Het was afgelopen maandag twintig jaar geleden dat met de vondst en redding van Sabine Dardenne en Laetitia Delhez in België de affaire-Dutroux los barstte. Het was niet alleen een confrontatie met het pure kwaad, de affaire bracht ook veel aan het licht over het systematische gestuntel van de Belgische politiediensten. Er zijn sindsdien wel zaken verbeterd, maar de affaire- Dutroux zal een trauma blijven, juist ook omdat de gebrekkige effectiviteit van de Belgische overheid zo duidelijk naar voren kwam. Astrologisch is de grote vraag of je in de horoscoop van Dutroux kunt zien dat hij in staat zou zijn tot dit soort gruwelijkheden. Dit brengt ons direct bij de vraag naar de vrije wil, een van de centrale thema’s in de astrologie.

Was Dutroux door degene die hij was, gedwongen te moorden, te martelen en te verkrachten? Het antwoord daarop is duidelijk: nee. Dit zou namelijk een extreem soort determinisme impliceren, een mensenleven zou als een vaststaand programma aflopen als een soort film, die al eerder opgenomen is. Tegelijkertijd is het duidelijk, uit controleerbare duidingen en voorspellingen dat veel al vast ligt, maar, en dat is belangrijk, dat geldt minder voor het ethische niveau. Of een mens zich totaal van het licht af zal keren en zich schuldig zal maken aan duivelse gruwelijkheden, kan je in een horoscoop niet duidelijk zien . Voor zo’n wending, is blijkbaar op zielsniveau een beslissing nodig die vrij is, een soort toestemming om  tot het kwaad te vervallen. Het is alsof de radix het instrument aangeeft, maar de ziel beslist hoe ethisch dat instrument gebruikt wordt.

Dat neemt niet weg dat er wel degelijk aanwijzingen  voor grote kwaadaardigheid te zien zijn in horoscopen van  veel zware criminelen  en massamoordenaars . De horoscoop van Adolf Hitler bijvoorbeeld ziet er angstaanjagend uit, maar dat is zeker niet het geval bij iedere Nazi-bons.  Maar wat kunnen we zien in de radix van Dutroux,  die van jongs af aan duidelijke psychopathische trekken vertoonde? Van Dutroux is de geboortetijd met grote zekerheid bekend, deze heeft de hoogste rating van betrouwbaarheid,wat wil zeggen dat deze afkomstig is van de geboorte-acte. Klik op de link hieronder om de geboortehoroscoop van Marc Dutroux te kunnen zien.

MARC DUTROUX

Het eerste wat in het oog springt in deze horoscoop is de Zon-Mercurius conjunctie op de ascendant. Deze conjunctie beschrijft zijn gedrag en het laat direct zien dat Dutroux in staat is om veel dingen te doen zonder dat hij wordt opgemerkt. Mercurius wordt verbrand door de Zon, waardoor hij aan de hemel niet te zien is, en je kunt, zoals zo vaak, “Zo boven, zo beneden”’ vrij letterlijk nemen. Mercurius is de planeet van de dieven en de leugenaars en heeft geen essentiële waardigheid, dus zal hij zich zeker niet van zijn beste kant laten zien. Mercurius wordt gedomineerd door de Zon die zijn gedrag beschrijft,wat hem tot een dominante persoonlijkheid maakt. Tot zover nog niets wat echt vragen oproept, maar zodra je de vaste sterren mee duidt, wordt het allemaal wat bedenkelijker.

Want deze dominerende Zon, de bepalende factor in zijn persoonlijkheid, staat op de Zuidschaal, een zeer krachtige koninklijke ster, met een nogal dubieus karakter. De Zuidschaal is deel van de constellatie Weegschaal, maar omdat Weegschaal en Schorpioen als constellaties één geheel vormen, is dit ook de Klauw van de Schorpioen. Dat maakt wel heel beeldend duidelijk wat zijn uitwerking is, het is het genadeloos afknijpen en doodknijpen. Ook de trefwoorden laten geen misverstand bestaan, genoemd worden onder meer: wraakzuchtig, kwaadaardig, misdadig, leugenachtig  en gewelddadig. Het is een ster met een extreem karakter, die ook de Ontoereikende Prijs wordt genoemd. Het is nooit genoeg, je zult altijd nog meer moeten betalen. Dat de Maan en het Pars Fortunae conjunct staan op twee andere kwaadaardige sterren uit de Schorpioen, maakt het er niet beter op. Daar nog bij dat zijn Maan in het Maanhuis van de giftige Schorpioensangel staat, en het Maanhuis geeft de kernmythe in een leven aan.

         scorpio

Op het MC bevindt zich nog een ster van zeer bedenkelijke allure, Alphard, ofwel het Hart van de Hydra. Dit de essentie van het giftige ondier, dat de begeerte in zijn zuiverste, rauwste vorm verbeeldt. De trefwoorden zijn weer treffend: weerzinwekkende daden, sterke passies , immoreel, tekortschietende zelfbeheersing. Het is een  directe verbinding met de kern van de menselijke begeerte in al zijn naakte, oncontroleerbare rauwheid, wat dus ook gewiekste manipulators geeft. Want deze ster verleent een diep inzicht in de werking van de begeerte in de mens,  en wie dat heeft, kan anderen subtiel manipuleren.  Met de oneerlijke, onzichtbare Mercurius op de asscendant, het Hydrahart op het MC en de Zon op de ascendant op de genadeloze Zuidschaal, begint het hele beeld te kantelen naar het duister. Overigens is de krachtige Zon op de ascendant Heer 10 van wat iemand in wereld zet, dat geeft Dutroux veel kracht om dit allemaal ook werkelijk in daden om te zetten.

        Hydra

De Hydra

Ook de stand van het Pars van Roem (Asc + Jupiter-Zon) , wat aangeeft waarom iemand bekend of berucht is, is treffend. Het staat conjunct Jupiter, die in vernietiging in Maagd staat, waardoor de Grote Benefic verandert in een  negatieve “accidentele” malefic. Het aspect van Jupiter dat vooral naar voren zal komen, is het overschrijden van grenzen en omdat Jupiter via antiscion in oppositie met Venus / heer 12 staat, zat dat uitwerken op vrouwen (Venus), wat iets met overtreding van geboden of wetten te maken heeft (Heer 12 ) en met iets verborgens (antiscion). Deze kwaadaardige Jupiter van alles overschrijdende expansie ,maakt een nauw vierkant met de Maan, Heer 9 van religie en spiritualiteit, ook via dat punt is er dus niets positiefs te zien. Jupiter staat op Labrum de hoofdster van de Beker, die ook een  gifbeker kan zijn, en om de cirkel rond te maken, Labrum is een ster van noodlottige gebeurtenissen.

Ja er zijn dus duidelijke aanwijzingen voor genadeloosheid en een crimineel karakter in de radix van Dutroux, voornamelijk via de vaste sterren. Maar de praktijk leert dat er geen methode is die zonder twijfel laat wie de foute kant op gaat en wie niet, er is nog een  “hogere” factor in het spel, die in de horoscoop niet te zien is.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *