De overgang van de Grote Conjuncties van Aarde naar Lucht in de periode 1980-2020 heeft de politieke gemoederen in vele landen stevig in beweging gezet. Zoals je mocht verwachten kreeg het oude, gevestigde bestel in deze tijden van grote overgang te maken met sterke tegenkrachten, die op een of andere manier radicale veranderingen voorstonden. Meestal waren dat krachten die zich tegen de komst van de Lucht-tijd (globalisering, migratie, verlies van nationale identiteit, Lucht laat alles door elkaar lopen) verzetten en de hakken in het Aarde-zand zetten. Dat is de astrologische verklaring van de opkomst van radicaal rechts in vele landen. 

Maar het is niet alleen radicaal rechts wat de klok slaat, in Italië is het (onder meer) de vijfsterrenbeweging ofwel “M5S” die de veranderingsenergie van de overgang naar de Lucht-tijd in politieke vorm uitdrukt. Het is een anti-establishment partij, een “big tent”, niet uitgesproken rechts of links dus, waarin diverse standpunten onderdak kunnen vinden. M5S is de grootste partij geworden in Italië, de oprichter is de komiek en invloedrijke blogger Beppe Grillo, zijn opmerkelijke radix is te zien door op de link hieronder te klikken.

Zijn Maanhuis is Al Balda, het District, het tweede Maanhuis van de constellatie Boogschutter. In Al Balda is het centrale thema verscheurdheid, uitgedrukt door de tegenstelling tussen het dierlijke onderlijf en menselijke bovenlijf van de Centaur (een district is een opdeling). Al Balda heet ook wel de Januskop, de god met de twee gezichten, die allebei een andere kant op staren, wat ook een beeld geeft van een overgangspunt. De planeten die het Maanhuis beschrijven zijn de Maan en Mars, allebei in slechte toestand, het verdeeldheidsthema zal er dus behoorlijk explosief uit komen. Het is weer verbazend hoe duidelijk het Maanhuis het centrale thema in een leven aangeeft.

Venus in het eerste huis laat zien dat hij ook komiek is, de verbinding met de politiek wordt gegeven door de oppositie van het antiscion van Mercurius/Heer 1 met de visieplaneet Jupiter, sterk in Boogschutter in het zevende huis (komt er dus krachtig uit in hoekhuizen). Jupiter is retrograde, gaat dus tegen de gevestigde orde in, en de oppositie duidt letterlijk op oppositie, M5S is een aanval op het corrupte establishment. Het Jupiter-punt valt op het antiscion van Mercurius wat het hele politieke thema nog eens zeer krachtig benadrukt, een planeetpunt drukt de pure energie van een planeet uit.

Het oog van de Stier

De puur martiale, krachtige koninklijke Aldebaran, het intens rode Oog van de Stier op de Ascendant is de lentester en markeert een nieuw begin. Op het IC, tegenover de regering op het MC staat de overweldigende Pluto in conjunctie met het Mars-punt, de pure energie van de strijdersplaneet. Even verderop staat Heer 10, Saturnus, die van boven uit het huis van de autoriteiten naar het lage vierde huis is gevallen.  Overal waar je kijkt komt het basisthema van oppositie heel sterk terug, ook weer in het feit dat Grillo werd geboren bij Volle Maan, de gespannen oppositie van de koningszon en de volksmaan!  De Firdaria, de heersers over de lange levensfases zijn weer verbazend duidelijk, toen Grillo’s M5S in 2018 de grootste partij werd, begon de Firdar van zijn expansieve Noordknoop!

Deze analyse maakt duidelijk dat de volgende technieken voor een goede radixduiding onmisbaar zijn: waardigheden (met recepties), vaste sterren, planeetpunten, Maanhuizen en de klassieke huisbetekenissen. Zonder deze technieken mis je te veel.   

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *