Afgelopen week overleed Billy Graham, die algemeen werd gezien als een van de meest invloedrijke predikanten en evangelisten van de twintigste eeuw. Graham wist goed gebruik te maken van de moderne media en bereikte met zijn typisch Amerikaanse vorm van evangelisatie miljoenen mensen, ook buiten de VS trouwens. Daarnaast was hij een soort protestantse paus van Amerika, die warme banden had met heel wat Amerikaanse presidenten. Het schijnt dat G.W. Bush uiteindelijk de fles kon laten staan omdat hij door de bevlogen preken van Graham geïnspireerd  werd en zelfs met de Engelse koningin Elisabeth onderhield Graham een zeer vriendschappelijke relatie. Een van zijn centrale thema’s was dat je altijd een tweede kans krijgt, hoe groot de puinhoop  ook is die je er van gemaakt hebt, en die directe eenvoudige boodschap sprak heel wat mensen aan.

BILLY GRAHAM

In de radix van Graham (klik op de link hierboven om zijn radix te kunnen bekijken )springt meteen Heer 1 (het meest uitgesproken Graham zelf) in het oog, de strijdbare Mars die in het negende huis van de religie staat. Deze Mars staat ook conjunct het punt van Saturnus (Asc + Sat – PF) , een van de zo belangrijke zeven planeetpunten, die de essentie van de planeetenergie symboliseren. Een conjunctie of een oppositie met een van de planeetpunten is dus een direct contact met de essentie van een planeet en geeft altijd een belangrijk, sterke doorleefd thema aan, een speciaal intens motief in het leven. Het Saturnus-pars is het punt van gevangenschap en ontsnapping en je kunt wel zeggen dat dit de boodschap was van Graham! Mars staat conjunct de Maan van het volk en via antiscion (de planeetpositie gespiegeld in de as 0 °Kreeft- 0° Steenbok) valt de conjunctie op het MC. Dat is niet gek voor succes, het antiscion heeft hier op het MC natuurlijk niet de betekenis van verborgenheid, maar eerder die van ongewoonheid.

Dichtbij de de cusp van het negende huis staat de sterk expansieve Noordknoop, die alles wil en alles geeft, de Noordknoop is een soort  super-Jupiter, niet slecht voor een prediker.  Op de cusp van het negende huis, de cusp is de “hoge energielijn” van een huis, staat de koninklijke Antares, een intens martiale zeer krachtige ster. Het thema van Antares, het Schorpioenshart, is het doodsteken van de geheel stoffelijke , totaal aardse bruut Orion, wel erg treffend dus. Heer 9 is Jupiter, de planeet van leraren en guru’s in verhoging, en daarmee is Jupiter zijn essentieel sterkste planeet , zijn horoscoopheer en  zijn talent. Heer 10, de aanduider van zijn publieke activiteit is Saturnus op Regulus, de meest koninklijke onder de koninklijke sterren die “’naar de troon leidt”, contacten met presidenten en koninginnen dus. Het feit dat Saturnus in het zesde huis staat, werkt niet zo verzwakkend  want via de driehoek met Mars/Heer 1 kan hij zich indirect wel manifesteren.

Weer zijn er twee planeetpunten die Heer 10 een extra intense lading geven, Saturnus is in conjunctie met het Punt van Jupiter (Asc + Jupiter – Pars Solis) en het Punt van Mars (Asc  + PF-Mars). Het Jupiter-punt staat voor “hulp van boven” en het Mars-punt voor het strijden voor meer dan alleen je ego-belang. Weer in de roos, bij bekende succesvolle mensen kun je vaak dit soort verbindingen met de planeetsparsen zien, het directe contact met de planeetessentie geeft een speciale motivatie.  Het feit dat Saturnus in zijn vernietiging staat, is natuurlijk niet positief, maar omdat de rest van de horoscoop zo sterk is, wil dat niet direct zeggen dat hij geen succes zal hebben. Het laat wel zien dat hij niet veel op heeft met  meer traditionele vormen zoals het katholicisme, hij is echte, moderne protestant zonder gevoel voor symbolen.

We zagen Antares en Regulus als koninklijke sterren al actief op belangijke posities en de Zon staat ook nog eens op de Zuidschaal, een derde koninklijke ster. Dus voldoet deze horoscoop ruimschoots aan de criteria voor succes: hoekplaneten, krachtige vaste sterren en verbindingen met de planeetessenties van de punten. En dan hebben we de prenatale synastrie, ook een van de criteria voor roem, nog niet bekeken, en die is zeer krachtig. De horoscoop van de eclips die aan de geboorte van Graham vooraf gaat (hier niet afgebeeld), heeft de eclips op de ascendant en die ascendant /desc-as valt exact op het de IC/Mc-as van Graham! Hij pakt dus met zijn beroep de volle energie van de eclips op, wat maakt dat hij soepel kan aansluiten bij de tijdgeest.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *