Het is een onrustige tijd met veel spanning in de wereld, voedseltekorten, hyperinflatie, gebrek aan grondstoffen, epidemieën, de oorlog in Oekraïne, wereldwijde droogte, extreme hittegolven en een toenemende dreiging van oorlog in het Verre Oosten. China maakt steeds duidelijker dat het na Hong Kong ook Taiwan weer aan zijn grondgebied zal gaan toevoegen en dat niemand daar tussen moet gaan komen. Deze sterke turbulentie heeft te maken met de overgang van de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter (GC’s) naar de Lucht-tekens in 2020.

Om een beter zicht te krijgen op de grote betekenis van die overgang en hoe lang deze zal doorwerken, is het een goed idee om terug te kijken naar de laatste elementovergang van de GC’s en wat er toen gebeurde. Dat begon in 1802 toen de GC’s voor de eerste keer van de Vuurtekens naar Aarde overgingen, de volgende GC in 1821 ging weer terug naar Vuur, om in 1842 definitief over te gaan naar Aarde. Zo’n overgang in stappen hebben we ook net gehad, met in 1980 de GC’s voor het eerst naar Lucht, in 2000 weer terug naar Aarde en in 2020 definitief over naar Lucht. Wat kan de vergelijking met de 19e Eeuw ons leren over onze tijd?

Geweldsorgie

De overgangstijd van 1802 tot 1842 was ook toen uitermate turbulent, de ultieme ramp van de Franse Revolutie en de genadeloos wrede terreur, de chaos en de oorlogen die daar uit voortkwamen had zich voltrokken in 1789 als een prelude op de overgangstijd. Er was een Napoleon nodig om een einde maken aan de bloedbaden en de extreem destructieve geweldsorgie van de Revolutie, maar ook Napoleon trok als een wervelwind door Europa in de eerste 15 jaar van de 19e eeuw. In 1842 werd de overgang naar Aarde definitief en vestigde zich de nieuwe tijd. De moderne industriële natiestaat ontstond, de liberale democratie kwam op, met als hoogtepunt het revolutiejaar 1848.

Het zal duidelijk dat  in onze tijd Corona het moment van de overgang van Aarde naar Lucht in 2020 als een waterscheiding markeert. Maar uit de vergelijking met de 19e Eeuw blijkt dat het wel even duurt voor een nieuw evenwicht is gevonden. Na de definitieve overgang naar Aarde in 1842 volgde nog de liberaal-democratische revoluties van 1848. De recente overgang van de GC’s naar Lucht in 2020 is een parallel met de overgang in 1842 en dus mogen we concluderen dat het nog een tijd heel onrustig blijft, de nieuwe Lucht-tijd zal zich gaan vestigen, dat zal is niet direct klaar en het gaat ook niet zonder strijd. Het is te verwachten dat de wereld instabiel blijft tot vlak voor de oppositie van Saturnus en Jupiter in 2030.

Liberale democratie

Inhoudelijk zal dat beteken dat wat in de Aardetijd ontstond, verdwijnt: de fossiel aangedreven industriestaat, de liberale democratie en de dominantie van het Westen. In 2029 vlak voor een serie opposities van Saturnus en Jupiter mogen we een laatste dramatische en gewelddadige climax  in de overgangsfase verwachten. We zien dus om ons heen nu de vestiging van de Lucht-tijd en alle fricties waar dat mee gepaard gaat. China zal het Westen als wereldmacht af gaan lossen, het zal dus niet meer lang duren voordat ook uit het Verre Oosten wapengekletter te horen zal zijn. In Taiwan weten ze daar alles van.  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *