Afgelopen weekend waren er verkiezingen in Duitsland en zoals algemeen  verwacht, blijft het CDU van Angela Merkel in Duitsland ruim de grootste partij. Zij zal dus ook de komende vier jaar kanselier blijven, al is haar politieke positie minder comfortabel geworden, ze zal andere coalitiepartners moeten gaan  zoeken. In feite weken de ontwikkelingen in Duitsland niet al te veel af van die in de rest van Europa, de sociaal-democraten krijgen klop, een conservatieve partij blijft de grootste en de heethoofden ter linker- en ter rechterzijde hebben in de wind in de zeilen. Zo werd de rechts-radicale Alternative für Deutschland de derde partij van het land, maar echt groot was het verschil met de liberalen, de Groenen en de links-radicalen niet .

ANGELA MERKEL

Het leven van Merkel, die al sinds 2005 bondskanselier is,weerspiegelt de lotgevallen van haar land. Zij werd geboren in Hamburg, maar haar vader, een idealistische dominee, verhuisde met het gezin naar de DDR waar zij op groeide. Ze lijkt niet al te veel last te hebben gehad van de rode knoet, waaronder het oosten van Duitsland zo lang zuchtte en na de Wende, de eenwording, klom ze snel op in de rangen van  de CDU. Haar horoscoop (klik op de link hierboven om deze te kunnen bekijken)  geeft deze feiten  op een heldere manier aan. In haar eerste huis staat een retrograde Mars als Heer 4 die een paar graden daarvoor nog in zijn verhoging stond. Dat wijst er op dat er in de omstandigheden waarin ze op groeide een teruggang is geweest, de situatie verslechterde.

Mars staat ook op Aculeus, een nevel in de angel van de Schorpioen, die verbonden is met blindheid en gif. Dit beschrijft op een treffende manier haar vader, want wat doe je je gezin aan als je vrijwillig in het gevangenenkamp DDR gaat wonen, verblind door dwaze idealen. Haar vader werkte als evangelisch-lutherse dominee nauw samen met de autoriteiten, het gezin genoot daardoor privileges, het kon bestellingen doen in het Westen en er was een dienstauto. In het arbeidersparadijs gaat gelijkheid immers voor alles. Het rode, materiële hemd was uiteindelijk nader dan de lutherse rok.  Dochter Angela bewoog zich echter behendig door de mazen van het DDR-net, ze zocht de confrontatie niet, maar hield wel, zoveel als het kon, afstand van het regime. In de radix staat Mars / Heer 4 in redelijk sterke receptie via tripliciteit en teken  (Mars staat in het teken van Jupiter, Jupiter in de tripliciteit van Mars) met de krachtige Jupiter in verhoging.

                       Angela Merkel

Jupiter is de planeet van de politiek, de planning op de lange termijn en het overzicht en als essentieel sterkste planeet in haar horoscoop haar grote talent. Maar het zijn de weer de vaste sterren die echt het reliëf geven aan de horoscoop. Jupiter staat op de zeer krachtige Sirius, de hoofdster van de Grote Hond die het vermogen geeft om daadkrachtig door  te drukken en de Zon staat op Procyon, de al even heldere en krachtige hoofdster van de Kleine Hond. De Kleine Hond is het handige beest dat de gevestigde machten te slim af kan zijn door zijn bewegelijkheid en dat zie je wel terug in de manier waarop ze omging met de DDR-knoet. Op het MC wordt het nog duidelijker, daar staat de koninklijke Spica, de ster je  vaak verder brengt dan je had mogen verwachten gezien je achtergrond!  Wie had kunnen denken dat een wat fletse domineesdochter  en natuurkundige uit de DDR, zo haar stempel zou drukken op het moderne Duitsland!

Intrigerend is natuurlijk ook de Aardschokker Neptunus die pal op haar MC staat . Spica op het MC is dan wel uiterst veelbelovend, Neptunus zorgt vooral voor chaos en crisis, die zo heel direct worden verbonden met haar loopbaan. Merkel is dan ook door crisis en chaos heen groot  (Spica) geworden, ze kon door de Wende opstijgen tot haar hoge positie. Ook de afgelopen jaren was dit dubbelthema  Spica-Poseidon weer overduidelijk, in de crises rond Griekenland en de vluchtelingen, was zij de manager die het roer strak hield en het hoofd koel. Bij dat alles verloochende ze haar afkomst niet, Heer 9 van religie staat conjunct  de algemene signficator van religie Jupiter in verhoging. Haar uitnodiging aan de vluchtelingen om naar Duitsland te komen , -“Wir schaffen das “ – was mede ingegeven door haar geloof.

Een planeet in verhoging mist zin voor realiteit en overdrijft,zeker als het Jupiter is! Dat was natuurlijk in dit geval ook zo, want Merkel veroorzaakte met haar uitnodiging een waarlijk Neptunische chaos op de Balkan. Duitsland werd gered door de Balkan-landen van een overstroming door vluchtelingen doordat de Balkan-landen uit puur lijfsbehoud hun grenzen sloten, zij knapten het vuile werk op.

In de Firdaria, de verdeling van het leven in lange periodes die beheerst worden door een planeet, is de opkomst van Merkel goed te zien. In 2005 werd ze kanselier toen de Firdar van Jupiter, haar sterkste planeet / horoscoopheer, begon!  In juli 2017 is echter een nieuwe Firdar  begonnen, die door Mars wordt beheerst. Minder sterk en veel minder comfortabel dan Jupiter en inderdaad krijgt ze nu te maken met een veel  complexere situatie, waarbij er zeker  meer conflict zal zijn. In de Bondsdag  mag de komende tijd dus wat meer politiek vuurwerk verwacht worden dan de afgelopen jaren!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *