Vorige week werd de mogelijke herverkiezing van Donald Trump als president van de VS in november 2020 bekeken. Daarbij analyseerden we de Firdaria die in 2020 zijn gewisseld van de zeer gunstige, Jupiter-achtige Noordknoop naar de ongunstige Saturnus-achtige, remmende Zuidknoop. Dat is in ieder geval een teken dat het moeilijk zal worden voor Trump om de verkiezingen te winnen, in zijn radix staat de  remmende Zuidknoop conjunct de Maan, die het volk symboliseert. Maar alleen met Firdaria kun je geen betrouwbare voorspellingen doen, de techniek is geschikt om langere levensfases adequaat te beschrijven, maar niet om bepaalde gebeurtenissen exact te voorspellen, daarvoor heb je echt progressies, solaren en lunaren nodig.

Profecties zijn ook wat een grove en eenvoudige techniek, maar wel gedetailleerder dan de Firdaria en vorige week zagen we dat de jaarprofectie in het verkiezingsjaar 2020 bij Trump in het derde huis is gekomen. Dat is minder sterk dan de profectie in het elfde huis toen hij in november 2016 werd verkozen, maar niet direct heel zwak. Om een scherper beeld te krijgen wat er in november 2020 zal gebeuren, kunnen ook de profecties per maand worden bekeken. We weten immers dat, als Trump de Republikeinse kandidaat wordt, hij op 4 november zijn slag zal moeten slaan. De horoscopen die betrekking hebben op die maand, zullen dat dan ook duidelijk moeten laten zien, dat geldt niet alleen voor de maandprofecties maar ook voor de lunaren rond die tijd.

Om profecties per maand te bekijken, is het uitgangspunt het huis waar de jaarprofectie is beland, dat is dus in 2020 het derde huis, dat huis dient als Profectie-Ascendant. Vanuit dat huis tel je simpelweg voor iedere maand een huis verder, een herhaling op kleinere schaal van de profecties op de jaarschaal, een verdere toepassing van het principe van de twaalfvoudigheid. De periode van 14 oktober tot 14 november valt dan onder de profectie in het zevende huis, wat natuurlijk goed past bij de maand waarin een strijd zijn climax bereikt. Alles  wat met het zevende huis te maken heeft in de radix, moet dan geduid worden om te bekijken wat er in deze maand zal gebeuren.

DONALD TRUMP

Op de cusp, de descendant, staat het Pars Fortunae , het planeetpunt van de Maan dat de honger en het gemis weerspiegelt, in oppositie met Mars op de ascendant op de koninklijke Regulus, niet echt een heel positief teken voor winst. Er staan geen planeten in het zevende huis, er staat geen ster op de cusp, dus moet alleen Heer 7 nog bekeken worden.  Heer 7 is Saturnus op de krachtige Procyon maar wel in vernietiging en conjunct Venus / Heer 10 van de loopbaan, dat lijkt geen goed teken te zijn voor een groot succes, de beperkende Saturnus zal zich van zijn minst prettige kant laten zien. Op zich zou je het principe van de twaalfvoudigheid op de schaal van dagen kunnen herhalen, met 2,5 dagen per huis, maar dat laten hier maar even zitten.

Wat wel uitermate relevant is, is de lunaar waaronder zijn herverkiezing zou moeten plaatsvinden. Deze lunaar loopt van 20 oktober tot 20 november en laat behoorlijk uitgesproken standen zien, klik op de link hierboven om deze lunaar te kunnen bekijken. Wat direct in het oog springt, is de Knopenas die over de Asc/Desc –as ligt en dus een heel belangrijk keerpunt aangeeft. Het is de beperkende pijnlijke Zuidknoop die op de Ascendant, Trump deze maand, valt en de Maan staat er conjunct mee. Dat wijst er op dat hij de volksgunst verliest deze maand en deze cruciale stand valt over de Volle Maan in zijn radix, waarbij het zwakke punt in de lunaar, de Maan op de Zuidknoop op de ascendant op de radix-Zuidknoop valt! Met de Noordkoop op de descendant gaat alle kracht naar zijn tegenstander. Hij wordt dus niet herkozen. Ook Marine Le Pen verloor de strijd om het presidentschap met de Zuidknoop op de lunaar-ascendant.

TRUMP LUNAAR VERKIEZINGEN

Het is altijd een goed idee om ook de lunaar na een gebeurtenis te bekijken om te zien of de duiding van de eerste lunaar wordt bevestigd.

LUNAAR TRUMP NA VERKIEZINGEN

De Maan is in deze lunaar Heer 1, deze valt natuurlijk weer op de Zuidknoop, wat niet specifiek voor deze maand is, maar wat het specifiek maakt is dat de Maan, Heer 1 is. Dit is een herhaling van de cruciale stand uit de verkiezingslunaar,we zien hem zijn wonden likken. Saturnus, Heer 8 van het einde, staat op de descendant en schaadt Trump dus in oppositie met de Ascendant. Mars, lunaarheer10 staat pal op het MC, maar dat is, gezien de andere standen, niet Trump zelf die nog op de troon zit.

fortuna2

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *