Sinds 2010 is Mark Rutte premier van Nederland en wat je politiek ook van hem vindt, een vakkundig politicus is hij wel. In een uiterst complexe omgeving, met een minderheid in de Eerste Kamer en in een coalitie met een politieke tegenpool, wist hij zeer behendig vele klippen te omzeilen. Zijn geboortehoroscoop werd al eerder op deze blog geanalyseerd, dus dat zullen we niet nog een keer doen. Maar Rutte heeft een verhoogde Venus conjunct Mercurius in Vissen in het zevende huis, een kwikzilverachtige, uiterst pragmatisch-diplomatieke stand ,die hem door veel problemen heen heeft geholpen. Zijn gedragsaanduider, de planeet die de meeste invloed heeft op de Maan en Mercurius, is een verhoogde Jupiter, de expansieve energie, die makkelijk over grenzen heen stapt, zeker als hij in verhoging is. Zijn optreden kan dus worden samengevat als dat van een zeer joviale diplomaat (klik op de link hieronder om zijn radix te kunnen zien)

RUTTE

Die sterke, verhoogde Jupiter in Kreeft  weerspiegelt het neo-liberale toekomstoptimisme, waar Rutte zo sterk voor staat. Deze neo-liberale visie, mede in geblazen door zijn politieke mentor Ivo Opstelten, ontbeert wel het nodige medegevoel voor de minder bedeelden, dus de moderne duiding dat planeten in Kreeft werken “’vanuit een zorgende achtergrond” gaat duidelijk niet op. Het zijn niet de tekens die de uitwerking van de planeten bepalen, het is de waardigheid van de planeet, die dat laat zien. De dominerende rol van de tekens in de moderne astrologie is een verzinsel  van de theosofen, die de astrologie aan het einde van de negentiende eeuw regenereerden, maar ook onherkenbaar veranderden. Gelukkig is de klassieke astrologie nu bezig dat proces terug te draaien en de echte astrologie te herontdekken.

Maar goed, met de verkiezingen op komst op 15 maart, is het natuurlijk interessant om eens een blik te werpen op de progressies, van de man, die Nederland al zo veel jaren regeert. Zijn partij doet het niet slecht in de peilingen, en de verkiezingsuitslag zal complex worden, er zal veel diplomatie, fingerspitzengefühl  en onderhandelingskunst nodig zijn om een kabinet te formeren. Daar zou Rutte natuurlijk een hoofdrol in kunnen spelen, we mogen er  wel van uit gaan dat de PVV  van Geert Wilders weliswaar groot zal worden maar de rol van de beste , boze stuurman, die aan wal staat te schreeuwen, zal blijven spelen.  We moeten ons realiseren dat dit alles plaats vindt in de context van de overgang van een Aarde-fase naar een Lucht-fase, zoals die werd beschreven in de post van vorige week.

RUTTE 3

Het liberalisme past bij Lucht en het populisme, van links dan wel rechts, bij Aarde, en astrologisch kan er dus geen sprake van een “populistische ommekeer”, zoals je wel hoort. De Aarde-periode is voorbij, het populisme is een achterhoedegevecht, maar we zitten daar de komende jaren nog wel mee. Maar hoe ziet het er bij Rutte uit? Klik op de link hieronder om de net nieuwe solaar van Rutte te kunnen zien.

RUTTE SOLAAR 2017

De aandacht wordt direct getrokken door het zevende huis, Venus/solaarheer 1 staat pal op de descendant. Venus staat conjunct Mars / Heer 7 die zeer sterk in eigen teken staat in de Ram. Hoe dan ook, zal het thema “de ander”’ , samenwerking en / of relatie een grote rol spelen dit jaar. De recepties tussen Heren 1 en 7 zijn echter nogal gespannen en niet erg gunstig voor Rutte. Want Venus/Solaarheer 1, Rutte zelf dit jaar, staat in vernietiging in de Ram, het teken van Mars / Solaarheer 7. Mars, zijn tegenspeler, beheerst hem dus en schaadt hem via negatieve receptie. Want iedere planeet die in Ram staat, schaadt Venus. Venus is ook nog radixheer 10 van de loopbaan en dat lijkt dus te wijzen op een hele stroeve samenwerking, waarbij zijn tegenspelers hem aardig in de tang hebben.

Natuurlijk kan het zevendes huis, zeker als het , zoals hier, wordt bezet wordt door het kosmische liefdespaar Venus en Mars, ook wijzen op ontwikkelingen in de liefde. In de pers zoemt sinds kort het bericht rond dat de premier, die tot nog toe nooit een first lady aan zijn zijde had, zowaar aan de flirt zou zijn. Dat is natuurlijk leuk, al ziet het er voor de relatie met de ander met die moeilijke receptie , nogal gespannen uit. Daar komt bij dat Venus , Heer 1 / Rutte, hoopvol op weg is maar Mars / heer 7, de ander, maar retrograde wordt voordat de conjunctie vol wordt. Dat lijkt er sterk op te wijzen dat het de gewenste verbinding met de ander niet tot stand komt, of niet erg stabiel blijkt. Op de ascendant van de solaar staat de ster Vindemiatrix, de Weduwe-ster die te maken heeft met scheiding en mislukking omdat er uit zelfoverschatting, prematuur gehandeld wordt.

Het hele beeld van strijd en conflict wordt eens benadrukt door de oppositie van Mars / Heer 7 in Huis 7 met het Arabische Punt van Mars (formule Asc + Pars Fortunae – Mars,met radixboog geprojecteerd vanaf de ascendant). Dit wordt ook het pars van moed genoemd en het symboliseert de “Mars-essentie” . Het weerspiegelt ook de moed die je nodig hebt om te strijden, waarbij een offer van je al te directe persoonlijke wensen en belangen nodig is.  Het is altijd een goed idee in de solaar de 7 planeetpunten te projecteren, die door een nauw aspect  met een planeet met niet meer dan een twee graden orb, een bepaald thema kunnen benadrukken.

Veel strijd en conflict, in stroeve relaties, persoonlijk en beroepsmatig dus, al laat de solaarook kracht zien, op het MC staat de hoofdster van de Grote Hond Sirius. Deze zeer heldere ster kan groot succes schenken met zijn brute, intimiderende Hondekracht. In het eerste huis staat de benefic Jupiter op de ster van het groot geluk Spica, wat er op, wijst dat hij ook de kracht zal krijgen zich over de problemen heen te zetten. Al met al zal hij, als Rutte-3 er moet komen heel zijn diplomatieke arsenaal uit de kast moeten halen om daar iets van te brouwen.

RUTTE 2

Het kabinet Rutte-2 op het bordes met de majesteit

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *