“When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars, this the dawning of the Age of Aquarius..”

Ongetwijfeld kreeg het idee van het Watermantijdperk door deze tekst uit de hit “Aquarius”een wereldwijde bekendheid, ook buiten de astrologische wereld. Het is een van de beroemdste songteksten uit de fameuze hippy-musical “Hair”, en ja wie kent het niet? De musical “Hair”was oorspronkelijk een kleinschalige “off-Broadway” productie uit 1967, die vooral groot werd door de latere filmbewerking van Milos Forman. De tekst en de hele musical geven wel heel duidelijk weer welk gevoel er toen heerste, men verwachtte echt dat de wereld een nieuw tijdperk van liefde en vrede in zou gaan in het Watermantijd , een idee dat nog steeds door veel astrologen en New Agers wordt gekoesterd.

Dat idee zal de komende tijd wel weer sterker gaan opleven, want niet alleen viel de Grote Conjuctie van Saturnus en Jupiter afgelopen december in de eerste graad Waterman, morgen staan er ook nog eens zes planeten in Aquarius. Dat is wel ongekend, de laatste keer dat dat gebeurde was op 4 februari 1962 toen ondergetekende werd geboren, alleen bevonden toen alle zeven echte planeten zich in het vaste Lucht-teken. Het is dus hoog tijd om daar eens in te duiken, want wat betekent dat allemaal? Even voor de duidelijkheid “New Age” en de “Age of Aquarius” zijn niet helemaal dezelfde begrippen, maar ze refereren wel beide aan het idee dat we op het punt staan een veel betere nieuwe tijd in te gaan waarin we veel nare, achterlijke zaken uit het verleden achter ons zullen laten. Prettig, nietwaar?

Het idee van de Tijdperken die bij de tekens horen, komt oorspronkelijk uit de koker van de theosofie. De theosofie was fel anti-christelijk en presenteerde zichzelf als de nieuwe, komende wereldreligie. Het tijdperk van het Christendom werd met de Vissen geassocieerd – Christus is immers Ichtos, de Vis – en het nieuwe tijdperk van de theosofie met de Waterman. Het was dus niets meer dan reli-marketing, die later weer door de hippies en de New Agers werd opgepakt. Men beweerde dat het lentepunt de Waterman in bewoog dat daarom onafwendbaar het einde van het Christendom gekomen was, en dat de tijd van de theosofie was aangebroken. Het grote probleem is dat het feitelijk helemaal niet klopt! Alleen al puur technisch gezien is het onjuist. Het is verbazend dat dit bizarre idee 130 jaar lang door astrologen voor zoete koek geslikt is!

Astro-populisme

Het is wel waar dat je kunt zeggen dat er constellaties – zichtbare sterrenbeelden dus – over het lentepunt bewegen, maar dat is dan ook alles. De problemen die de verbinding via het lentepunt van een Tijdperk met een Teken met zich mee brengt, zijn verder zo groot dat dit in deze korte post niet besproken kunnen worden. Niet het minste probleem is wel dat het lentepunt nog midden in de Vissen staat en dat blijft nog meer dan 8 eeuwen zo!! Dat is simpelweg  een feit. Dus als u weer eens iemand hoort beweren dat het Tijdperk van de Waterman nu echt gaat aanbreken, vraag dan of ze weten waar het lentepunt staat! Er is bijna geen enkele astroloog die weet hoe de precessie werkt, die vraag kunnen de aanhangers van het Tijdperken-idee niet beantwoorden. Ik heb het iedereen gevraagd en nog nooit een helder antwoord gekregen.

Het is erg leerzaam om dit te zien want het is een soort astrologisch populisme, het speelt zonder feitelijke onderbouwing in op  gevoelens en dat sluit ieder kritisch denken af.  Donald Trump kan er nog een puntje aan zuigen. En dan nog dit: hoe kan iemand die iets begrijpt van de mythische symboliek van de Waterman beweren dat er een tijd van liefde, eenheid en vrijheid aanbreekt?? De Waterman heeft Water in zijn kruik, Water is begeerte, de Waterman disciplineert en controleert het Water.Daarom heerst Saturnus over dit teken. Kijk nog eens naar Hair en je moet wel zien dat de Waterman helemaal niets met die hippie-utopie te maken kan hebben. En geloof je het nog niet, kijk dan eens om je heen nu, de halve wereld zit op slot nu Saturnus zes planeten disponeert!!! Wat zou een teken waarin die ouwe, strenge mopperkont heerst, nu te maken kunnen hebben met een utopische New Age?  Alle symboliek en iedere techniek worden dus verdraaid om dat idee van het Tijdperk van de Waterman maar vast te houden.  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *