is de Noordknoop conjunct het MC, de Noordknoop is sterk verbonden met succes en expansie, niemand kan zeggen dat dit behoort tot het sprokkelhout (dat wil zeggen een opeenstapeling van kleine aanwijzingen die iets moeten gaan bewijzen wat je  per se wilt bewijzen). Ook valt Heer 10 op die zich sterk kan manifesteren in het eerste huis  en via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0°Steenbok ) pal op het MC staat! Verder staat de ascendant van de solaar op de krachtige vaste ster van de eerste magnitude Altair, de hoofdster van de Adelaar die zeer gedecideerd opwaarts wiekt. Dat Heer 1 Saturnus conjunct het Pars Solis staat, ook wel het Pars van Overvloed genoemd, verwerpen we als sprokkelhout,  maar er zijn drie hele duidelijke aanwijzingen in de solaar voor een piek in de koers.

Zoals vorige week al werd genoemd, loopt in 2017 de directie van de MC/IC –as over de koninklijke sterrenas Antares/Aldebaran wat de koninklijke koersstijging weerspiegelt. Echter  de solaar voor 2018 laat zien dat het dit jaar minder zal gaan. Solaarheer 1 is Venus die ernstig verzwakt wordt door verbranding, de solaar-Zuidknoop, verbonden met inkrimpen en beperkingen, valt op de radix-ascendant en op de ascendant staat de zeer krachtige Algol,de grote kosmische koppensneller verbonden met massale verliezen.  En dat is beslist geen sprokkelhout!

BITCOINSOLAAR 2018

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *