In december vorig jaar viel de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (GC) in de eerste graad van Waterman en daarmee is deze belangrijkste mundaan-astrologische cyclus definitief overgegaan naar het Lucht-element. De Corona-crisis hangt hiermee samen, het gebeurt maar eens in de 200 jaar dat er een wisseling van element is, dus dat brengt een diepgaande crisis met diepgaande veranderingen. Overigens was er in 1980 al een eerste GC in een Lucht-teken, maar in 2000 ging het weer even terug naar Aarde, met de GC in 2020 is de overgangsfase 1980-2020 van Aarde naar Lucht dus voltooid.

Als Lucht Aarde definitief aflost, mogen we verwachten dat in de ontwikkelingen en de tijdgeest steeds meer de nadruk komt te liggen op het achterlaten van Aardse beperkingen. Het vastleggen, inperken en stabiliseren door het stoffelijke, dat een van de kenmerken van het Aarde-element is, zal steeds minder op de voorgrond staan, grenzen zullen steeds meer worden overschreden, feiten zullen minder gewicht krijgen, meningen en ideologie meer. Je kunt nu al voorbeelden zien van wat dat concreet betekent. Het werkt door op heel veel vlakken, dit zijn maar een paar opvallende ontwikkelingen die heel scherp duidelijk maken wat er gaande is.

ABBA

Het inmiddels bejaarde en nog steeds zeer populaire ABBA heeft zowaar een nieuw album uitgebracht, en er zullen dit jaar ook weer concerten worden gegeven! Natuurlijk zullen er geen rimpelige besjes in kimono en half kreupele mannetjes over het podium gaan bewegen, nee het zal een hologramconcert zijn!  Met behulp van de hologramtechniek kun je levensechte beelden 3-dimensionaal projecteren. Er zullen dus een jeugdige, frisse Anni-Frid en Agnetha te zien zijn, die niet meer werkelijk bestaan!  De lichamelijke beperkingen zijn schijnbaar overwonnen en hoewel het er redelijk echt uit ziet, heeft het ook iets griezeligs, je ziet dat het niet echt is. Maar ongetwijfeld zal het een enorm succes worden, de geesten zijn hier door de Lucht-stemming wel rijp voor (dit is overigens zeker niet het eerste hologram-concert)

Transhumaan

Een van de meest besproken thema’s van de afgelopen tijd is ongetwijfeld genderidentiteit. Niet meer is de anatomische werkelijkheid leidend voor de bepaling van de sekse, het nieuwe Lucht- idee is dat het “niet vast ligt”, die totale veranderlijkheid en bewegelijkheid is natuurlijk typisch voor het Lucht-element dat grenzen overschrijdt. De felheid waarmee het idee wordt gebracht laat ook een kenmerk zien van een overgang in de elementen, dat gaat altijd gepaard met strijd. Het nieuwe, het Lucht-element dat de collectieve psychische atmosfeer nu bepaalt, wordt fanatiek verdedigd, alle relativerende Aarde-perspectieven worden al snel gekwalificeerd als ouderwets en immoreel.

Het feit bijvoorbeeld dat geslachtsverandering leidt tot een sterk verhoogd overlijdensrisico en grote lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen (groot onderzoek van de genderkliniek van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam) , daar hoor je niet zoveel over. Wat je er ook van vindt, gezond is het zeker niet. Iedere andere ingreep die zoveel gevaren met zich mee zou brengen, zou al lang zijn stop gezet. Deze hele ontwikkeling om menselijke lichamen technisch te veranderen, past in een breder patroon dat zichtbaar wordt en dat zich als ideologie transhumanisme noemt. Het idee is dat je met technologische middelen het menselijk organisme naar keuze kan gaan veranderen en verbeteren, waardoor het een efficiënte halve machine, een “cyborg” wordt. Of dat werkelijk Science Fiction is valt nog maar te bezien, we staan pas aan het begin van de Lucht-tijd, griezelig en inhumaan is het zeker wel. Onze menselijkheid is ons sterfelijke kwetsbare lichaam, we zijn geen superhelden.

Liberaal

Vanaf 1980, helemaal aan het begin van de Luchttijd kreeg het neo-liberalisme met Thatcher en Reagan stevig de wind in de zeilen, de overheid met zijn regeltjes moest weg, dan kon de markt in vrijheid zijn heilzaam werk doen. We hebben inmiddels te maken met de grote problemen waar dit toe heeft geleid. Ook de kabinetsformatie die zo beschamend muurvast zit, is een gevolg van de Lucht-invloed. De liberalen, de kampioenen van de Luchtige vrijheid, zijn oppermachtig geworden en willen geen concessies meer doen, je ziet zo hoe concreet een element de ontwikkelingen ook politiek bepaalt.

Uit al deze tendensen kun je een aantal vuistregels destilleren om de overgang naar de Lucht-tijd meer gebalanceerd te laten verlopen en schadelijke extremiteiten te voorkomen. Je brengt simpelweg een teveel aan Lucht, volgens het bekende medisch-astrologische principe in balans met een fikse dosis nuchtere Aarde:  

  1. Feiten tellen zwaarder dan een mening, een gevoel of een idee
  2. Stoffelijke/lichamelijke grenzen werken balancerend en harmoniserend
  3. Regels en beperkingen zijn hard nodig in het economisch verkeer om te voorkomen dat het nog verder uit de hand loopt.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *