De afgelopen week was, politiek gezien, wel de meest fascinerende van de afgelopen jaren. De Britten stemden met een minieme meerderheid voor een Brexit en sindsdien is de beer los op het eiland. Het perfide Albion is in een totale chaos terecht gekomen, politiek, economisch en constitutioneel. Want de Schotten en de Noord-Ieren, het meer Keltische deel van de UK, willen wel in de EU blijven en lijken zich niet te willen laten meeslepen in een opgelegde Angelsaksische Brexit. Schotland dreigt zelfs de Brexit te blokkeren maar of  dat juridisch kan, is vooralsnog onduidelijk

                                scotland_the_brave

Maar eerst terug naar de voorspelling die op deze blog werd gedaan dat er geen Brexit zou komen. Dat lijkt op het eerste gezicht onjuist. Maar bij nader inzien is dat nog helemaal niet zo duidelijk, want komt er dus wel een Brexit? Zoals gezegd willen de Schotten en Ieren niet mee, en in welke zin kun je dan nog spreken van een Brexit van het Verenigd Koninkrijk? Ook is het parlement in grote meerderheid tegen en komen er waarschijnlijk nieuwe verkiezingen.Tegelijkertijd tekenen miljoenen jonge Britten een  petitie voor een nieuw referendum, dat waarschijnlijk anders zou uitvallen omdat het  nu zelfs tot de oudere, laag opgeleide Engelsen die voor een Brexit stemden, doorgedrongen zal zijn dat ze voor een crisis hebben gekozen.

Maar terug naar de horoscoop, dat was de solaar afgeleid van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, voorafgaande aan de Normandische invasie in 1066. Die kun je  zien als de geboorte van het moderne Engeland. Klik op de link hieronder om de solaar te kunnen zien.

UK SOLAAR

Zoals al in een eerdere post werd vast gesteld, weerspiegelt Mars in vernietiging op het IC de grote verdeeldheid in het land. Mars staat sextiel de opvallende Mercurius-Zon- Saturnus conjunctie, de Zon is radixheer 1 (het land), Mercurius solaarheer 12 (ontreddering), en Saturnus solaarheer 7 (samenwerking en partners). Heer 12 en heer 7 staan ook vlakbij Antares, die het einde van een cyclus aankondigt. Ook staat via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft nul graden Steenbok) de Zon (als radixheer 1, het land zelf ), op de descendant in oppositie met de ascendant (ook het land zelf) wat de grote verscheurdheid laat zien.

Het was de positie van de Maan solaarheer 1 in het vaste aarde-teken Stier dat tot de voorspelling leidde dat er toch, ondanks de duidelijke spanningen, geen Brexit zou komen. Maar dat was een denkfout, want zelfs als er uiteindelijk toch een Brexit zou komen, dan duurt dat nog minstens 2 jaar tot dat het werkelijk gestalte krijgt! De duiding klopte in die zin dus wel: grote spanningen, maar  nu geen uittocht. De vastheid en stilstand in de diverse mundane horoscopen (ook in de ingress) weerspiegelen eenvoudigweg het feit dat je als land niet zomaar uit de EU bent. Dat had ik me niet gerealiseerd. Als er een Brexit komt, zul je dat pas zien in de mundane horoscopen over twee of drie jaar.

De Bullingdon Boys

Voor David Cameron betekent de uitslag van het referendum ook het einde van zijn premierschap. Dat kun je duidelijk zien in de progressies van het moment (klik op de link hieronder).

CAMERON PROGRESSIES 2016

Venus, radixheer 1, en dus het meest uitgesproken Cameron zelf, beweegt zich over Antares, de koninklijke ster die cycli afsluit. Tegelijkertijd is er een progressieve Volle Man, die altijd wijst op een zeer ingrijpende verandering, die vaak  gepaard gaat met crisis. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat de Maan zich het afgelopen jaar door de beruchte crisiszone eind Stier / begin Tweelingen(Algol -Pleiaden- Hyaden) heeft bewogen.

CAMERON SOLAAR 2016

We zien het einde van zijn premierschap ook terug in zijn solaar, waarin direct de conjunctie van de Maan met Venus solaarheer 10 van beroep, in het eerste huis opvalt. Venus is zojuist naar zijn val in Maagd gegaan en dat geeft letterlijk zijn val weer, het nauwe vierkant met de beperkende malefic Saturnus maakt het er natuurlijk niet beter op. In een solaar zijn planeten bij de tekengrens altijd extra aandacht waard omdat ze belangrijke veranderingen aangeven.

Het lijkt voorlopig dus een zege voor Cameron’s voormalige studie- en clubgenoot Boris Johnson, de meest prominente Brexit-voorstander bij de Conservatieven. Cameron en Johnson waren in hun studententijd allebei lid van de Bullingdon Club, een uiterst elitaire eetclub met een nogal dubieus karakter. Dat heeft niet kunnen voorkomen dat ze recht tegenover elkaar zijn komen te staan, maar of Johnson nu echt aan het langste eind trekt, is nog onduidelijk. Het zou zomaar kunnen dat de flamboyante Johnson krachten heeft ontketend die ook hem de kop zullen kosten of in een onmogelijke situatie zullen brengen. Hoe dan ook, maakt Johnson en zeer matte indruk en lijkt ook hij, net als de andere Brexiteers, bepaald geen haast te willen maken met het in gang zetten van de Exit-procedure (de befaamde “Artikel 50 procedure”).

                            BORIS JOHNSON

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *