In de afgelopen weken, hebben we gekeken naar de ontwikkelingen in de horoscoop van Donald Trump, in verband met de komende eclips in augustus. Deze eclips valt bijna exact op de ascendant van Trump en zal zichtbaar zijn in een groot deel van de VS. Het lijkt er dus op dat de zonsverduistering de VS en Trump zal treffen en dat werd ook bevestigd door de duiding van de geldige solaar en de progressies in de radix van Trump, waarin de nodige spanningen te zien zijn. Op basis van de lunaren kwamen oktober en november naar voren als de maanden waarin de spanningen zouden pieken. Er is nog een andere methode om, als je in solaar en progressies al problemen hebt vast gesteld, de maand te vinden waarin een probleem zich zal manifesteren en dat zijn de tertiaire progressies. Die worden berekend op basis van de sleutel 1 dag = 1 maand, analoog aan de secundaire progressies.

TRUMP TERTIAIR

Dat leidt tot de volgende tertiaire standen (klik op de link hierboven om de tertiaire standen te kunnen zien) ,waarbij voor de Zon en de hoeken 1 graad voor 1 maand staat en de snellere factoren Maan en Pars Fortunae, in 1 maand 12 graden bewegen. Deze standen zijn berekend voor 15 juni en door factoren vooruit te schuiven, is te zien wat er zal gebeuren in de komende maanden. Wat direct op valt is dat Venus, Heer 10 van de maatschappelijke positie in de radix van Trump op schuift richting Antares, de ster van einde en dood, net als het MC dat daar na 4 graden bovenop staat. Vier graden is vier maanden en dus zouden we dan weer op oktober komen, op dat moment hebben we ook tertiair een Nieuwe Maan.  De tertiaire standen lijken inderdaad de al gevonden maanden te bevestigen. Natuurlijk kun je deze techniek net als de lunaren, alleen gebruiken om de tijd te vinden dat iets gebeurt, tertiaire  progressies kunnen net als lunaren geen belangrijke gebeurtenissen  “veroorzaken”.

VS OER GC

Goed, omdat het een eclips was, die dit hele onderzoek op gang bracht, is het een goed idee om na te gaan hoe de horoscoop van de eclips de VS treft. Deze wordt dan berekend voor Washington omdat het om de hele VS gaat en als radix voor de VS nemen we de horoscoop van de Grote Conjunctie, die vooraf ging aan de stichting van het land. Deze werkt veel beter dan al die toch wat speculatieve horoscopen die door astrologen in de loop der jaren zijn voorgesteld. We zullen de horoscoop niet duiden maar alleen kijken of de mundane radix van de VS door de horoscoop  van de eclips (gemaakt voor het tijdstip van de grootste verduistering) , duidelijk wordt geraakt. Als dat zo blijkt te zijn, is dat een bevestiging dat er een belangrijke gebeurtenis op til is.

ECLIPS AUG 2017 VS

Het eerste dat op valt bij vergelijking van de twee horoscopen, is dat de eclips de MC-IC –as uit de radix van de VS om keert! Je zou kunnen zeggen dat de eclips de leiding van het land flink op schudt. Dat is niet het enige, Saturnus uit de eclips valt via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft – 0 ° Steenbok)  pal op het meest prominente  punt in de radix van de VS, de vernietigde  Maan in Steenbok op Wega op de descendant. Deze Maan bepaalt heel veel van het optreden van de VS in de wereld onder meer de neiging om overal met wapengeweld te interveniëren.  Het antiscion van de eclipsgraad zelf komt in oppositie met de radix-Mars en de eclips-Mars valt, op de aard-schokker Neptunus in de VS-radix op cuspenas 3-9 . Dat zijn geen kleine dingen, dit is meer dan een enkel synastrisch sextiel.

INGRESS VS 2017

De aardschokker komt ook weer terug in de horoscoop van ingress, het exacte moment dat de Zon de Ram binnen gaat berekend voor Washington. De ingress kun je zien als een mundane solaar en de altijd zo gevaarlijk Poseidon staat pal op de ascendant conjunct het antscion van Jupiter Ingressheer 10 en dus de baas van het land. In het tiende huis is een pijnlijke conjunctie van de Maan en Saturnus te zien op Acumen een giftige nevel uit de Schorpioen. Jupiter Heer 10 staat bovendien in oppositie met Uranus, die te maken  heeft met een zeer pijnlijke confrontatie met de realiteit.

Al met al, bevestigen de vergelijking van de eclips met de radix van de VS en de geldige ingress van dit jaar de al gesignaleerde spanningen. We kunnen er dus vanuit gaan dat er in november in de VS iets dramatisch zal gebeuren dat de president sterk zal raken. We zullen zien.

 

                                 TRUMP HAAR

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *