Eind februari overleed een bijzondere en zeer succesvolle schrijver, de Italiaan Umberto Eco, die in de jaren ’80 wereldberoemd werd met De Naam van de Roos. Het boek speelt in de middeleeuwen in een klooster en het is een detective met filosofisch- occulte elementen. Een zeer effectieve cocktail die toen nog heel innovatief was, en die heel wat auteurs er toe aan zette om iets gelijksoortigs te schrijven. Een droevig dieptepunt van deze surrogaten is de Da Vinci Code van Dan Brown, dat leest als een haastig in elkaar gezet filmscript. Eco was wel een echte schrijver, taal, tekens en symbolen waren zijn grote onderwerpen. In een horoscoop van een zo succesvolle schrijver, zou je verwachten direct duidelijke tekenen van dat succes te zien. Klik op de link hieronder om de radix van Eco te kunnen bekijken.

UMBERTO ECO

Nu valt dat eigenlijk op het eerste gezicht een beetje tegen. Er zijn in deze radix geen koninklijke sterren op hoeken of Lichten te zien, wat je eigenlijk wel zou verwachten. Op het MC staat de sterachtige factor Oeranos, de oorspronkelijke hemelgod die gecastreerd wordt door de Titaan Kronos. Het centrale thema is dus pijnlijke inperking van vrijheid door een Saturnale kracht, Kronos is de tijd die onder Saturnus valt. Dat past natuurlijk goed bij iemand die zich zo intensief met de middeleeuwen bezig hield en het past ook bij het boek waar hij beroemd mee werd. Het draait in het boek namelijk om een tekst van Aristoteles over het lachen en de komedie, die veel te frivool wordt geacht en met moord en doodslag buiten bereik van de monniken wordt gehouden.

NAAM VAN DE ROOS

Verder valt op dat Venus als enige echte planeet in een hoekhuis in een vast lucht-teken staat en ook dat is duidelijk, Eco hield zich ook bezig met esthetica en hij was een schrijver, die mooie dingen produceerde. Wega is de ster waar de Zon op staat en ook dat wijst in de richting van de kunst, het is een krachtige ster van de eerste magnitude, de hoofdster van de Lier. Wega heeft een Venus/Mercurius-natuur en wordt niet alleen verbonden met kunstenaarschap maar ook met leraarschap. Eco was als docent verbonden aan diverse universiteiten, wat je terug ziet in Jupiter heer 9 van hogere kennis die op cusp 2 staat. Het lesgeven en de hogere kennis zorgen voor een behoorlijk inkomen. Jupiter Heer 9 is de dispositor van de Maan en Mercurius, en  beheerst dus zijn denken en zijn emoties, waardoor het filosoferen een grote rol zal spelen. Dat Mercurius in vernietiging een driehoek met kleine orb maakt met heer 9 wijst er op dat we hier eerder te maken hebben met een rationele hoogleraar dan met een gelovige. Mercurius in vernietiging laat zich dus van zijn meest rationalistische kant zien. Ondanks zijn intense belangstelling voor tekens, religie  en symboliek, bleef Eco een man van de wetenschap en de rationale analyse.

Via de positie gespiegeld in de as nul graden Kreeft/ nul graden Steenbok (het antiscion) valt de Zon, compleet met Wega-invloed,op de Maan in het vijfde huis van creativiteit, waardoor we al drie indicaties hebben voor de kunsten. Ook het thema middeleeuwen is te terug te zien in zijn horoscoop, in de sterke conjunctie van Saturnus (oude dingen) en Mars Heer 10 van het beroep, die ook nog eens in zeer sterke wederzijdse receptie zijn. Maar zelfs in deze  conjunctie zien we niet de overtuigende manifestatiekracht terug die we zouden mogen verwachten. De conjunctie staat in het verzwakkende zesde huis, al heeft zeker Saturnus nog aardig wat accidentele waardigheid (kracht om zich in de wereld te doen gelden).

Zijn succes wordt pas echt  zichtbaar als we kijken naar de eclipshoroscoop die vooraf gaat aan de geboorte ( berekend voor de geboorteplaats). Als er veel synastrie is tussen die eclipshoroscoop en de radix, zal iemand de tijdgeest kunnen pakken en daarmee tot groot succes komen. En die synastrie is inderdaad overweldigend, klik op de link hieronder om de prenatale eclipshoroscoop te kunnen zien.

ECO PRENATAAL

De eclipsascendant met Saturnus valt op de Zon-Mars (kunst en beroep) conjunctie in de radix, het MC met Mars vierkant de radix-Venus en via antiscion conjunct de radix-Venus (de kunst), de eclipsgraad zelf met Mercurius op het radix-IC (het verleden) en de eclipsdispositor Venus staat vierkant Saturnus. Dat is heel veel en hier zie je de roem die hem werd geschonken door de kosmos. in de solaar waaronder De Naam van de Roos uit kwam, is ook weer de duidelijke synastrie te zien die de roem aankondigt.

ECOSOLAAR

De solaar-Venus keert terug op de positie van de radix-Venus, het is tijd voor de kunst. Deze solaar-Venus staat in oppositie met de solaar-Maan die weer op de radix-Jupiter staat. Het solaar-MC valt op de koninklijke Antares en op de radix Maan-Mercurius in radixhuis 5 van creatieve producten en op het antiscion van de Zon-Mars conjunctie in de radix. De kosmos geeft aan dat de tijd gekomen is om roem te oogsten.

UMBERTO ECO

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *