De afgelopen maand is er veel geschreven over mei’ 68, de studentenopstand van vijftig jaar geleden, die begon in Parijs.  De opstand was natuurlijk deel van een veel grootschaliger proces, dat kortweg de “jaren ’60”  kan worden genoemd, waarin oude structuren werden aangevallen en afgebroken. De moderne popcultuur ontstond en op veel gebieden werd de maatschappij vrijer en kwamen er meer gelijke verhoudingen. Het is altijd opvallend hoe trots de generatie die dat bevocht op die ontwikkelingen is, men heeft het gevoel dat velen nu nog steeds profiteren van wat zij toen tot stand brachten. De onmiskenbare verandering in deze jaren kun je astrologisch onderzoeken met behulp van de horoscopen van de Grote Conjuncties (“GC”) van Saturnus en Jupiter die eens in de twintig jaar plaats vinden.

GC JAREN 60

Zo’n horoscoop geeft aan wat er in de komende twintig jaar zal gaan gebeuren, de invloed van een GC kan voor ieder deel van de wereld specifiek worden bekeken, door deze voor die plaats te berekenen. Klik op de link hierboven om de GC-horoscoop die de jaren ’60 en ‘ 70 bepaalde te kunnen zien, deze is berekend voor de Parijs, de stad van de legendarische opstand. Deze horoscoop bestaat natuurlijk uit een aantal algemenen elementen, de standen van de planeten, en een aantal specifieke elementen zoals de hoeken, de huizen en de Arabische punten. Het eerste wat in deze horoscoop op valt, is de positie van de Conjunctie zelf op de ster Terebellum, een van de drie noodlotsterren. Dat wil zeggen dat we in deze twintig jaar grote, radicale, lotsbepalende ontwikkelingen mogen verwachten, deze positie geldt natuurlijk overal op aarde.

Een tweede punt dat in het oog springt, is de positie van Venus die wordt benadrukt door de conjunctie met de Maan. Venus is in vernietiging en valt op Alpheratz, een ster uit de constellatie Andromeda, die een Venus-natuur heeft en  sterk verbonden is met de schone kunsten. Dat laat de nadruk op het esthetische zien in deze jaren, de “spiegeltjes en kraaltjes” van de hippies. Venus is in vernietiging en zal zich niet van zijn beste kant laten zien, de kunst richt zich heel sterk op de directe zintuigelijke beleving, waardoor de lust en de oppervlakkigheid van Venus op de voorgrond komen te staan. In de grote delen van West-Europa is Venus ook nog eens Heer 7 van de omgang met anderen en staat in het vijfde huis van creativiteit en seksualiteit, waarin je de seksuele revolutie terug ziet.

Op het MC in Parijs staat de grote koningsster Regulus, het Hart van de Leeuw, de Nemeïsche leeuw, die wordt gedood door Hercules. Want het verhaal van Regulus is niet alleen dat hij naar de troon voert, het is ook verbonden met de val van de troon, zoals de dood van de leeuw laat zien.  Dat het dit deel van het verhaal was dat hier wordt benadrukt, zie je aan de positie van Heer 10 / de Zon. Heer 10 en de Zon geven allebei de autoriteiten aan en die staan op een plaats waar ze van hun voetstuk zijn gevallen, helemaal onderin de horoscoop. De Zon heeft ook net zijn vernietiging in Waterman verlaten wat er op wijst dat de Zon zijn wezenlijke aard, het balanceren van alle krachten, beter zal kunnen gaan vervullen dan voordien. Het al te autoritaire ging er af.

De Zon maakt een driehoek met Mars / Heer 1 in val, die ook net een nieuw teken is in gegaan, wat de soms gewelddadige aanval op de macht aan geeft. Er ontstaat een nieuwe situatie waarin de autoriteiten niet meer als vanzelfsprekend bepalen wat er gebeurt. Op de ascendant staat een andere koninklijke ster die de hele periode treffend samen vat,  Lucida Lancis, de Zuidelijke Schaal die tegelijkertijd ook de Zuidelijke Schorpioensklauw  is. Als deel van de Weegschaal herstelt Lucida Lancis de balans, als Klauw gebeurt dat op een keiharde, nietsontziend wijze. De Ontoereikende Prijs heet de Zuidschaal ook wel, wat je hier betaalt is nooit genoeg. De Schorpioen is ook het giftige beest dat de arrogante Jager Orion, die dacht onoverwinnelijk te zijn,  dood steekt en dat is precies wat er gebeurde.

Op basis van de GC-horoscoop kun je ook solaren maken om  te zien in welk jaar de door de GC aangegeven gebeurtenissen los komen. Die GC-solaar (hier niet afgebeeld) , geldig in mei’ 68 is duidelijk, de solaar-Asc valt op het GC-MC en het solaar-IC op de GC-ascendant! Bij zulke nadrukkelijke hoekverbindingen weet je dat het dan zal gaan gebeuren.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *