Het is u wellicht ontgaan maar deze week was het al weer zestien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Dat was natuurlijk een zeer schokkende gebeurtenis die je de geboortewee van het intolerant-rechtse populisme in Nederland zou kunnen noemen. Omdat in 2000 toen net de nieuwe Grote Conjunctie (van Saturnus en Jupiter) was ingegaan, met de Grote Conjunctie zelf op Algol, waren dit soort dramatische gebeurtenissen  te verwachten. We zijn inmiddels bijna aan het einde van deze periode van 20 jaar en politiek gezien heeft het populisme de agenda bepaald. Helaas is de polarisatie ook sterk, een al even intolerante politieke correctheid breekt zich baan, en het valt te hopen dat dit niet doorzet. Vanaf 2020, als de nieuwe Grote Conjunctie in gaat, zal het populisme aan kracht gaan verliezen, maar we moeten waakzaam zijn tegen een wurggreep van politieke correctheid.

PIM FORTUIN

Het zal niet de eerste keer zijn dat we op deze blog aandacht besteden aan de horoscoop van Pim Fortuyn, maar het kan geen kwaad om af en toe terug te keren naar een horoscoop, klik op de link hierboven om de radix van Fortuyn te kunnen zien. Het eerste wat in het oog springt, is Saturnus die vernietigd en retrograde pal op het MC staat. Die stand spreekt al boekdelen, het populisme is in wezen niet meer dan een verzet tegen veranderingen, het streven naar herstel van hoe het ooit was voordat bijvoorbeeld de migranten kwamen. Saturnus wil grenzen stellen, in zijn vernietiging doet hij dat op zijn meest onaangename manier en door zijn retrogradegang gaat hij tegen de stroom in. Saturnus is ook Heer 4 van het land, de wortel en het verleden, ziehier het patriottisme en het nationalisme wat bij Fortuyn een grote rol speelde.

Saturnus in deze positie is een heel mooie astrologische beschrijving van wat het populisme in wezen is en de Grote Malefic staat vlakbij de vaste ster Algenubi, de Muil van de Leeuw. De Leeuw is natuurlijk trots en onverzadigbaar ambitieus, de trefwoorden bij de ster zijn “bombastisch, wreed en destructief” en natuurlijk zul je hem ook horen brullen. Het grote gevaar van de Leeuw is dat de machtswellust zo sterk wordt en de ambitie zo brandend dat alle behoedzaamheid uit het oog wordt verloren. Fortuyn is niet de eerste die het slachtoffer werd van onbeteugelde eerzucht. Dat thema wordt nog eens benadrukt door Mars /Heer 1, het meest uitgesproken Fortuyn zelf, die ook uitermate sterk in het tiende huis staat. Heer 1 is ook retrograde wat het thema “tegen de stroom in” nog eens herhaald.

Mars staat midden tussen twee sterren Alphard, het Hart van de Hydra en Regulus, het Hart van de Leeuw. Regulus is de krachtigste van de twee sterren en het Hart van de Leeuw heeft deels een martiaal karakter, dus zal de werking van Regulus via Mars sterker zijn dan die van Alphard. Dat is ook heel passend, het is de meest koninklijke ster die er is, hij leidt naar de troon met het grote gevaar van een dramatische val door blinde ambitie. Deze Mars / Heer 1 staat in oppositie met de Zon / Heer 10,wat het conflict met de zittende autoriteiten aan geeft, Ad Melkert zal de volle laag die hij hiervan kreeg, niet snel vergeten. Deze zo belangrijke oppositie van  Mars / Heer 1 met de Zon/ Heer 10 valt vrijwel precies over Asc/Desc –as van de horoscoop van Nederland (berekend op basis van het exacte tijdstip van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Nederland).

NEDERLAND OER GC

Daaraan kun je zien dat zijn conflict met de autoriteiten Nederland diep en direct zal beroeren, klik op de link hierboven om de horoscoop van Nederland te kunnen zien. Ook in het enigszins vergelijkbare geval van de twee jaar later vermoorde Theo van Gogh, wordt de Asc/Desc-as van Nederland stevig aan geplugd, in de radix van Van Gogh staat Heer1 / Venus conjunct Pluto op de descendant van Nederland! Dat is een zinvolle manier om naar synastrie te kijken, maar laat het duidelijk zijn: niet ieder synastrisch sextiel heeft betekenis, het gaat altijd om uitgesproken standen zoals in dit geval.

De Maan is als planeet in achtste huis van de horoscoop van Pim Fortuyn anareta, en beschrijft de manier waarop iemand sterft. De Maan staat bij Fortuyn op de koninklijke Aldebaran die een zuivere Mars –natuur heeft en zich behoorlijk gewelddadig kan manifesteren, de woeste Stier is geen vredige constellatie.

In het tweede huis zien we zijn talent Jupiter, zeer sterk in eigen teken Boogschutter, Jupiter is de planeet van politiek, beleid en visie. Jupiter is ook Heer 2 van bezit, dat laat zien hoe Fortuyn aan het geld kwam om als een dandy te leven. Jupiter als algemene significator van visies staat via spiegelpunt (planeetposities gespiegeld  in de as 0° Kreeft – 0°Steenbok) op cusp 3 van broers, wat onder meer leidt naar zijn broer Marten, die zich na de dood van Fortuyn  steeds meer opwierp als de Kampioen van Pim. Marten Fortuyn ging daar tragisch aan ten onder, uiteindelijk kwam hij terecht in een gesloten psychiatrisch inrichting en raakte tijdens een ontsnappingspoging gewond, waarna hij overleed. Heer 3 van broers is die afschuwelijke Saturnus op het MC! Zo zijn de dingen met elkaar verknoopt.

Marten kon niet accepteren dat het met zijn broer moest lopen zoals het gelopen is en werd verscheurd door zijn obsessie om schuldigen te bestraffen en Pim’ s werk voort te zetten. In feite, wilde hij de moord terugdraaien, de tijd omkeren. Misschien had een goede astroloog hem rust kunnen brengen door te laten zien dat het zo moest zijn. Gedane zaken nemen geen keer, niets komt terug. En die dingen die moeten gebeuren, zullen gebeuren. Zoals de moslims zo treffend zeggen:  Inch ‘Allah, als God het wil. Dat is astrologie.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *