De lezers van deze blog weten dat het hier gaat over klassieke astrologie, die zich baseert op de methodes en technieken die in de lange historie van de astrologie altijd zijn gebruikt. Nu is dat wel een echte geschiedenis, dat wil zeggen dat niet alle astrologen twintig eeuwen lang exact dezelfde methodes gebruikten. Maar de principes bleven wel hetzelfde totdat de theosofen aan het einde van de negentiende eeuw de moderne astrologie uitvonden, waarin maar heel erg weinig van de oude methodes is terug te vinden, het is grotendeels opgebouwd uit theosofische nieuwigheden.

Toch wil dat niet zeggen dat alles uit de moderne astrologie per definitie onbruikbaar is, alles moet op zijn merites beoordeeld worden. Het zijn met name de buitenplaneten die dan ook voor de klassieke astroloog nuttig blijken te zijn. Weliswaar moeten ze met terughoudenheid worden toegepast, maar dan blijken ze wel degelijk nuttige informatie te kunnen geven. Dat blijkt ook uit het verloop van de Corona-crisis. Omdat we van 200 jaar Aarde-tijd nu overgaan naar de Lucht-tijd, is er die grote crisis, dit een heel belangrijk  scharnierpunt in de geschiedenis, een echt “historisch” moment

Twee duistere gasten

Dat is het grote kader aangegeven door het ritme van de Grote Conjuncties (GC’s) van Saturnus en Jupiter door de elementen. Maar binnen dat kader geven de cycli van de buitenplaneten en vooral hun conjuncties met de chronocratoren, de Heren van de Tijd,  Saturnus en Jupiter een heldere timing. Zo was er op 12 januari dit jaar een conjunctie van Pluto en Saturnus, twee duistere gasten en ja toen brak het “Wuhan-virus”,zoals het toen nog heette los op de wereld. Dat is heel treffend, maar het is wel belangrijk om deze conjuncties altijd te nemen als een instrument voor de timing binnen een ruimer kader en niet op zichzelf staand.

Zes conjuncties

Want de afgelopen honderd jaar zijn er zes Saturnus-Pluto conjuncties geweest die niet allemaal met een vergelijkbare crisis verbonden kunnen worden. De zeldzame drievoudige conjunctie van 1914-1915 wijst natuurlijk op de Eerste Wereldoorlog maar die van 1947 en 1982 blijven wat in de lucht hangen. In 1947-1948 werd op zeer gewelddadige wijze de staat Israël gesticht, maar dat is niet helemaal vergelijkbaar met WO-1 of Corona. De vroege jaren ‘ 80 werden gekenmerkt door een sterke recessie, maar die begon al in 1979 met de revolutie in Iran. Dat is typisch het patroon dat we zien in het ritme van de Grote Conjuncties (en Grote Opposities) van Saturnus en Jupiter, een jaar er voor breekt de crisis los (in 1980 was er een GC). Het is wel zo dat de Pluto-Saturnus conjunctie de uitwerking van de crisis beschrijft, maar dus weer binnen het ruime kader dat de Grote Conjuncties aangeven.

Dit jaar zijn er behalve de ene Saturnus-Pluto conjunctie van 12 januari ook nog twee Pluto-Jupiter conjuncties  op 5 april en 12 november en ook die kunnen op dezelfde manier voor een exactere timing worden gebruikt. Je mag dus verwachten dat het eind november langzaam beter wordt, dan is de laatste Pluto-conjunctie voorbij en als dan op 21 december de Saturnus-Jupiter conjunctie plaats vindt, laten we de gespannen constellaties achter ons. Natuurlijk is het dan niet direct allemaal weer normaal maar het zal geleidelijk aan wel gaan normaliseren.   

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *