De afgelopen jaren ging er heel veel aandacht naar de Brexit, maar in Spanje wat op de achtergrond, speelde zich ook een nogal heftige strijd af. Het land heeft regio’s met een zeer divers karakter, de Basken hebben bijvoorbeeld jarenlang voor grote problemen gezorgd. Maar in 2017 waren het de Catalanen die de knuppel in het  nationale hoenderhok gooiden en de onafhankelijkheid uit riepen, waarop door de regering in Madrid ferm gereageerd werd. De verantwoordelijke politici werden gearresteerd, een Catalaanse leider vluchtte naar het buitenland en Madrid nam het regionale bestuur over. De laatste tijd hoor je er niet zoveel meer over, het lijkt allemaal de kop te zijn ingedrukt.

Het is natuurlijk intereressant om eens te kijken wat zich de afgelopen twee jaar in de horoscoop van Spanje heeft afgespeeld. De grote vraag is dan natuurlijk altijd wat een geschikte radix van Spanje zou zijn en zoals de trouwe lezer van deze blog weet, gebruiken we, om effectieve horoscopen van landen te maken, de techniek van de Grote Conjuncties (GC) van Saturnus en Jupiter. Als radix van een land kan de GC dienen die direct voorafging aan de eenwording of de stichting van het land. In het geval van Spanje, is de GC van 1464 geschikt, dat was de GC die vooraf ging aan het huwelijk van de “Katholieke Koningen” Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië. Hun huwelijk leidde vrij direct voor het het eerst tot een een geworden Spaans rijk.

SPANJE GC

Wat direct in de GC van Spanje (klik op de link hierboven om de Spaanse radix kunnen bekijken) op valt, is de positie van de Grote Conjunctie zelf die opvallend sterk in het tiende huis staat. Dat is natuurlijk veelbelovend en Spanje is ook een groot koloniaal rijk geweest, Saturnus is Heer 10 en Jupiter is Heer 11. Dat zijn beide huizen die sterk te maken hebben met succes in de wereld, Jupiter de Grote Benefic, de planeet van rijkdom en expansie staat heel sterk in zijn eigen teken Vissen en is ook de dispositor van Saturnus. Saturnus is Heer 9 van het buitenland wat deze sterke conjunctie verbindt met koloniale verovering, er is nog steeds een heel continent dat Spaanstalig is. Ook de verhoogde Venus in het tiende huis is niet zo gek, via sterke wederzijdse receptie door teken en verhoging (Venus staat in het teken van Jupiter, Jupiter in de  verhoging van Venus) zijn de beide benefics sterk verbonden. De drie planeten in het twaalfde huis zijn wat minder, maar er is ruim voldoende kracht aanwezig in het tiende huis.

SPANJE PROGRESSIES 2017

In oktober 2017 kwamen de zaken in Spanje tot een kookpunt, toen Catalonië een zeer serieuze poging deed zich los te maken uit het oude eenheidsrijk van de Katholieke Koningen. Als deze GC inderdaad als radix van Spanje kan worden genomen, moeten er duidelijke spanningen te zien zijn in de progressies. En inderdaad doen zich in oktober 2017 meer dan gewone standen voor in de progressies. Wat direct opvalt, is Heer 1, zeer nadrukkelijk Spanje zelf, die in progressie conjunct de progressieve Ascendant staat. Dat wil zeggen dat er iets belangrijks met het land zal gebeuren, maar deze opvallende conjunctie staat ook nog eens, en dat is doorslaggevend, op de krachtige, koninklijke Zuidschaal, die indien nodig met zeer harde hand en rigoreus de verstoorde balans hersteld! Dat kun je wel zeggen ja.

Deze progressieve conjunctie beweegt zich over de radix-knopenas, wat de uitwerking ervan natuurlijk veel sterker maakt.  Het progressieve Pars Fortunae gaat zich in dezelfde tijd over Pluto, de plots, op overweldigende wijze opduikende Heer van de Onderwereld, en het progressieve Pars Solis (het Zonnepunt, berekend met de formule Asc + Zon – Maan) staat conjunct Mars! Voldoende explosieve standen, maar hoe ziet het er op het moment uit? De Maan is net over Pluto gelopen maar de progressieve Mercurius loopt weg de progressieve Ascendant en de Zuischaal is gepasseerd. Het lijkt er op dat de eenheid in het Rijk van de Katholieke Koningen voorlopig effectief hersteld is.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *