De afgelopen week werden de economische strafmaatregelen, die jarenlang van kracht waren tegen Iran, opgeheven. Dat betekent dat het land nieuwe kansen krijgt, de boycot heeft de economische groei sterk afgeremd. De reden voor het opheffen van de boycot was dat Iran akkoord is gegaan met inspectie van zijn nucleaire installaties, de internationale gemeenschap was bang dat er gewerkt werd aan de aanleg van een nucleair wapenarsenaal. Dat lag uitermate gevoelig, want Iran heeft zich sinds de islamitische revolutie in 1979 altijd zeer militant opgesteld. Amerika werd altijd de “Grote Satan” genoemd en Israel de “Kleine Satan”. Ook binnenlands veroorzaakte de revolutie een hoop ellende, Iran werd een genadeloze en rigide theocratie, waar een vanzelfsprekend hypocriete en zeer wrede religieuze politie “‘de goede zeden” bewaakte. In de horoscoop die we voor het land kunnen gebruiken, zijn de militante tendensen wel duidelijk te zien. Klik op de link hieronder om de radix van Iran te kunnen bekijken.

IRAN

Deze horoscoop is de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (GC), die vooraf aan de stichting van de islamitische eenheidstaat in de vijftiende eeuw. Dat was een groot keerpunt in de geschiedenis van het land, omdat er toen niet alleen eenheid kwam, ook de Shia-islam werd in het land ingevoerd. Daarmee kreeg het zijn specifieke religieuze identiteit. De GC die voorafgaat aan zo’n belangrijk moment, kun je in de praktijk als radix voor het land gebruiken. Radix betekent wortel en zo’n GC-horoscoop geeft inderdaad de wortelenergie, waaruit alle daarop volgende ontwikkelingen in het land voortkomen.

De planeet die direct in het oog springt, is Mars die heel sterk staat. Mars staat, de hele horoscoop dominerend, in het tiende huis en is ook nog eens heerser van het tiende huis. Mars staat in eigen teken en dat is natuurlijk positief voor het land, want het geeft zelfstandigheid. Mars in eigen teken is vooral afhankelijk van zichzelf en kan dus zijn eigen plan trekken. In een geboortehoroscoop geeft een Heer 10 in eigen teken vaak iemand aan die zelfbewust en zelfstandig zijn eigen koers kan varen. In deze nachthoroscoop (Zon onder de horizon) is Mars ook nog in een redelijk sterke wederzijdse receptie met Jupiter, Heer 9 van religie. Mars staat namelijk in een vuurteken, waarvan Jupiter bij nacht de “tripliciteitstheerser” is, en Jupiter zelf staat in de Schorpioen, het teken waar Mars heerst. Zo komt er dus een verbinding tot stand tussen het negende huis, religie, de machthebbers (Heer 10) en een militante geest.

Zowel Mars als het MC vallen in de constellatie Andromeda, Mars staat op Mirach en het MC op de Andromeda-nevel. De constellatie Andromeda heeft te maken met het bewaren en verdedigen van iets kostbaars in een moeilijke chaotische omgeving. Dat slaat op de variant van de islam die in Iran wordt aangehangen, de Shia-islam, waarvan het land de kampioen is. De gangbare vorm van de islam is de soennitische variant, die bijvoorbeeld door de Saoedische aartsvijanden van Iran wordt aangehangen. Iran steunt in de regio actief diverse Shia-milities, de bekendste is de Libanese Hezbollah, die als een lange arm van het theocratische regime kan worden gezien. Andromeda word vaak wel positief beschreven, maar de nevel op het MC heeft een erg slechte pers.

Andromeda 2

Andromeda wordt bedreigd door het Zeemonster

Andere standen in de horoscoop versterken het militante karakter van land en religie. De ascendant valt op een van de Ezels. De Ezel is een symbool van destructieve kracht die niet onder controle te krijgen is, de Kribbe waar de Ezel naast staat in het beeld van de constellaties aan de hemel, is immers leeg, een regulerend geestelijk principe ontbreekt. Vaak hebben de Ezels en de Kribbe zelf (Praesepe) te maken met nietsontziend machtsmisbruik.

PROGRESSIES REVOLUTIE

Kijken we terug naar 1979, toen de theocratische dictatuur werd gevestigd, dan zijn de progressies (directies voor de hoeken) duidelijk. Op dat moment beweegt de Asc over de Zuidschaal, een zeer krachtige ster die met harde hand “gerechtigheid” brengt, de Zuidschaal neemt op niets ontziende wijze de harde maatregelen, die nodig worden geacht. De solaar van het jaar van de revolutie herhaalt de strijdbaarheid. Heer 1 / Mercurius, het land zelf dat jaar, staat conjunct Mars en op de ascendant van de solaar staat Betelgeuze, een zeer krachtige ster van de eerste magnitude uit Orion de Jager die erg gewelddadig kan zijn. Ook in de solaar staat de Maan op de Zuidschaal, wat het thema van wrekende gerechtigheid herhaalt.

SOLAAR REVOLUTIE

In de progressies van het moment (hier niet afgebeeld), zie je de nieuwe fase voor het land, er is net een progressieve Nieuwe Maan op komst. Maar toch ziet dit er wat problematisch uit, want de Maan staat op het punt de Algolzone aan het einde van de Stier in te gaan. Dat zal zeker leiden tot grote tegenvallers en problemen, het opheffen van de boycot brengt niet direct de gehoopte voordelen.

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *