De lezers van deze blog zullen er van op de hoogte zijn dat we regelmatig een wat  kritische toon aanslaan tegenover de vakbroeders in de moderne astrologie. De reden daarvoor is dat het geen goed idee is om je, nu er zoveel meer astrologische  kennis uit de klassieke teksten boven water is gekomen, simpelweg af te keren en door te gaan met wat je altijd al deed. Dat leidt er namelijk toe dat moderne astrologen hun vak nog steeds willen beoefenen met minder dan 5 % van de beschikbare kennis. Iedereen die zichzelf serieus neemt als astroloog kan zich dat niet meer permitteren. Het is dus ook logisch dat de moderne astrologie nog steeds bij hoog en bij laag beweert dat je niet kunt voorspellen, als je maar zo weinig astrologische methodieken kent, wordt dat moeilijk ja.

We zijn hier echter geen fundamentalisten dat laten we graag over aan de “hellenisten” die menen dat alles wat na het jaar 450 over astrologie is geschreven om die reden onzin is. Het gaat er echter niet om wie iets heeft geschreven en wanneer, de belangrijke vraag is natuurlijk of het werkt. Zo komen we bij een ontwikkeling die louter modern is en die ik toch hogelijk kan waarderen: de buitenplaneten. Het is beslist geen goed idee om je duidingen volledig op de buitenplaneten te baseren maar het is ook geen goed idee om ze domweg te negeren. Ze kunnen wel degelijk extra informatie toevoegen, als ze op de juiste manier worden gebruikt.

Op het mundaan-astrologische vlak zijn het met name de conjuncties van de echte planeten met de buitenplaneten, en dan vooral die waar de “chronocators” Saturnus en Jupiter bij betrokken zijn ,die relevant kunnen zijn. De huidige Corona-crisis wordt aangegeven door de overgang van de Grote Conjuncties naar de Lucht-tekens en door de ingresshorscooop van 2019 waarin Mars op Algol staat die weer op de Grote Conjunctie op Algol van 2000 valt. Dat is op deze blog de afgelopen weken uitgebreid besproken en dat geeft het mundaan-astrologische kader voor de Grote Lockdown. Binnen dat kader kunnen echter de buitenplaneten worden gebruikt om meer specifieke informatie en timing te krijgen.

De conjunctie van Pluto, de plotseling onverwacht opduikende heer van de onderwereld met de malefic Saturnus geeft bijvoorbeeld redelijk exact het begin van de crisis aan, op 12 januari dit jaar werd deze conjunctie vol. De horoscoop van de exacte conjunctie is ook opvallend zowel de Zon als Mercurius (die dan dus verbrand is) staan er heel dichtbij, en natuurlijk Mercurius van handel, geld en verkeer is wel heel sterk betrokken bij de crisis. Tegelijkertijd zijn er dit jaar drie conjuncties van de andere chronocrator Jupiter met Pluto en als Jupiter met groei  en expansie te maken heeft, is dat wel een redelijke beschrijving van wat je ziet.

Toch moeten we niet de fout maken de buitenplaneten te zien als het mundaan-astrologische kader zelf, ze geven alleen binnen het ruimere kader soms treffende informatie. Kijk je bijvoorbeeld terug, dan zie je dat er ook in augustus 1947 en november 1982 Saturnus-Pluto conjuncties waren en al te veel dramatisch is er toen niet gebeurd. Maar de herhaalde conjunctie in 1914 (oktober-november) en 1915  (mei) kun je wel verbinden met het uitbreken van WO-1 als is de timing niet exact. Als het belang  van de buitenplaneten niet overdreven wordt, zijn ze een interessante toevoeging aan de astrologie, waaruit soms relevante informatie kan worden geput.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *