Afgelopen week nam het wrede bloedvergieten in Syrië een nieuwe, dramatische wending. Aan de fragiele wapenstilstand kwam een einde en de VS en Rusland schortten alle besprekingen op. Het probleem is dat de Syrische regering, militair en politiek gesteund door de Russen, zijn kans schoon ziet om de stad Aleppo te heroveren. Dat zou een militair succes met een grote symbolische waarde zijn en de regeringstroepen laten geen middel onbenut om hun tegenstanders te verslaan. De barbarij bereikt ongekende dieptes,  zelfs de medische infrastrucuur in de stad wordt systematisch kapot gebombardeerd.

Het was in maart 2011 dat de protesten, die al snel leidden tot gewelddadige confrontaties ,hun aanvang namen, de ellende duurt al meer dan 5 jaar. In de horoscoop van Syrië, zie je op dat moment in 2011 ook dreigende standen, de directie van de ascendant loopt bijvoorbeeld over de zeer martiale Antares en  in de solaar (hier niet afgebeeld) ligt de knopenas over de Asc/desc-asc, altijd een teken van grote omwentelingen. Hades, de hellevorst, staat bovendien op de solaarascendant, treffender kan het eigenlijk niet (solaar hier niet afgebeeld). De horoscoop van Syrië die hiervoor werd gebruikt, is die van de overdracht van het mandaat door de Fransen aan de Syriërs, wat gebeurde onder druk van de Britten en  de Amerikanen tijdens WO-2 in 1944.

vlag-syrie

Maar dringender dan de vraag hoe je astrologisch kunt zien wanneer het begon, is hoe lang dit nog moet duren? Het grotere kader van de crisis-situatie wordt gegeven door de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (GC) uit 2000, die rampzalig is, met de graad van de GC op Algol, de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel. Deze GC omspant de periode van 2000 tot 2020, en tot 2020 blijft er dus astrologisch potentieel voor veel ellende. Vooral voor Europa is deze GC echt desastreus, vandaar de opeenvolging van crises op het oude continent, maar als je de GC op Damascus zet , is het ook niet fijn. Er komen dan 4 planeten terecht in het zevende huis van strijd, waaronder Mars op de woeste Jager-ster Rigel en de Zon op de zuiver martiale Aldebaran.  Dat ziet er niet zo best uit, maar hoe kunnen we nu wat meer zeggen over bepaalde, langdurige  periodes?

Daarvoor is, ook mundaan, het systeem van de Firdaria goed te gebruiken. Firdaria zijn periodes die beheerst worden door een bepaalde planeet. De toestand van die planeet in de horoscoop laat dan zien hoe goed of slecht die periode in algemene zin zal zijn. Er zijn hoofdperiodes , van tussen de 2 en 13 jaar en subfases, die een zevende van de duur van een hoofdfase beslaan. Het grote voordeel van het systeem is dat je de grote lijnen in het leven van een individu of een land, in  een oogopslag kunt overzien. Hoe lang een bepaalde ellendige periode zal duren, kun  je dus met Firdaria bekijken. De geldige Firdar geeft immers de achtergrond van een bepaalde periode aan, het beschrijft het “decor “, ziet dat er ellendig, dreigend  en kansloos uit of juist positief? We gaan bij het duiden van de Firdaria voor Syrië uit van de onderstaande radix, klik op de link op om de horoscoop te kunnen zien.

syrie

Nu begon de Syrische ellende dus in maart 2011, wat viel onder de hoofdperiode van Mercurius, die 13 jaar in beslag neemt, van 1 januari 2001 tot 1 januari 2014. Dus om nu het potentieel van die periode te bekijken, moeten we de toestand van Mercurius in de Syrische radix duiden. Mercurius is Heer 9 van religie en staat op de noodlotsster Terebellum. Mercurius is retrograde en heeft geen essentiële waardigheid en zal dus niet zijn positiefste kant laten zien. Via antscion (planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft / nul graden Steenbok), staat Mercurius in oppositie met een retrograde Mars ,die op de kwaadaardige Prima Hyadum staat, die verbonden is met grote tegenslagen en goede intenties die mislopen (het begon allemaal als deel van de Arabische “Lente”!). Uranus staat conjunct Mars en Uranus is verbonden met zeer pijnlijke beperkingen.

Samenvattend is het potentieel van deze periode dus noodlottige (Terebellum) , religieuze( Heer 9, strijd (Mars), verbonden met veel ellende (Uranus en Prima Hyadum). De oorlog begon in een subfase van de Zon, die liep van april 2010 tot februari 2012. Dus tegen de achtergrond van die dreigende Mercurius-hoofdfase, wordt nu het Zonne-potentieel geactiveerd. De Zon staat op de blind-agressieve Facies, en nevel met een Zon/ Mars natuur en via antiscion in oppositie met Saturnus. Dat ziet er niet echt prettig uit. In januari 2014 begon een nieuwe fase, beheerst door de Noordknoop, die op de ellendige Praesepe – “’de tweede Algol” –  staat en conjunct hellevorst Pluto. En inderdaad verscheen de hellevorst in de vorm  van IS op het toneel. Deze fase loopt door tot januari 2017, als de Zuidknoop-fase begint.

De Zuidknoop staat er niet al te beroerd bij, beter dan de Noordknoop,  maar de Zuidknoop is naar aard malefic. Pas in januari 2019, ziet het er echt beter uit, met het begin van de hoofdfase van de Maan. In 2020 wordt ook de nieuwe Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van kracht, die er veel beter uitziet dan de zo  rampzalige GV van 2000. Het lijkt er op dat de crisis zich pas echt in 2020 zal gaan oplossen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *