Het was afgelopen week een jaar geleden dat een deel van de militaire top in Turkije een poging deed om president Erdogan af te zetten. Die couppoging zette heel wat in beweging in het land, er volgden massale ontslagen en arrestaties van al dan niet vermeende voorstanders van de couppoging, die door de islamitische Gülen-beweging zou zijn georganiseerd. Of dat werkelijk zo is, is onduidelijk gebleven, er zijn nooit harde bewijzen boven tafel gekomen van een betrokkenheid van deze beweging, maar de gevolgen voor de Turkse maatschappij zijn er niet minder om. De greep van de regering op de samenleving is steeds indringender geworden, de relaties met de EU verslechterden en de invloed van de islam op het openbare leven nam zienderogen toe.

                                ERDOGAN

In deze ontwikkelingen komt een spanning naar boven die de moderne republiek Turkije van het begin af aan heeft gekenmerkt. In 1923 maakte een groep opstandelingen definitief een eind aan het oude, ooit zo machtige, islamitische Osmaanse Rijk en werd de met grote nadruk seculiere republiek Turkije gesticht, waarin er angstvallig tegen religieuze invloeden werd gewaakt. Maar het land bleef natuurlijk wel een moslim-land, al was de invloed van het zo nabije Europa duidelijk te merken. De horoscoop  van het moderne Turkije, laat die spanning ook zien, als geboortemoment kan de proclamatie van de Turkse republiek worden genomen. Van dat moment is het precieze tijdstip bekend en de radix die dat oplevert, lijkt de gebeurtenissen van het afgelopen jaar goed te weerspiegelen. Klik op de link hieronder om de horoscoop van Turkije te kunnen bekijken.

REPUBLIEK TURKIJE

Er zijn een paar dingen die in deze horoscoop opvallen, en die het dubbele karakter van dit land op de grens van West en Oost, van Europa en Azië, van Christendom en Islam, laten zien. Zo staat op de ascendant de ster Alhena,die deel uitmaakt van de constellatie Tweelingen, waarvan het centrale thema het ” dubbele’ is.  De constellatie drukt twee tegengestelde tendensen uit, die  wel innig met elkaar verbonden zijn, de ene Tweeling  Pollux wil het “hogere”, de andere Tweeling Castor meer het wereldse en dat is precies de spanning in Turkije.  Alhena is een ster in de voet van Pollux en wordt wel het brandmerk genoemd, het kan heel concreet verwondingen aan de voeten geven.  De voet is ook symbolisch het lichaamsdeel waar de dingen concreet moeten worden en waar vuile handen worden gemaakt.

Dat lijkt de moeizame relatie met Europa goed te beschrijven, letterlijk geografisch zien we de voet van Turkije aan wal in Europa terug in het kleine stukje Turkije op het Europese vasteland aan deze kant van de Bosporus. Een ander punt dat opvalt is het Pars Fortunae, het Arabische Punt  van de Maan, dat de grote zielshonger beschrijft. Dit bevindt zich in het negende huis van religie, onder dispositie van Jupiter, de algemene significator van religie. De heerser van het negende huis zelf is een sterke verhoogde Saturnus op de koninklijke ster Spica, die daardoor heel veel invloed krijgt in de horoscoop. Saturnus staat conjunct Mercurius Heer 4 en in het vierde huis vind je ook de tegenstanders van de regering, het staat immers in oppositie met het tiende huis.

Er is dus een hele duidelijke krachtige, religieuze invloed in de horoscoop van de officieel zo uitgesproken seculiere Turkse republiek te zien. Als we vervolgens de firdaria bekijken, de heersers over langere periodes , dan blijkt deze krachtige Saturnus de afgelopen 11 jaar de periodeheerser te zijn geweest! Omdat een periodeheerser zich altijd in de fase waarin hij heerst, in al zijn astrologische rollen zal laten zien, is het duidelijk waar de sterke opkomst van de islamitische partij van Erdogan vandaan komt, Saturnus staat op een koninklijke ster! In november 2018 loopt de fase van Saturnus af en wordt de minder strenge Jupiter de nieuwe heerser, vanaf dat moment zal het islamitisch reveil steun gaan verliezen, er zal geleidelijk een andere wind gaan waaien.

TURKIJE SOLAAR 2016

Maar voorlopig is het nog niet zover, de solaren die het grootste deel van 2016 en 2017 beslaan, laten nog heel wat spanningen zien. De solaar waaronder de couppoging plaats vond (zie boven) is overduidelijk. De knopensas, altijd een aanduider van radicale veranderingen, staat pal op de solaar-Asc/Desc –as! De Maan, solaarheer 10 van de regering, staat in de crisiszone aan het einde van de Stier conjunct het Pars Fortunae en de Jupiter-Mars-Venus constellatie in solaarhuis 12 staat in oppositie met het MC in de Turkse radix!

TURKIJE SOLAAR 2017

De huidige solaar ziet er ook nog niet zo ontspannen uit. De strenge Saturnus , in de radix Heer 9 van religie en algemene signficator van repressie, staat op de ascendant conjunct Venus solaarheer 10 van de regering. Venus Heer 10 staat op de zuiver martiale, koninklijke ster Antares,de hoofdster van de Schorpioen, die zijn vijanden genadeloos vervolgt en dood steekt met zijn gifangel In het tiende huis staat de Maan conjunct Jupiter, die radixheer 10 is op de ster Vindemiatrix,verbonden met arrogante zelfoverschatting die desastreuze gevolgen kan hebben. Voorlopig hebben de Turken nog niet veel om naar uit te kijken dus.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *