Een van de meest opmerkelijke politici van ons land, trekt zich terug uit de actieve politiek. Jan Marijnissen, die de Socialistische Partij (SP) door jarenlange noeste arbeid, veranderde van een clubje obscure Mao-aanhangers in een grote invloedrijke partij, treedt nu ook terug als partijvoorzitter. Het politieke wonderkind Marijnissen werd geboren in Oss, altijd al een broeinest van Brabantse weerspannigheid en protest. De horoscoop van Oss, dat een nogal gewelddadige reputatie heeft, moet wel een prominente Mars hebben. Ook de worstfabrieken en de vleesverwerking die zich hier concentreert, zijn daar een uitdrukking van, dit zijn de mannen met de messen. En hier, in dit militante, martiale milieu werden Marijnissen en de SP, nog altijd authentiek rood, geboren. De horoscoop van Marijnissen moet wel wat opmerkelijke standen vertonen, want wat hij heeft, hoe je ook over hem denkt, een zeer bijzondere politieke prestatie geleverd. Klik op de link hieronder om de horoscoop van Marijnissen te kunnen zien.

JAN MARIJNISSEN

Het eerste wat direct opvalt, is Jupiter op de descendant. Een planeet op een hoek zal zich altijd heel duidelijk in de wereld manifesteren en dat is hier direct weer in de roos. Jupiter is de planeet van het uitdragen van denkbeelden en ideologie, maar ook van de aristocratische bestuurselite die vroeger de koning omringde, in onze tijd de politiek dus. Jupiter is wel retrograde en gaat dus tegen de stroom in, dat zie je letterlijk terug in de leus waarmee de SP, onder de bezielende leiding van Marijnissen, groot werd: stem tegen, stem SP. Tegelijkertijd laat deze Jupiter zien welke indruk Marijnissen maakt, hij staat tenslotte bijna op de descendant. Hij is op zijn manier joviaal, maar zeker met de nodige tegendraadse en scherpe kantjes. De tomaat waarmee het volk de machthebbers bekogelt, werd het zo succesvolle logo.

 

SP 2

 

Mercurius is heer 10, die een nauw sextiel maakt met Mars, waar het militante karakter van zijn loopbaan weer terug komt. Mars staat op Acumen, een nevelige sterrenhoop in de angel van de Schorpioen, het gevaarlijke beest dat de arrogante jager Orion de doodsteek gaf. Mercurius zelf staat sterk in het gunstige elfde huis en vlakbij de ster Arcturus, de machtige Hoeder van de Beer. De Beer is het symbool van vechtkracht die echter puur materiaal is geworden, losgekoppeld van echte geestelijke leiding (altijd gesymboliseerd werd door de Ever). Dat  weerspiegelt het platte boerenkoolsocialisme van Marijnissen en de SP, het is de sociale betrokkenheid van het katholicisme, maar dan in een puur materialistische vorm. Een geloof zonder God. Arcturus is een ster van de eerste magnitude, die dus veel succes kan geven en heeft een zeer toepasselijk Mars-Jupiter karakter.

Op de Ascendant, waar Venus vlakbij staat, vallen de twee (Weeg)Schalen, ook wel de Klauwen van de Schorpioen genoemd. De Schalen of de Klauwen, hebben sterk te maken met rechtvaardigheid en met harde actie om de balans te herstellen. De koninklijke Zuidelijke Schaal heeft een Jupiter-Mars karakter, de Noordelijke Schaal een Jupiter-Mercurius karakter. Omdat de Schalen zich verbinden met de ascendant, het meest uitgesproken persoonlijke punt in de horoscoop, is gerechtigheid voor Marijnissen een van de centrale thema’s. Venus die nog binnen orb met de ascendant valt, stelt hem in staat zich vriendelijk te presenteren, maar dat is niet ware aard van het beestje.

 

scorpio

Zijn Pars Fortunae, zijn diepste zielswens, staat in de Kreeft, in nauw sextiel met die zo belangrijke Jupiter op descendant. Dus is het zijn zielswens om hulp (Jupiter) te bieden aan het gewone volk (PF onder dispositie van de Maan = volk), dat het moeilijk heeft (PF conjunct Uranus). Het Pars Fortunae staat ook op Castor, de sterfelijke broer van de Tweelingen, die je ook de underdog kunt noemen. De Maan zelf, natuurlijk belangrijk voor een populist, staat op de zeer krachtige Rigel, een ster van de eerste magnitude uit Orion. Rigel is een ster met weer een Jupiter-Mars karakter en gaat voor de botte harde actie. De Maan verbindt zich via een nauwe driehoek met de Zon van de macht, die weer conjunct een verhoogde Saturnus staat. Vertaald in gewone woorden wil dit zeggen: macht (Zon) door populisme (Maan)  en verheffing uit armoede (Saturnus verhoogd).

MARIJNISSENSOLAAR

De solaar laat duidelijk zien dat er een keerpunt is gekomen. De hoeken zijn dezelfde als in de radix, altijd een teken van grote veranderingen. Saturnus, planeet van het einde, staat op de ascendant van de solaar en is dus het grote thema van het jaar. De solaar valt op de dag van Volle Maan, de oppositie van de Maan met de Zon, afscheid van de Zonne-macht dus.

MARIJNISSENPROGRESSIES

De progressies herhalen de veranderingen in zijn positie. Mercurius Heer 10 is net naar zijn vernietiging in Boogschutter gegaan en de Ascendant (in feite de directie van de Asc) schuift een Mercurius-term binnen (en Mercurius is Heer 10 van de loopbaan). De Maan gaat binnenkort de Maagd, met als heerser Mercurius Heer 10,  verlaten en het MC (de directie van het MC ) valt op de vernietigde Venus. Het  Pars Fortunae staat conjunct de Zon, wat aangeeft dat er iets met zijn Zonnepositie gebeurt.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *