Afgelopen week stierf de Thaise koning Bhumibol, ofwel Rama de Negende, die maar liefst 70 jaar op de Thaise troon had gezeten. Koning Bhumibol was in zijn land zeer geliefd en was een politieke factor van groot belang. Hij bracht, als boven alle partijen verheven kracht, stabiliteit en gezien zijn zeer reële macht, kun je het Thaise koningshuis nog zien als een echt, traditioneel koningshuis, dat nog deels een “sacrale” functie heeft. In de traditie is de koning altijd de Zon en daarmee de vertegenwoordiger van God op aarde, met de functie om als vast centrum stabiliteit en harmonie te brengen. In het keizerschap van China en Japan was dat altijd heel uitgesproken, maar tot op de dag van vandaag is dat in Thailand ook zo. Bij ons is de koning een toffe peer, die in het openbaar met ega regelmatig een dansje maakt, in Thailand is dat wel anders.

koning-bhumipol

In de horoscoop van iemand die 70 jaar op de troon zit, moeten wel een aantal opmerkelijke dingen te zien zijn, klik op de link hierboven om de radix van koning Bhumibol te kunnen bekijken. Wat direct op valt, is de conjunctie van de Zon en Saturnus, de Zon is het koningschap en Saturnus is Heer 1, het meest uitgesproken koning Bhumibol  zelf. De Zon verbrandt Saturnus, wat wil zeggen dat het koningschap zijn persoonlijk leven volledig overstraalt. De Zon-Saturnus conjunctie staat toepasselijk genoeg op de koninklijke ster Antares, die ook doodsster is, wat laat zien dat zijn persoonlijke leven “sterft” aan het koningschap. De plaatsing op cusp 12 laat het geheim van het paleis zien, bij al het publieke optreden, is er natuurlijk ook veel verborgen en een zekere isolatie. Dat thema van  gevangenschap wordt benadrukt door het Arabische Punt van Gevangenschap (formule Asc + PF – Saturnus) , het planeetpunt van Saturnus, dat op 15.38 Tweelingen in oppositie met de Zon staat.

Heer 10 van de publieke functie is een sterke Mars in eigen teken, die een driehoek maakt met een zeer sterke Jupiter, die in het eigen teken Vissen staat. Jupiter, een benefic in zeer goede conditie in een zeer vruchtbaar teken, is de energie van de expansie en dat laat dus zijn zo lange koningschap zien. Merurius , Heer 9 van religie, staat conjunct Mars Heer 10, die dus beiden een driehoek maken op die sterke Jupiter. Het Thaise koningschap is sterk verbonden met het boeddhisme, de “’staatsgodsdienst”’ van Thailand, religieus en koninklijk ceremonieel zijn vaak sterk met elkaar vervlochten, dat is het sacrale karakter van dit koningschap. Daarom staan er hele hoge straffen op majesteitsschennis, zoals ook onoplettende toeristen af en toe mogen ervaren.

koning-bhumibol

De koning wordt vanwege zijn functie als een halve godheid vereert, maar koning Bhumibol was ook door de waardige en effectieve manier waarop hij het koningschap invulde, erg populair. De Maan is de algemene significator van het volk en de Maan staat in het teken Ram, waar de Zon verhoogd is. Dat wil zeggen dat het volk, de Maan, de koning, de Zon idealiseert. Ook staat de Maan in het teken van Mars / Heer  10, het volk houdt dus van de functie die koning Bhumibol uitoefent, waardoor hij grote invloed heeft op het volk. Het is opvallend dat de Maan in de val staat van Saturnus, die Heer 1 is, zijn persoon. Dat wil niet zeggen dat het volk hem haat, maar het laat zien dat zijn functie voor het volk zijn persoonlijke leven niet ten goede komt. Hij verdwijnt als persoon achter zijn functie.

Een glimp van zijn meer persoonlijke leven zien we in zijn Pars Fortunae (PF) , dat onder dispositie van Venus staat en Venus is ook Heer 5 van creativiteit. Het PF geeft als Arabisch Punt van de Maan de grote zielshonger aan, die dus op Venus is gericht. Omdat Venus heel sterk staat in eigen teken en op de koninklijke Spica, wijst dit duidelijk op een creatief talent. Inderdaad was koning Bhumibol een zeer verdienstelijke jazz-muzikant, maar natuurlijk kon hij dat talent niet ontplooien, vanwege zijn verplichtingen als koning. Dat is goed te zien in de receptie tussen Mars  / Heer 10 van de publieke functie en Venus. Mars en Venus staan in elkaars vernietiging, wat wil zeggen dat ze heel slecht samengaan.

thailand

Het is interessant om een snelle blik te werpen op de horoscoop van Thailand (klik op de link hierboven), als geboortetijd is de tijd genomen van de vestiging van de dynastie, waarvan Koning Bhumibol de negende telg was.  Dit is de tijd, die ook door veel Thaise astrologen wordt gebruikt. Opvallend in deze radix is de sterke positieve receptie tussen Zon en Maan, tussen koning en volk, de Zon staat in Stier, waar de Maan verhoogd is, de Maan in Leeuw, het teken van de Zon. Heer 1 is Venus die een driehoek maakt met  de sterke Jupiter in Boogschutter, die via spiegelpunt conjunct  een ook sterke Saturnus / Heer 9 van religie staat. Beide planeten zijn retrograde (teruggaan), het laat de grote invloed van het traditionele boeddhisme zien.

lunaar-thailand

In de geldige lunaar gebaseerd op deze radix, is de dood van de koning duidelijk te zien. Uranus, de sterachtige factor die te maken heeft met pijnlijk afsnijden, staat in de lunaar vlakbij het MC.  De Maan is Heer 1 en maakt een nauw sextiel met de Zon / de koning, die net naar zijn val is gegaan. De koning is inderdaad van zijn troon gevallen. Dat de Zon ook conjunct de benefic Jupiter staat, zegt niet dat hij zal blijven leven. In een context van ziekte en mogelijk overlijden laat een belangrijke Jupiter, lucht- en hemelplaneet, in een lunaar  juist vaak zien dat de ziel nu uit de stof wordt bevrijd. Zoals men vroeger wel zei: hij is gaan hemelen.

koning-bhumibol-2

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *