Vorige week was het zeventig jaar geleden dat de staat Israel werd geboren, voor sommigen een moment om uitbundig te vieren, voor anderen een aanleiding voor grote frustratie en woede. Het conflict rond de staat Israel is diep triest en voortgekomen uit de typische moderne neiging alles letterlijk te nemen. Het vermogen om symbolisch te kunnen denken is uit de collectieve geest van de moderne tijd verdwenen en dat leidt doorlopend tot zware, soms bloedige conflicten en spanningen. Het beloofde land in de Bijbel is een symbool, de zionistische identificatie van het beloofde land met Israel is onjuist en getuigt van een gebrekkig begrip van de eigen religie. Er zijn binnen het Jodendom dan ook stromingen van vrome Joden die fel anti-zionistisch zijn om deze reden en ze hebben, religieus gezien, gelijk.

Gezien de verschrikkingen van de satanische terreur van de nazi’s in WO-2 is het volledig begrijpelijk dat het Joodse volk naar een veilige thuishaven verlangde. Maar zoals door meerdere auteurs werd opgemerkt, is het Joodse volk altijd een nomadisch volk geweest en kun je grote problemen verwachten als een zwervend volk zich gaat vestigen, gedwongen of niet. Ik wil heel duidelijk maken dat ik in deze kwestie persoonlijk geen partij kies, het is alleen belangrijk  op objectieve wijze de juistheid of onjuistheid van de uitgangspunten te onderzoeken. Het zionisme heeft onjuiste, vooral wereldse uitgangspunten, en gaat tegen het juiste begrip de eigen religie in. Het neemt een religieus symbool letterlijk en schept zo een uiterst explosief mengsel van land, volk en religie, het beeld van de fanatieke Joodse kolonist die, met keppeltje op het hoofd, zijn kalasjnikow leeg schiet op een groep Palestijnen is de diep treurige uiteindelijke consequentie daarvan.

ISRAEL

Israel werd in 1948 gesticht en deze gebeurtenis is dus goed gedocumenteerd, we kunnen het tijdstip van de geboorte achterhalen. De vergadering van de voorlopige Joodse regering, waarop de onafhankelijkheid werd uitgeroepen, begon op 14 mei om vier uur ’s middags en direct toen de vergadering werd geopend, barstte men spontaan uit in het zingen van de Hatikva, het strijdlied van de zionisten. Hoewel het voorlezen van de verklaring van onafhankelijkheid pas daarna volgde, is dit duidelijk het moment van de geboorte van Israel, dit soort spontane gebeurtenissen is altijd van groter belang dan het voorlezen van officiële verklaringen. Klik op de link hierboven om de horoscoop, die gemaakt kan worden op basis van deze tijd, te kunnen bekijken.

In de horoscoop van een land dat zijn bestaan zo direct ontleent aan vervolging, is het IC van groot belang. Het laat de wortels zien en deze worden gesymboliseerd  door Saturnus die in Leeuw in vernietiging in het tiende huis staat. Het belang van de wortels wordt benadrukt door die hoge positie in de horoscoop en Saturnus in vernietiging laat zich van zijn slechtste kant zien. Dat geeft wel een duidelijk beeld van het excessieve lijden en de pijn van het Joodse volk, niet alleen in WO-2 maar door de hele geschiedenis heen. Op het IC zelf staat de ster Terebellum, een van de sterren van het noodlot, die te maken heeft een profetie die bewaarheid wordt, toepasselijker kan het eigenlijk niet.

De ascendant valt op Spica, de koninklijke ster die groot succes schenkt en veel bescherming, Spica brengt je verder dan je had mogen hopen. Ook dat is heel toepasselijk, Israel overleeft, omringd door vele bittere vijanden, wat nog eens wordt benadrukt door de ster op het MC, Procyon, de hoofdster van de Kleine Hond. Dit is het handige beest dat de heersende machten te slim af is, Procyon is een van de allerhelderste sterren, geeft dus ook veel succes en als Hondsster gevaarlijk veel bijtkracht. Mars staat aan het einde van de Leeuw in eigen term en face op de grote koningsster Regulus die een immense kracht geeft en dat weerspiegelt de enorme militaire kracht van het land. Mars heerst over het zevende huis van de ander, een relatie die dus voornamelijk militair en martiaal is, Israel is in oorlog met de meeste aangrenzende landen.

Het vierkant van Mars met de Zon op Algol laat de bittere, nietsontziende, fanatieke strijd zien, het feit dat Israel een kernbom heeft is, gezien deze stand, uitermate verontrustend. Algol neemt het vermogen tot denken weg en kan tot onvergefelijke gruweldaden aanzetten. Mercurius is Heer 9 van religie, en staat op de  krachtige koninklijke Aldebaran wat de grote invloed van de religie weer geeft, maar Aldebaran is het Linkeroog van de Stier dat naar de aarde kijkt. Dit laat het misbruik door de zionisten van religieuze symboliek zien, wat nog versterkt wordt door de weinig principiële aard van Mercurius, die zich vooral door concrete belangen laat leiden. Je ziet zelden een horoscoop die zo  tjokvol krachtige planeten op krachtige sterren zit als deze, wat het  bijzondere karakter van het land heel duidelijk weerspiegelt.

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *