Toen de Arabische Lente zich een jaar of 5 geleden baan leek te breken, schreef ik in mijn boek “Vaste Sterren in de horoscoop”, al zeer sceptisch over deze revoluties. Revoluties hebben nu eenmaal de nare gewoonte om in hun tegendeel te verkeren. Wat een beweging naar vrijheid, democratie en welvaart lijkt, ontaardt meestal binnen een paar jaar in chaos, terreur en bloedvergieten. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is wel de Franse Revolutie, die al snel uitliep op de meedogenloze terreur en culturele kaalslag van Robespierre, maar de bloederige activiteiten van demonische massamoordenaars zoals Mao, Pol Pot en Stalin horen ook in dit rijtje thuis. Het is dus niet zo vreemd dat de hele Arabische wereld op het moment een brandhaard is van extreme wreedheid en bloedvergieten, weinig landen in de regio kunnen zich onttrekken aan de ellende.

Maar in de altijd zo explosieve Arabische wereld, is er een land dat buiten de chaos en de strijd blijft. Het is het weinig bekende Oman, een sultanaat, dat is gelegen in de zuidoosthoek van het Arabische schiereiland. Deze zuidelijke punt werd vroeger Arabia Felix genoemd, Latijn voor “het gelukkige Arabie”. Dat lijkt alleen nog van toepassing te zijn op Oman, want het aangrenzende Jemen, de westelijke buur van Oman, is al mee gesleurd in de chaos van geweld, die de regio in zijn greep houdt. Oman echter is stabiel en onderhoudt goede betrekkingen met alle landen in de omgeving en je kunt het land zien als een rolmodel voor de rest. In Oman geen religieuze heethoofderij, geen middeleeuwse wreedheid en geen gewelddadige export van de eigen interpretatie van het geloof. Heren Arabieren, zo kan het dus ook! De horoscoop van Oman moet wel een heel bijzondere zijn, want het land is een beetje een sprookje. Om de radix van Oman te kunnen maken, grijpen we terug op een technische truc, waarin de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter voor het ontstaan van een land genomen wordt als mundane radix. Oman ontstond als politieke eenheid in 1741, toen Achmed Ibn Said de Osmaanse bezetters verdreef en de dynastie stichtte van wie de huidige sultan Qaboes een directe afstammeling is. Klik op de onderstaande link om de mundane radix van Oman te kunnen bekijken, de plaats is de hoofdstad Mosqat.

OMAN

Het is direct duidelijk waarom Oman een zo positieve uitzondering is. Want de dominerende planeet op de descendant is de vredesplaneet Venus. Als enige planeet op een hoek voert Venus de boventoon in de horoscoop en dus in het land. Hoe toepasselijk voor Oman dat goede relaties onderhoudt met alle buren en waar de overgrote meerderheid van de bevolking een zeer tolerante vorm van de Islam aanhangt. Deze vorm van de Islam, het Ibadisme, wijst geweld als middel om het geloof te verbreiden expliciet af en huldigt de opvatting dat religie zich kan en moet inpassen in veranderende tijden, zonder zijn wezenlijke kern te verliezen. Dus in Oman kom je geen openbare ophangingen aan hoogwerkers tegen en geen bestraffingen met zweepslagen.

Venus, de dominerende planeet in de mundane radix van Oman, staat middenin een  vast teken en staat bijna stil, de gematigde politiek is dus vasthoudend, de retrogradegang wijst erop dat dit tegen de stroom in de regio in gaat. Venus is ook Heer 10 van de regering, wat de werking van Venus natuurlijk nog sterker maakt. Verder valt in de horoscoop de sterke concentratie van planeten in het vijfde huis op, waar maar liefst 5 planeten in staan. Zou dit een indicatie zijn van Oman als Arabia Felix, Huis 5 is immers het huis van plezier en ontspanning? Dat zou best kunnen, maar het vijfde huis is ook het tweede huis gerekend vanaf het vierde, dat wil zeggen de opbrengsten van wat er in de bodem zit. Dat speelt inderdaad een grote rol, want dat zijn de royale olie-inkomsten, waarmee het land zichzelf zeer ruimhartig financieren kan. Dat royale karakter van de opbrengsten uit bodemschatten, blijkt duidelijk uit de dominantie van Jupiter in huis 5. De Grote Benefic en algemene aanduider van rijkdommen staat op zijn sterkst in zijn eigen teken Boogschutter, is heerser van het vijfde huis en is ook nog eens de dispositor van de vier planeten in dit huis! Naast Venus als hoekplaneet, hebben we dus Jupiter in uitstekende conditie als tweede dominante planeet. Geen wonder dus dat het verhaal van Oman, van vrede, welvaart en tolerantie als een sprookje klinkt. De horoscoop van het land wordt beheerst door de twee Benefics Venus en Jupiter!

Jupiter is natuurlijk ook de algemene significator van religie, die zich hier in eigen teken op zijn meest positieve manier laat zien, dit weerspiegelt het vredige en tolerante Ibadisme. Jupiter staat wel conjunct de vurige, strijdbare Mars, Heer 9 van religie, maar in deze conjunctie heeft Jupiter de overhand. De Grote Benefic, in zeer sterke conditie disponeert de vurige Mars en leidt deze in goede banen. De vurigheid van Mars zal dus niet snel ontaarden in religieus gemotiveerd geweld, Jupiter houdt Mars in de tang. Ongetwijfeld zijn er in Oman ook misstanden, sprookjes bestaan in onze stokoude wereld van het IJzeren Tijdperk niet meer. Maar als de Arabische regio Oman als rolmodel zou nemen, zou de wereld er een stuk beter uitzien en het is verbluffend hoe duidelijk de horoscoop van het land dat laat zien.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *