Tussen al het zeer dramatische wereldnieuws door kwam ook nog het bericht dat een van de grootste komische acteurs van onze tijd Robin Williams is overleden. Zeer waarschijnlijk heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt, hij worstelde altijd al met verslavingen, grote angsten en depressies. Dat is minder verrassend dan het lijkt want heel wat komieken en grappenmakers zijn in hun persoonlijke leven bepaald geen vrolijke Fransjes, ook de cabaretier Wim Kan bijvoorbeeld leed aan zware depressies. Williams kreeg zijn eerste bekendheid door zijn rol als buitenaards wezen in de serie “Mork and Mindy” maar wat hij later verder ook deed zijn grote talent laat zich samenvatten als de “stem”. Wie “Good morning, Vietnam” heeft gezien zal dat kunnen beamen, naast zijn werk als acteur op het witte doek sprak hij ook vele tekenfilms in. In zijn vele komische rollen excelleerde hij als manische spraakwaterval, in interviews was hij altijd kwikzilverachtig gevat, Willams had  bij uitstek datgene wat in het Engels “”wit”‘ wordt genoemd. Komiek, manische spraakwaterval, onnavolgbare stemkunstenaar, dat kan maar een planeet zijn. Het is weer een van die momenten van pure vreugde in de astrologie als je vervolgens zijn horoscoop ziet (waarvan de gegevens volgens het rating-systeem van Rodden de hoogste AA-betrouwbaarheid hebben). Klik op de link hieronder om de horoscoop te kunnen zien.

ROBIN WILLIAMS

Kijk daar nu toch eens naar! Op eenzame hoogte in de horoscoop, alles dominerend vrijwel exact op het MC staat Mercurius, de planeet van de stem en de radde tong. Zonder verder nog iets meer te weten over het leven van deze persoon of van de horoscoop, kun je al zeggen dat er bekendheid zal zijn met iets dat met Mercurius te maken heeft. Want de planeet kan geheel vrij zijn gang gaan, er is geen enkele afflictie, hij is niet combust, hij is niet retrograde, er zijn geen aspecten met schadelijke planeten en de snelheid is behoorlijk hoog. Er is wel een aspect met het Pars Fortunae wat aangeeft dat zijn zielsaandacht, want dat is een van de betekenissen van het PF, op deze alles overheersende Mercurius op het punt van de loopbaan is gericht. Mercurius staat in het vuurteken Leeuw en je zult hem dus horen, hij gaat niet stilletjes in een hoekje mooie dingen zitten schrijven. De Leeuw is ook het teken dat in de klassieke astrologie in zijn geheel als “‘woest”‘ of “‘feral” bekend staat, het is meest animale teken dat stevig te keer zal gaan. Het andere deel van de zodiak dat “‘feral” word genoemd is het tweede deel van de Boogschutter, het animale onderlijf van de Centaur. Tekens worden in de klassieke astrologie alleen op zulke zeer algemene trekken geduid, maar het is vaak zeer treffend zoals ook in dit geval.

Bekken en muilen

Als we verder kijken valt op dat de Zon, de Maan en de ascendant in watertekens staan. Ik vraag mij af wat een moderne astroloog daar mee aan moet. Wordt het gedrag van deze hyperactieve maniakale komiek en spraakwaterval  die de provocatie  bepaald niet schuwde werkelijk beschreven door het zachte, sensitieve meegaande waterelement? Het gaat bij een psychologisch-astrologische duiding, die je ook in de klassieke astrologie hebt, om een adequate beschrijving van de gedrag en NIET om  het noemen van eigenschappen die nog ontwikkeld zouden moeten of kunnen worden. Zodra je dat laatste modern-astrologische uitgangspunt accepteert, valt alle vaste grond onder je weg. Je kunt dan namelijk niets meer controleren en je kunt alles beweren want wat je niet ziet in het leven of gedrag van een persoon is eenvoudigweg wat nog ontwikkeld moet worden.

Volgens de klassieke temperamentsleer wordt Williams bepaald door de elementen vuur en aarde. Dus vurig-actief afgewisseld met meer melancholiek-aardse trekken, aarde heet ook zwarte gal (melan-chole in het Grieks) en laten we nu eens eerlijk zijn beschrijft dat niet veel duidelijker wat ze zien bij deze man? Astrologie gaat over wat je ziet en over wat er is, dan kun je het controleren. Kijken we verder in de horoscoop naar de vaste sterren dan valt direct de koninklijke, zeer krachtige Zuidschaal op die op het meest persoonlijke punt van Williams staat, op de ascendant. De Zuidschaal is beter te begrijpen als de Schorpioensklauw die je genadeloos te grazen neemt, en zonder deze koninklijke ster op de ascendant hadden we nooit van Williams gehoord. Succes wordt geschonken, niet gemaakt. De Schorpioensklauw laat de scherpe venijnige en rebelse kant van Williams zien, de Schorpioen doodt  immers de arrogante Jager Orion die al te zelfbewust en overheersend te werk gaat. Mercurius conjunct het MC staat technisch gezien net buiten orb van de ster Algenuni, de brullende  Muil van de Leeuw. Maar de Leeuwenmuil is zo treffend dat je je kunt afvragen of je, als het om een hoek gaat samen conjunct de belangrijkste planeet in de hele horoscoop, de orb niet net iets ruimer kunt nemen. Verderop komt nog een grote muil terug, Mars heer 1, Williams zelf, staat op de Bek van de Grote Hond de zeer heldere Sirius die ook veel werelds succes kan schenken. Het Maanhuis is het Huis van de Schenker verbonden met de mythe van de Waterman, twee treffende trefwoorden van dit huis zijn grof taalgebruik en excentriciteit. Opvallend veel bek, muil en taal komen we tegen wat natuurlijk heel toepasselijk is.

Depressie en verslaving

Maar waar zien we zijn psychische labiliteit en zijn verslavingen die hem uiteindelijk de kop kostten? Heer 12 van verslavingen en zelfdestructie is Venus, die zwak in val in Maagd staat en dus voornamelijk zijn genotzuchtige kant laat zien. Dat is al niet zo best maar deze Venus staat ook op de Zuidknoop, het punt van extreme pijnlijke beperkingen. Wat je dan kunt doen is dat wat je zo wreed ontnomen wordt door de Zuidknoop totaal aanvaarden, dan wordt de pijn veel minder en misschien handelbaar. De Zuidknoop is de poort naar verdere geestelijke ontwikkeling maar dat kan alleen als Sint Joris deze draak doodt (de Zuidknoop is de Staart van de Draak) . Aangezien Venus niet alleen liefde is maar ook heer 7 van relaties had Williams de extreem pijnlijke beperkingen in de liefde  die op zijn pad komen, moeten omhelzen als noodzakelijk deel van zijn leven. Dat is de sleutel waarmee de poort van de Zuidknoop open kan gaan.

Prenataal

Met Mercurius zo extreem sterk op het MC, de koninklijke Zuidschaal  op de ascendant, heer 1 (Williams zelf) op de zeer krachtige Sirius de Hondenmuil zien we al duidelijk potentieel voor succes. Dat komt nog krachtiger naar voren als de horoscopen van de prenatale eclips en Volle Maan worden bekeken berekend voor zijn geboorteplaats. Hoe meer synastrie tussen de radix en deze horoscopen, hoe groter de kans is dat succes wordt gegeven.

ROBIN WILLIAMS SAN

En kijk eens: de horoscoop van de Volle Maan vlak voor de geboorte is min of meer een kopie van de radix met ook die zo belangrijke Mercurius in top!

ROBIN WILLIAMS ECLIPS

De eclips herhaalt deze aanwijzingen voor roem. De zeer opvallende concentratie van planeten midden in Vissen in de eclipshoroscoop valt via spiegelpunt op zijn radix-Jupiter heer 5 van creativiteit. Bingo!!! De kosmos zal roem gaan schenken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *