In het zuiden van India, in de deelstaat Kerala voltrekt zich op het moment een ramp, naar schatting een miljoen mensen zijn op de vlucht voor een enorme overstroming, en er zijn al vierhonderd dodelijke slachtoffers gevallen. De moessonregens hebben geleid tot een vernietigende watervloed en de diverse betrokken partijen beschuldigen elkaar van fouten en nalatigheid. Daar kan natuurlijk wel iets van waar zijn, maar hoe zit het met de astrologie? Kun je zo’n overstroming in de relevante horoscopen duidelijk voorzien? Dat zou van grote waarde kunnen zijn omdat je dan voorbereid zou zijn en tijdig maatregelen zou kunnen nemen.

Zoals bij iedere voorspelling is de context van groot belang. Gaat het om een land met veel bergen waar het water geen grote bedreiging vormt, dan kijk je in de horoscoop naar andere factoren dan als je een laag gelegen streek aan de kust onderzoekt. Het maakt nogal wat uit of je een voorspelling doet voor Nederland of voor Zwitserland. Verder is natuurlijk alle informatie over de toestand van het gebied en de problemen die er eventueel zijn van belang, daar hoort informatie over de gebruikelijke weersomstandigheden en de recente meteorologische ontwikkelingen bij. Zoals altijd geldt dat een goede astrologische voorspelling alleen op basis van een grondige kennis van de situatie kan worden gedaan. Dat is zo in alle vormen  van astrologie, of het nu om uurhoekastrologie gaat, de duiding van een individuele geboortehoroscoop of om een mundane horoscoop.

De omstandigheden in Kerala zijn wat dat betreft direct veelzeggend. Het is bij uitstek een waterland. Het ligt niet alleen aan de kust, het wordt ook door vele rivieren doorsneden. De zogenaamde “backwaters” vormen een belangrijk deel van de deelstaat, de backwaters zijn een zeer complex en fijnmazig netwerk van waterwegen, deels natuurlijk, deels aangelegd. De bevolking gebruikt de backwaters intensief voor visserij en transport en ze vormen een belangrijke toeristische trekpleister. Als je de verhalen mag geloven is Kerala in betere tijden een van de meest ontspannen delen van het vaak zo hectische India. Dat klopt wel met de aard van het water, het is element dat oplost en ontspant, daarom zoeken mensen altijd het water op.

Maar het water kan, astrologisch gezien, je ook totaal overspoelen en in de problemen brengen, het is het element van de begeerte dat met zijn ongeremde aard alle grenzen overschrijdt en alle structuren om ver blaast. Dat geldt niet alleen op het psychologische vlak, dat is ook concreet zo. Omdat Kerala zo uitgesproken een waterstreek is, komen al deze kanten van het water naar voren en zou je bij het voorspellen in de relevante mundane horoscopen dus vooral zoeken naar natte factoren. Natte factoren zijn natuurlijk het waterelement, de waterplaneten Venus en vooral de Maan en Jupiter, die niet alleen een vochtige natuur heeft, maar ook staat voor het overspoelen en overschrijden van grenzen.

Om te kijken wat er in een streek of een land zal gebeuren, nemen we de ingresshoroscoop van het moment dat de Zon de Ram in gaat, gemaakt voor de hoofdstad of het centrum van dat land of die regio. De hoofdstad van Kerala is Trevandrum en het moment dat de Zon de Ram in gaat, geeft de onderstaande ingress (klik op de link hieronder om de Ramingress te kunnen zien). Deze Ramingress is meteen alarmerend omdat de knopenas over de MC/IC-as valt, de knopenas duidt vaak op dramatische gebeurtenissen, die een stevige impact zullen hebben. Dat is nog niet alles want via antiscion ( positie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0 ° Steenbok)valt de zeer pijnlijke beperkende Zuidknoop op de ascendant! Vlakbij diezelfde ascendant en dus zeer prominent, staat de vochtige grensoverschrijder Jupiter in het waterteken Schorpioen.

INGRESS TRIVANDRUM

Jupiter staat op de venijnige Unukalhai, het Slangenhart en de ascendant valt op de Noordschaal, die dan wel een positievere pers heeft dan de genadeloze komische  wreker de Zuidschaal, maar nog altijd ook een Schorpioensklauw is. De Schorpioen straft arrogantie en zelfoverschatting af. Via antiscion staat Heer 1, Kerala dit jaar, conjunct het Pars Fortunae, het Pars van de Maan of wel de essentie van het lunaire water! Genoeg om je zorgen te gaan maken dus.

Hieronder vind je de Kreeftingress, die laat zien wat er in de zomer gebeurt en deze horoscoop heeft dezelfde hoeken als de Ramingres met die natte Jupiter die nu op de grimmige, genadeloze Zuidschaal staat! Wat in de Ramingress werd aangegeven, gebeurt dus in de zomer.

KREEFTINGRESS TRIVANDRUM

De Leeuwingress toont wat er in augustus zal gebeuren, en deze horoscoop heeft de natte Maan op de descendant, terwijl de Asc/Desc –as op de zeer krachtige Aldebaran/Antares (Doodsster) -as valt. In de context van de voorafgaande ingressen weet je dan dat het water nu zal komen.

LEEUW INGRESS TRIVANDRUM

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *