Iets meer dan een week geleden werd Nieuw-Zeeland op geschrikt door een zware aardbeving, waarop nog andere, lichtere schokken zijn gevolgd. Als we in de relevante horoscopen van een land zouden kunnen zien dat zo´n schok op komst was, zou de astrologie zijn nut wel heel duidelijk kunnen bewijzen. De voornaamste significator voor aardbevingen is in de astrologie Mercurius omdat het schudden van de aarde wordt gezien als “wind in de aarde” en dat is natuurlijk niet zo’n  heel  gekke gedachte, want de grond die vast hoort te zijn, verandert van gedaante en  gedraagt zich plotseling als bewegelijke lucht. Onze zoektocht naar astrologische tekenen van een aardbeving zal dus  moeten beginnen met Mercurius, die op een of andere manier nadrukkelijk in het spel zal moeten zijn.

Als eerste, relevante horoscoop komt de Ingress in aanmerking, de horoscoop berekend voor de hoofdstad Wellington, op het exacte moment dat de Zon de Ram in gaat. Zo’n ingress is in feite een mundane solaar en laat zien wat er op die plek het komende astrologische jaar, dat loopt van Ramingresss to Ramingress, zal gebeuren. Je kunt een ingress in principe voor iedere willekeurige plek op aarde maken, maar gekoppeld aan een hoofdstad van een land of een streek. wordt de ingress een mundane solaar voor dat land of die streek. Klik op de link hieronder om de ingress 2016 van Nieuw-Zeeland te kunnen bekijken.

ingress-nz

Ook in de mundane astrologie is kennis van de context van groot belang. Het is cruciaal om te weten   of in een gebied het risico voor aardbevingen  bestaat! Als dat zo is, kan een nare Mercurius  inderdaad wijzen op een aardbeving, maar als het om een gebied gaat waar nauwelijks aardbevingen voorkomen, dan wijst zo’n Mercurius natuurlijk op iets anders.  Maar in Nieuw-Zeeland is dat gevaar wel degelijk reëel, context is zoals in alle vormen van astrologie cruciaal. In de ingresshoroscoop voor Nieuw-Zeeland, is inderdaad een prominente Mercurius te zien. Omdat Leeuw op de ascendant staat, is de Zon Heer 1, en dat is het meest uitgesproken het land dat jaar. Deze Zon/ Heer 1 bevindt zich net in het malefic Huis 8 van dood en onomkeerbare verandering, wat er al niet zo heel prettig uit ziet.

De cusp van huis 8 zelf valt op de kwaadaardige ster Scheat, en bij de cusp binnen de gebruikelijke vijf graden orb staat Mercurius, die in Vissen in val en in vernietiging is. Wat wil zeggen dat Mercurius zich van zijn meest beroerde kant zal laten zien en dus wel zeker wind door de aarde zal kunnen jagen. Natuurlijk is de kans dat Mercurius in Vissen staat aanzienlijk  in een ingress omdat de Zon noodzakelijkerwijs in Ram staat en het is dus de specifieke benadrukking van zo’n factor die van doorslaggevend belang is. Die is er in deze ingress, want Mercurius in val en vernietiging  staat via antiscion(planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft nul graden Steenbok) in oppositie met de Zon. Nu is dat ook nog niet specifiek genoeg voor het land, want dat is natuurlijk overal op aarde zo, maar de Zon is alleen in de ingress berekend voor Wellington, Heer 1 en dat maakt het wel specifiek voor Nieuw-Zeeland. Het is die hele constellatie rond cusp 8 op Scheat met de Zon als Heer 1, die deze ingresss voor Nieuw-Zeeland zo gevaarlijk maakt.

koeien-nz

 

Er zijn ook andere aanwijzingen voor iets naars, het MC staat bijvoorbeeld in de Pleiaden vlakbij Alcyone de hoofdster van deze Nevel der Tranen. Naast Heer 1, is ook heer 10 altijd belangrijk in een ingress, het eerste en het tiende huis zijn de zich sterkst manifesterende huizen. Heer 10 is ook weer Mercurius die vernietigd en in val staat bij cusp 8 van de dood, die weer conjunct Scheat staat. Verder ziet de malefic Mars vlakbij het IC ( de aarde) er niet al te prettig uit, ook deze Mars heeft geen waardigheid en zal zich van zijn slechte kant laten zien. Dit zijn allemaal punten, die alleen gelden als je de ingress maakt voor Wellington.

 

aardbeving-nz

Als vergelijking is het natuurlijk interessant om de ingress 2016 te maken voor Rome, in Italië zijn ook een aantal zware aardschokken geweest. Klik op de link hieronder om deze ingress te kunnen zien. Natuurlijk heeft deze horoscoop dezelfde Zon/Mercurius, maar nu niet rond cusp 8, zoals in de horoscoop voor Wellington, hoewel Mercurius wel heer 4 van de bodem is. Maar die kwaaie Mercurius wordt verder niet direct zo sterk benadrukt, het is iets heel anders dat in het oog springt, een verhoogde Venus die pal op de ascendant staat! Een benefic met veel waardigheid op een hoek, dat ziet er niet al te dreigend uit. Maar er zijn andere aanwijzingen die dat positieve beeld te niet doen, want deze Venus op de ascendant is Heer 8 van de dood en hij staat conjunct Neptunus /Poseidon. De altijd slecht geluimde Poseidon heeft ook de gewoonte de zeebodem met zijn drietand te doen trillen en dat is zeker een treffend beeld.

Verder staat in deze ingress voor Rome Jupiter retrograde en in vernietiging, en Jupiter is zowel Heer 1 als heer 10 en dus verreweg de belangrijkste aanduider van het land. Via deze belangrijke  Jupiter komen we toch terug bij de extreem nare Mercurius, want Jupiter en Mercurius staan in elkaar tekens en dus in zeer sterke wederzijdse receptie, dat is alsof ze conjunct staan. Omdat beiden echter vernietigd en heel zwak zijn, is dat een onzalige verbinding, die de wind in de aarde ook naar Italië brengt.

ingress-italie

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *